โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษHOT !
อุปกรณ์สำนักงาน
ไอที
อุปกรณ์ทำความสะอาด
เฟอร์นิเจอร์
ครัวและเครื่องใช้
เวชภัณฑ์
อุปกรณ์โรงงาน
เครื่องมือช่าง
สมาร์ท & ไลฟ์สไตล์
ของขวัญ & งานพิมพ์
ซอฟต์แวร์ & บริการ
หนังสือ & สื่อบันเทิง
สาขาออฟฟิศเมท

อุปกรณ์ไฟฟ้า

จัดเรียงตาม
แสดง
45
105
150
/ หน้า
grid viewlist view
ไม่พบผลิตภัณฑ์

ปลั๊กไฟสายพ่วง เลือกอย่างไรให้ปลอดภัยในการใช้งาน 

ในบ้านเรือนยุคปัจจุบัน ได้มีการนำเอาปลั๊กไฟสายพ่วงมาใช้งานเพื่อต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากันมากขึ้น ซึ่งหลายบ้านก็ยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมในการใช้งาน ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายตามมาได้ วันนี้เราจึงขอพาทุกท่านมาทำความเข้าใจกับการเลือกปลั๊กไฟสายพ่วงที่ถูกต้อง เลือกอย่างไรให้ปลอดภัยต่อการใช้งาน เพื่อให้คุณสามารถใช้งานปลั๊กไฟได้อย่างถูกต้องตามประเภทการใช้งานต่างๆ โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายตามมา 

1.เลือกปลั๊กไฟสายพ่วงที่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

อย่างแรกที่ต้องพิจารณาในการเลือกซื้อปลั๊กไฟสายพ่วงเลยคือ การสังเกตว่าปลั๊กพ่วงนั้นๆ มีฉลากเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ติดอยู่หรือไม่ หากปลั๊กไฟสายพ่วงใดที่ไม่ม

2.พิจารณาคุณภาพของวัสดุ

ประการต่อมาของขั้นตอนการเลือกปลั๊กไฟสายพ่วงที่เหมาะสมคือ ควรพิจารณาวัสดุที่นำมาทำชุดปลั๊กพ่วง ไม่ว่าจะเป็นสายไฟ, เต้าเสียบ หรือตัวรางปลั๊ก ว่ามีคุณภาพมากแค่ไหน อยู่ในสภาพแข็งแรง ทนทานมากน้อยเพียงใด โดยตัวเต้ารับปลั๊กนั้น จำเป็นต้องทำจากทองเหลือง ตัวปลั๊กเสียบต้องเป็นโลหะที่ทนทานต่อการกัดกร่อน บริเวณขั้วปลั๊กและสายไฟ ต้องมีความยืดหยุ่น ไม่ตึงแน่นจนเกินไป สามารถรองรับการงอได้เป็นอย่างดี 

ข้อสำคัญในการเลือกซื้อปลั๊กไฟสายพ่วงคือ ควรมีสวิทช์เปิด-ปิดบริเวณรางปลั๊ก เพื่อป้องกันการกระชากไฟ ในกรณีที่ไฟดับ จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยขณะใช้งานได้มากขึ้น 

4.มีฟิวส์หรือ Breaker ตัดกระแสไฟฟ้า

นอกจากจะต้องมีสวิท์เปิด-ปิดแล้ว ปลั๊กไฟสายพ่วงที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานควรมีฟิวส์หรือ Breaker ใช้สำหรับตัดกระแสไฟฟ้าในกรณีที่มีการใช้ไฟเกินหรือจ่ายไฟเกิน เพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร 

5.มีค่าแรงดันไฟฟ้า 220-250 โวลต์

ปลั๊กไฟสายพ่วงที่ใช้ในประเทศไทย ควรระบุค่าแรงดันไฟฟ้าไว้ที่ 220-250 โวลต์ ซึ่งถือเป็นค่าแรงดันไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานเหมาะสำหรับการใช้ภายในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย หากมีค่าแรงดันมากกว่าที่ระบุไว้นี้ก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายขณะใช้งานได้ 

ปลั๊กไฟสายพ่วง ถือเป็นอุปกรณ์จำเป็นที่ทุกบ้านต้องมี โดยมีหน้าที่ในการใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ครั้งละจำนวนมากๆ ในเวลาเดียวกัน ดังนั้นการเลือกปลั๊กที่มีคุณภาพดี ผลิตได้มาตรฐาน มีวัสดุทนทานแข็งแรง และมีข้อกำหนดเหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทย จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เพื่อให้การใช้งานปลั๊กเป็นไปด้วยความปลอดภัย และไม่เกิดชำรุดเสียหายได้ง่ายขณะใช้งาน