โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษHOT !
อุปกรณ์สำนักงาน
ไอที
อุปกรณ์ทำความสะอาด
เฟอร์นิเจอร์
ครัวและเครื่องใช้
เวชภัณฑ์
อุปกรณ์โรงงาน
เครื่องมือช่าง
สมาร์ท & ไลฟ์สไตล์
ของขวัญ & งานพิมพ์
ซอฟต์แวร์ & บริการ
หนังสือ & สื่อบันเทิง
สาขาออฟฟิศเมท

ปลั๊กไฟ และ สายไฟ

 เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
- รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่ช้อปผ่าน OfficeMate Website, OfficeMate Mobile App และ Chat&Shop เท่านั้น
- รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
- รายการส่งเสริมการขายนี้ มีระยะเวลาวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น
- เมื่อซื้อสินค้า Extension Outlet ที่ร่วมรายการ ครบ 1,500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
กรอกรหัส FEBEXT80 รับส่วนลด 80 บาท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคา, ส่วนลดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณียกเลิกการสั่งซื้อสินค้าหรือคืนสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของแถมและคะแนน The 1
- รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่ช้อปผ่าน OfficeMate Website, OfficeMate Mobile App และ Chat&Shop เท่านั้น
- รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
- รายการส่งเสริมการขายนี้ มีระยะเวลาวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น
- เมื่อซื้อสินค้า Extension Outlet ที่ร่วมรายการ ครบ 1,500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
กรอกรหัส FEBEXT80 รับส่วนลด 80 บาท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคา, ส่วนลดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณียกเลิกการสั่งซื้อสินค้าหรือคืนสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของแถมและคะแนน The 1

ปลั๊กไฟ และ สายไฟ

 เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
- รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่ช้อปผ่าน OfficeMate Website, OfficeMate Mobile App และ Chat&Shop เท่านั้น
- รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
- รายการส่งเสริมการขายนี้ มีระยะเวลาวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น
- เมื่อซื้อสินค้า Extension Outlet ที่ร่วมรายการ ครบ 1,500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
กรอกรหัส FEBEXT80 รับส่วนลด 80 บาท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคา, ส่วนลดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณียกเลิกการสั่งซื้อสินค้าหรือคืนสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของแถมและคะแนน The 1
จัดเรียงตาม
แสดง
45
105
150
/ หน้า
grid viewlist view
ไม่พบผลิตภัณฑ์

บทความเกี่ยวกับปลั๊กไฟ

วิธีดูแลรักษาปลั๊กไฟและสายไฟ เพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น 

ปลั๊กไฟและสายไฟ ถือเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าจำเป็นภายในบ้านที่ถูกนำมาใช้งานมากที่สุด เพื่อต่อพ่วงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ทำให้สามารถเปิดใช้งานพร้อมกันได้ และเพื่อให้อุปกรณ์เหล่านี้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน การดูแลรักษาให้คงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอย่อมถือว่าจำเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น เรามาดูกันดีกว่าจะว่ามีวิธีในการดูแลรักษาปลั๊กไฟและสายไฟให้เหมาะสมอย่างไรบ้าง เพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้อยาวนาน โดยไม่ก่อให้เกิดความชำรุดเสียหายจนเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายตามมาภายหลัง

วิธีดูแลรักษาปลั๊กไฟ และปลั๊กไฟต่อพ่วง 

 1. หมั่นตรวจสอบสภาพของปลั๊กไฟ หรือปลั๊กไฟสายพ่วงอยู่ตลอดเวลาว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ 
 2. ไม่ใช้ปลั๊กไฟเกินค่าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดเอาไว้ ซึ่งปลั๊กไฟในประเทศไทยส่วนใหญ่จะสามารถใช้ไฟได้ราวๆ 220-250 วัตต์ 
 3. เต้ารับ และเต้าเสียบของปลั๊กไฟนั้น ควรอยู่ในสภาพที่ดี ไม่มีรอยแตกร้าว ไม่มีรอยไหม้ เพราะหากใช้นำปลั๊กที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ไปใช้งาน อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
 4. เต้าเสียบปลั๊กไฟ เมื่อเสียบใช้งานกับเต้ารับแล้ว ต้องแน่นเสมอกัน ไม่ควรเหลือช่องว่างเอาไว้ เพราะอาจทำให้เกิดกระแสไฟรั่วได้
 5. ควรใช้งานในบริเวณพื้นที่แห้ง ไม่เปียกชื้น หรือมีน้ำท่วมน้ำขัง 
 6. เก็บรักษาให้พ้นมือเด็ก เพราะอาจเกิดอันตรายได้ทุกเมื่อหากเด็กนำไปเล่นหรือใช้งานด้วยตัวเอง 
 7. ไม่เสียบอุปกรณ์ไฟฟ้ากับปลั๊กตลอดเวลา เมื่อใช้งานเสร็จควรถอดออก เพราะนอกจากจะทำให้กินค่าไฟมากขึ้น ก็ยังก่อให้เกิดอันตรายจากกระแสไฟลัดวงจรได้ด้วย 

วิธีดูแลรักษาสายไฟ

 1. วิธีสังเกตสายไฟที่เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งานแล้ว ให้ดูจากบริเวณฉนวนของสายไฟจะมีรอยแตกหรือแห้งกรอบ หากพบสายไฟในลักษณะนี้ ไม่ควรนำมาใช้งานเด็ดขาด 
 2. เก็บรักษาสายไฟให้อยู่ในกล่องหรือตู้ เพราะหากวางทิ้งไว้ก็อาจจะทำให้หนูหรือแมลงกัดแทะสายไฟขาดจนชำรุดได้
 3. สายไฟต้องไม่เดินอยู่บริเวณแหล่งความร้อน หรือใกล้เคียงบริเวณที่มีสารเคมี หรือไม่ควรวางของที่มีน้ำหนักทับบริเวณสายไฟ เพราะจะทำให้ฉนวนของสายชำรุดได้ง่าย และเป็นเหตุทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรตามมาได้ 
 4. สายไฟไม่ควรวางพาดบนโครงเหล็ก ราวเหล็ก เพราะเมื่อใดก็ตามที่กระแสไฟฟ้ารั่วลงบนโลหะ ก็จะทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงขึ้นได้ 
 5. เลือกใช้ขนาดของสายไฟให้เหมาะสมกับปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ไหลอยู่ในสาย หรือใช้งานให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นๆ เพื่อให้สายไฟสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ 

ทั้งหมดนี้คือ วิธีดูแลรักษาปลั๊กไฟ ปลั๊กไฟสายพ่วง และสายไฟที่เหมาะสมต่อการใช้งานภายในบ้าน หรือตามสถานที่ต่างๆ นอกจากจะทำให้อุปกรณ์ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แล้ว ยังทำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับผู้ใช้งานด้วย

ช้อป ปลั๊กไฟที่ออฟฟิศเมท มั่นใจ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีปลั๊กไฟ รางปลั๊กไฟ ให้เลือกหลากหลายรุ่น หลายแบรนด์  ปลั๊กไฟ panasonic, ปลั๊กไฟ toshino, ปลั๊กไฟ anitech,ปลั๊กไฟ data, ปลั๊กไฟ belkin, ปลั๊กไฟ usb

คำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับปลั๊กไฟ

ปลั๊กไฟ, ปลั๊กไฟ panasonic, ปลั๊กไฟ ภาษาอังกฤษ, ปลั๊กไฟ toshino, ปลั๊กไฟ usb, ปลั๊กไฟเกาหลี ซื้อที่ไหน,ปลั๊กไฟ belkin ซื้อที่ไหน,รางปลั๊กไฟ ยี่ห้อไหน, ดีปลั๊กไฟฮ่องกง ซื้อที่ไหน, ปลั๊กไฟสิงคโปร์ ซื้อที่ไหน