โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษHOT !
อุปกรณ์สำนักงาน
ไอที
อุปกรณ์ทำความสะอาด
เฟอร์นิเจอร์
ครัวและเครื่องใช้
เวชภัณฑ์
อุปกรณ์โรงงาน
เครื่องมือช่าง
สมาร์ท & ไลฟ์สไตล์
ของขวัญ & งานพิมพ์
ซอฟต์แวร์ & บริการ
หนังสือ & สื่อบันเทิง
สาขาออฟฟิศเมท
กรุณารอสักครู่
จัดเรียงตาม
แสดง
/ หน้า
grid viewlist view
กรุณารอสักครู่

ใช้งานเครื่องเจียรอย่างไร ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด 

เครื่องเจียร เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเจียรเหล็ก ซึ่งต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการใช้งานสูง เพราะถ้าหากใช้ผิดวิธีอย่างเช่น ลงน้ำหนักเจียรไม่ถูกต้อง ใช้งานใบเจียรไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานซึ่งเกิดจากเศษเหล็กจากการเจียรที่แตกหัก หรือได้รับอันตรายจากใบเจียรที่ชำรุดขณะใช้งานได้ วันนี้เราจึงมีเทคนิคในการใช้งานเครื่องเจียรอย่างถูกวิธีมาฝากกัน เพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น 

1.สวมหน้ากากขณะลงมือถือเจียรทุกครั้ง

ในขั้นตอนการเจียรเหล็กนั้น ผู้ใช้งานควรสวมใส่หน้ากากป้องกันใบหน้า และใส่ที่อุดหูเพื่อป้องกันเสียงที่ดังมากเกินไปขณะเจียร ซึ่งจะทำให้เกิดความปลอดภัยเบื้องต้น เพราะเศษเหล็กที่ได้จากการเจียร หรือเสียงในระดับเดซิเบลที่มากเกินไป อาจส่งผลกระทบต่อร่างกายได้ 

2.ตรวจสอบเครื่องมือก่อนใช้งานทุกครั้ง

ก่อนเริ่มต้นใช้งานเครื่องเจียร ควรตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ ด้วยการทดสอบการหมุนของหินเจียรด้วยความเร็วรอบปกติประมาณ 3 นาที และไม่ควรยืนตรงหน้าหินเจียรที่กำลังหมุน เพราะอาจทำให้เกิดอันตราย

3.ตรวจสอบบริเวณโดยรอบก่อนลงมือเจียร

ผู้ใช้งานควรตรวจสอบบริเวณโดยรอบก่อนลงมือเจียร ว่าเป็นพื้นที่ที่มีสารไวไฟ เศษวัสดุ หรือเชื้อเพลิง ที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยหรือไม่ หากพบวัตถุดังกล่าว ควรนำออกจากพื้นที่ให้หมดก่อนเริ่มต้นเจียร 

4.ใช้เครื่องดูดอากาศในการดูดฝุ่นออกจากพื้นที่ที่ทำการเจียร

ผู้ใช้งานควรมีเครื่องดูดอากาศในการดูดทำความสะอาดเศษฝุ่นที่เกิดขึ้นจากการเจียร จะช่วยให้อากาศบริเวณโดยรอบในพื้นที่นั้นๆ  ถ่ายเทออกไปได้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของผู้ใช้งาน และยังช่วยให้การทำงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5.สวมถุงมือในการเจียรที่ต้องใช้แรงสั่นสะเทือน

การเจียรที่ต้องมีแรงสั่นสะเทือน ผู้ใช้งานควรสวมมือก่อนลงมือใช้เครื่องเจียรทุกครั้ง เพื่อลดการสั่นสะเทือนและเพื่อเพิ่มความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน 

6.ตรวจเช็คชิ้นงานก่อนเจียรว่ายึดไว้อย่างแน่นหนาดีแล้ว 

เนื่องจากการเจียรนั้นอาจจะทำให้วัตถุที่ทำการเจียรเคลื่อนที่ไปมาได้ ดังนั้นผู้ใช้งาน จึงควรตรวจสอบว่าชิ้นงานนั้นๆ มีการยึดล็อคเอาไว้อย่างแน่นหนาดีแล้วหรือไม่ เพื่อให้การเจียรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดอันตรายขณะใช้งานจากการที่วัตถุคลาดเคลื่อนนั่นเอง 

การใช้งานเครื่องเจียรนั้น ผู้เจียรจำเป็นต้องมีพื้นฐานในการใช้งานเครื่อง เพื่อความปลอดภัยเป็นหลัก เพราะถือเป็นการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้ค่อนข้างสูง ดังนั้นผู้ที่ใช้เครื่องเจียรในการทำงานควรตรวจสอบความปลอดภัยต่างๆ รอบตัวให้แน่ชัดว่าไม่มีสิ่งใดก่อให้เกิดอันตรายขณะปฏิบัติงานได้