โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษHOT !
อุปกรณ์สำนักงาน
ไอที
อุปกรณ์ทำความสะอาด
เฟอร์นิเจอร์
ครัวและเครื่องใช้
เวชภัณฑ์
อุปกรณ์โรงงาน
เครื่องมือช่าง
สมาร์ท & ไลฟ์สไตล์
ของขวัญ & งานพิมพ์
ซอฟต์แวร์ & บริการ
หนังสือ & สื่อบันเทิง
สาขาออฟฟิศเมท

PARCEL-PACKAGING-SALE

 เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
- รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่ช้อปผ่าน OfficeMate Website, OfficeMate Mobile App ,Chat&Shop, Contact Center 1281 และร้านออฟฟิศเมททุกสาขา เท่านั้น
- รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
- รายการส่งเสริมการขายนี้ มีระยะเวลาวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น
- เมื่อซื้อสินค้า Parcel Packaging ที่ร่วมรายการ ครบ 3 ชิ้นขึ้นไป/ใบเสร็จ
กรอกรหัส PACKCT5 รับส่วนลดเพิ่ม 5%
*รหัสส่วนลดไม่ร่วมกับสินค้า Marketplace ที่ขึ้นต้นรหัสสินค้า MKP และ OFMY
- เมื่อซื้อสินค้า Parcel Packaging ที่ร่วมรายการ ครบ 5 ชิ้นขึ้นไป/ใบเสร็จ
กรอกรหัส PACKCT10 รับส่วนลดเพิ่ม 10%
*รหัสส่วนลดไม่ร่วมกับสินค้า Marketplace ที่ขึ้นต้นรหัสสินค้า MKP และ OFMY

- รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่ช้อปผ่าน OfficeMate Website, OfficeMate Mobile App และChat&Shop เท่านั้น
- รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
- รายการส่งเสริมการขายนี้ มีระยะเวลาวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น
- เมื่อซื้อสินค้าแบรนด์ Louis Tape, Kola ที่ร่วมรายการ ครบ 3 ชิ้นขึ้นไป/ใบเสร็จ
กรอกรหัส PACKCT20 รับส่วนลด 20%
*รหัสส่วนลดไม่ร่วมกับสินค้า กลุ่มสินค้า Parcel Packaging และ แบรนด์ หงส์ไทย
-เมื่อซื้อสินค้าแบรนด์หงส์ไทย ที่ร่วมรายการ ครบ 1,500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
กรอกรหัส PACKCT100 รับส่วนลด 100 บาท
*รหัสส่วนลดไม่ร่วมกับสินค้า กลุ่มสินค้า Parcel Packaging และ แบรนด์ Louis Tape, Kola

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคา, ส่วนลดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณียกเลิกการสั่งซื้อสินค้าหรือคืนสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของแถมและคะแนน The 1
- รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่ช้อปผ่าน OfficeMate Website, OfficeMate Mobile App ,Chat&Shop, Contact Center 1281 และร้านออฟฟิศเมททุกสาขา เท่านั้น
- รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
- รายการส่งเสริมการขายนี้ มีระยะเวลาวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น
- เมื่อซื้อสินค้า Parcel Packaging ที่ร่วมรายการ ครบ 3 ชิ้นขึ้นไป/ใบเสร็จ
กรอกรหัส PACKCT5 รับส่วนลดเพิ่ม 5%
*รหัสส่วนลดไม่ร่วมกับสินค้า Marketplace ที่ขึ้นต้นรหัสสินค้า MKP และ OFMY
- เมื่อซื้อสินค้า Parcel Packaging ที่ร่วมรายการ ครบ 5 ชิ้นขึ้นไป/ใบเสร็จ
กรอกรหัส PACKCT10 รับส่วนลดเพิ่ม 10%
*รหัสส่วนลดไม่ร่วมกับสินค้า Marketplace ที่ขึ้นต้นรหัสสินค้า MKP และ OFMY

- รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่ช้อปผ่าน OfficeMate Website, OfficeMate Mobile App และChat&Shop เท่านั้น
- รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
- รายการส่งเสริมการขายนี้ มีระยะเวลาวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น
- เมื่อซื้อสินค้าแบรนด์ Louis Tape, Kola ที่ร่วมรายการ ครบ 3 ชิ้นขึ้นไป/ใบเสร็จ
กรอกรหัส PACKCT20 รับส่วนลด 20%
*รหัสส่วนลดไม่ร่วมกับสินค้า กลุ่มสินค้า Parcel Packaging และ แบรนด์ หงส์ไทย
-เมื่อซื้อสินค้าแบรนด์หงส์ไทย ที่ร่วมรายการ ครบ 1,500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
กรอกรหัส PACKCT100 รับส่วนลด 100 บาท
*รหัสส่วนลดไม่ร่วมกับสินค้า กลุ่มสินค้า Parcel Packaging และ แบรนด์ Louis Tape, Kola

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคา, ส่วนลดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณียกเลิกการสั่งซื้อสินค้าหรือคืนสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของแถมและคะแนน The 1

PARCEL-PACKAGING-SALE

 เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
- รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่ช้อปผ่าน OfficeMate Website, OfficeMate Mobile App ,Chat&Shop, Contact Center 1281 และร้านออฟฟิศเมททุกสาขา เท่านั้น
- รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
- รายการส่งเสริมการขายนี้ มีระยะเวลาวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น
- เมื่อซื้อสินค้า Parcel Packaging ที่ร่วมรายการ ครบ 3 ชิ้นขึ้นไป/ใบเสร็จ
กรอกรหัส PACKCT5 รับส่วนลดเพิ่ม 5%
*รหัสส่วนลดไม่ร่วมกับสินค้า Marketplace ที่ขึ้นต้นรหัสสินค้า MKP และ OFMY
- เมื่อซื้อสินค้า Parcel Packaging ที่ร่วมรายการ ครบ 5 ชิ้นขึ้นไป/ใบเสร็จ
กรอกรหัส PACKCT10 รับส่วนลดเพิ่ม 10%
*รหัสส่วนลดไม่ร่วมกับสินค้า Marketplace ที่ขึ้นต้นรหัสสินค้า MKP และ OFMY

- รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่ช้อปผ่าน OfficeMate Website, OfficeMate Mobile App และChat&Shop เท่านั้น
- รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
- รายการส่งเสริมการขายนี้ มีระยะเวลาวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น
- เมื่อซื้อสินค้าแบรนด์ Louis Tape, Kola ที่ร่วมรายการ ครบ 3 ชิ้นขึ้นไป/ใบเสร็จ
กรอกรหัส PACKCT20 รับส่วนลด 20%
*รหัสส่วนลดไม่ร่วมกับสินค้า กลุ่มสินค้า Parcel Packaging และ แบรนด์ หงส์ไทย
-เมื่อซื้อสินค้าแบรนด์หงส์ไทย ที่ร่วมรายการ ครบ 1,500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
กรอกรหัส PACKCT100 รับส่วนลด 100 บาท
*รหัสส่วนลดไม่ร่วมกับสินค้า กลุ่มสินค้า Parcel Packaging และ แบรนด์ Louis Tape, Kola

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคา, ส่วนลดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณียกเลิกการสั่งซื้อสินค้าหรือคืนสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของแถมและคะแนน The 1
จัดเรียงตาม
แสดง
45
105
150
/ หน้า
grid viewlist view
ไม่พบผลิตภัณฑ์

ลดเพิ่ม! อย่างแรง! | กล่องและอุปกรณ์เพื่อการส่งพัสดุ