โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษHOT !
อุปกรณ์สำนักงาน
ไอที
อุปกรณ์ทำความสะอาด
เฟอร์นิเจอร์
ครัวและเครื่องใช้
เวชภัณฑ์
อุปกรณ์โรงงาน
เครื่องมือช่าง
สมาร์ท & ไลฟ์สไตล์
ของขวัญ & งานพิมพ์
ซอฟต์แวร์ & บริการ
หนังสือ & สื่อบันเทิง
สาขาออฟฟิศเมท

ลดสูงสุด 28% | ซื้อ 1 แถม 1 | ซื้อ 2 แถม 1 | สำลี / ทิชชู่-ผ้าเปียกยับยั้งแบคทีเรีย แบรนด์ Karisma

 เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
- รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่ช้อปผ่าน OfficeMate Website, OfficeMate Mobile App และChat&Shop เท่านั้น
- รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
- รายการส่งเสริมการขายนี้ มีระยะเวลาวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น
ซื้อ 1 แถม 1
- เมื่อซื้อสินค้า ผ้าเปียกยับยั้งแบคทีเรีย (กล่อง12แพ็ค) แคริสม่า จำนวน 1 กล่อง
รับฟรี ผ้าเปียกยับยั้งแบคทีเรีย (กล่อง12แพ็ค) แคริสม่า จำนวน 1 กล่อง มูลค่า 295 บาท
*ของแถมจำนวนจำกัด
- เมื่อซื้อสินค้า สำลีรีดขอบ 100 แผ่น (แพ็ค3ห่อ) แคริสม่า จำนวน 1 แพ็ค
รับฟรี สำลีรีดขอบ 100 แผ่น (แพ็ค3ห่อ) แคริสม่า จำนวน 1 แพ็ค มูลค่า 117 บาท
*ของแถมจำนวนจำกัด

ซื้อ 2 แถม 1
- เมื่อซื้อสินค้า สำลีบอล 40กรัม (แพ็ค3ห่อ) แคริสม่า จำนวน 2 แพ็ค
รับฟรี สำลีบอล 40 กรัม (แพ็ค3ห่อ) แคริสม่า จำนวน 1 แพ็ค มูลค่า 60 บาท
*ของแถมจำนวนจำกัด
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคา, ส่วนลดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณียกเลิกการสั่งซื้อสินค้าหรือคืนสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของแถมและคะแนน The 1
- รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่ช้อปผ่าน OfficeMate Website, OfficeMate Mobile App และChat&Shop เท่านั้น
- รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
- รายการส่งเสริมการขายนี้ มีระยะเวลาวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น
ซื้อ 1 แถม 1
- เมื่อซื้อสินค้า ผ้าเปียกยับยั้งแบคทีเรีย (กล่อง12แพ็ค) แคริสม่า จำนวน 1 กล่อง
รับฟรี ผ้าเปียกยับยั้งแบคทีเรีย (กล่อง12แพ็ค) แคริสม่า จำนวน 1 กล่อง มูลค่า 295 บาท
*ของแถมจำนวนจำกัด
- เมื่อซื้อสินค้า สำลีรีดขอบ 100 แผ่น (แพ็ค3ห่อ) แคริสม่า จำนวน 1 แพ็ค
รับฟรี สำลีรีดขอบ 100 แผ่น (แพ็ค3ห่อ) แคริสม่า จำนวน 1 แพ็ค มูลค่า 117 บาท
*ของแถมจำนวนจำกัด

ซื้อ 2 แถม 1
- เมื่อซื้อสินค้า สำลีบอล 40กรัม (แพ็ค3ห่อ) แคริสม่า จำนวน 2 แพ็ค
รับฟรี สำลีบอล 40 กรัม (แพ็ค3ห่อ) แคริสม่า จำนวน 1 แพ็ค มูลค่า 60 บาท
*ของแถมจำนวนจำกัด
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคา, ส่วนลดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณียกเลิกการสั่งซื้อสินค้าหรือคืนสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของแถมและคะแนน The 1

ลดสูงสุด 28% | ซื้อ 1 แถม 1 | ซื้อ 2 แถม 1 | สำลี / ทิชชู่-ผ้าเปียกยับยั้งแบคทีเรีย แบรนด์ Karisma

 เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
- รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่ช้อปผ่าน OfficeMate Website, OfficeMate Mobile App และChat&Shop เท่านั้น
- รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
- รายการส่งเสริมการขายนี้ มีระยะเวลาวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น
ซื้อ 1 แถม 1
- เมื่อซื้อสินค้า ผ้าเปียกยับยั้งแบคทีเรีย (กล่อง12แพ็ค) แคริสม่า จำนวน 1 กล่อง
รับฟรี ผ้าเปียกยับยั้งแบคทีเรีย (กล่อง12แพ็ค) แคริสม่า จำนวน 1 กล่อง มูลค่า 295 บาท
*ของแถมจำนวนจำกัด
- เมื่อซื้อสินค้า สำลีรีดขอบ 100 แผ่น (แพ็ค3ห่อ) แคริสม่า จำนวน 1 แพ็ค
รับฟรี สำลีรีดขอบ 100 แผ่น (แพ็ค3ห่อ) แคริสม่า จำนวน 1 แพ็ค มูลค่า 117 บาท
*ของแถมจำนวนจำกัด

ซื้อ 2 แถม 1
- เมื่อซื้อสินค้า สำลีบอล 40กรัม (แพ็ค3ห่อ) แคริสม่า จำนวน 2 แพ็ค
รับฟรี สำลีบอล 40 กรัม (แพ็ค3ห่อ) แคริสม่า จำนวน 1 แพ็ค มูลค่า 60 บาท
*ของแถมจำนวนจำกัด
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคา, ส่วนลดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณียกเลิกการสั่งซื้อสินค้าหรือคืนสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของแถมและคะแนน The 1
จัดเรียงตาม
แสดง
45
105
150
/ หน้า
grid viewlist view
ไม่พบผลิตภัณฑ์

ลดสูงสุด 28% | ซื้อ 1 แถม 1 | ซื้อ 2 แถม 1 | สำลี / ทิชชู่-ผ้าเปียกยับยั้งแบคทีเรีย แบรนด์ Karisma