โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษHOT !
อุปกรณ์สำนักงาน
ไอที
อุปกรณ์ทำความสะอาด
เฟอร์นิเจอร์
ครัวและเครื่องใช้
เวชภัณฑ์
อุปกรณ์โรงงาน
เครื่องมือช่าง
สมาร์ท & ไลฟ์สไตล์
ของขวัญ & งานพิมพ์
ซอฟต์แวร์ & บริการ
หนังสือ & สื่อบันเทิง
สาขาออฟฟิศเมท
กรุณารอสักครู่
จัดเรียงตาม
แสดง
/ หน้า
grid viewlist view
กรุณารอสักครู่

4 เคล็ดลับเลือกซื้อเครื่องมือวัดให้เหมาะสมกับการใช้งาน

หากพูดถึงงานก่อสร้าง งานอุตสาหกรรมทั่วไป หรือการใช้งานในชีวิตประจำวัน การมีเครื่องมือวัดมาเป็นตัวช่วยนับว่าจำเป็นอย่างมาก เพราะบางครั้งงานต่างๆ ก็จำเป็นต้องการค่าวัดที่แม่นยำ เพื่อให้การทำงานออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุด โดยเฉพาะกับงานก่อสร้าง งานสถาปนิก และงานวิศวกรรมต่างๆ วันนี้เราจึงนำเคล็ดลับการเลือกเครื่องมือวัดมาฝากกัน จะเลือกซื้อทั้งทีควรพิจารณาจากเรื่องใดบ้าง เพื่อให้การวัดออกมาแม่นยำมากที่สุด 

1.เลือกเครื่องวัดที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ 

เครื่องมือวัดที่ดี ควรมีความน่าเชื่อถือในด้านการให้ข้อมูลตัวเลขและค่าต่างๆ เพราะเครื่องมือวัดนั้นจะแสดงตัวเลขที่คนไม่สามารถคำนวณออกมาได้ด้วยตาเปล่า จึงจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลจากตัวเครื่องเป็นตัวกำหนดหลัก หากเลือกเครื่องวัดชนิดที่ไร้ประสิทธิภาพ ขาดความน่าเชื่อถือ เมื่อนำมาใช้งานอาจจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของตัวเลข และทำให้งานวัดออกมาผิดพลาดได้ 

2.เลือกเครื่องวัดที่มีความไวในการวัด

เครื่องมือวัดที่ดี ควรมีความรวดเร็วในการวัด โดยสามารถอ่านค่าได้ทันทีหลังจากวัดเสร็จ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขบนหน้าปัดทันที ในขณะที่อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานเกิดความสะดวกสบาย และเกิดความรวดเร็วในการใช้งานมากขึ้น 

3.เลือกเครื่องวัดที่มีความถูกต้อง แม่นยำ 

เครื่องมือวัดบางชนิดที่ขาดความแม่นยำ อาจจะให้ตัวเลขในการวัดที่มีความคลาดเคลื่อนไปจากค่าจริงได้ ทำให้ผู้ใช้ต้องคาดคะเนความแม่นยำนั้นด้วยตัวเอง ก่อให้เกิดความยากลำบากในการใช้งาน ดังนั้นหากจะเลือกเครื่องวัดมาใช้งานให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ควรเลือกเครื่องที่มีค่าการวัดที่แม่นยำ ถูกต้องตามหลักความจริงซึ่งจะส่งผลให้งานต่างๆ เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4.เลือกเครื่องวัดที่มีความเที่ยงตรง 

ความเที่ยงตรงในที่นี้คือ ความเที่ยงตรงของเครื่องวัดที่แสดงค่าวัดวัตถุต่างๆ ออกมาด้วยค่าเดิมทุกๆ ครั้ง ไม่ว่าจะกลับมาวัดซ้ำๆ แค่ไหนก็ตาม หากนำเครื่องวัดมาวัดวัตถุชิ้นเดิมๆ แต่ได้ค่าที่แตกต่างกันออกไป แสดงว่าเครื่องวัดชิ้นนั้น ไม่มีความเที่ยงตรง ทำให้เมื่อนำมาใช้งาน อาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนของตัวเลขค่าวัดที่แท้จริงได้ 

และนี่ก็คือ หลักในการเลือกเครื่องวัดที่เหมาะสมต่อการใช้งานเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้คุณสามารถดำเนินงานต่อในส่วนอื่นๆ ได้อย่างราบรื่น โดยไม่ก่อให้เกิดความผิดพลาด ดังนั้นหากคุณต้องการซื้อเครื่องมือวัด ไม่ว่าจะเป็นมัลติมิเตอร์, คาลิปเปอร์, ไฮเกจ, เทอร์โมมิเตอร์, ไดอัลเกจหรือเครื่องวัดประเภทใดก็ตาม ควรใช้หลักที่กล่าวมาข้างต้นในการเลือกซื้อทุกครั้ง จะทำให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพแม่นยำ เที่ยงตรง คุ้มค่ากับการใช้งานมากที่สุด