user
logo mobile
ค้นหาสินค้าหรือรหัส
0
สวัสดี,
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษ
อุปกรณ์สำนักงาน
ไอที
อุปกรณ์ทำความสะอาด
เฟอร์นิเจอร์
ครัวและเครื่องใช้
เวชภัณฑ์
อุปกรณ์โรงงาน
เครื่องมือช่าง
สมาร์ท & ไลฟ์สไตล์
ของขวัญ & งานพิมพ์
ซอฟต์แวร์ & บริการ
หนังสือ & สื่อบันเทิง
ภาษา
TH

ลดอย่างแรง! แถมเต็ม Max! | หมึกพิมพ์, โทนเนอร์ จากแบรนด์ชั้นนำ

 เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
- รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่ช้อปผ่าน OfficeMate Website, OfficeMate Mobile App และ Chat&Shop เท่านั้น
- รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
- รายการส่งเสริมการขายนี้ มีระยะเวลาวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2563 เท่านั้น
- ซื้อสินค้ากลุ่มหมึกและโทนเนอร์ภายใต้แบรนด์ HP ที่ร่วมรายการครบตั้งแต่ 1,000 - 3,999 บาท/ใบเสร็จ
เพียงกรอกรหัส HPOCT4 รับส่วนลด 4 % (จำกัดจำนวน 100 รหัสเท่านั้น)
- ซื้อสินค้ากลุ่มหมึกและโทนเนอร์ภายใต้แบรนด์ HP ที่ร่วมรายการครบตั้งแต่ 4,000 - 7,999 บาท/ใบเสร็จ
เพียงกรอกรหัส HPOCT5 รับส่วนลด 5 % (จำกัดจำนวน 60 รหัสเท่านั้น)
- ซื้อสินค้ากลุ่มหมึกและโทนเนอร์ภายใต้แบรนด์ HP ที่ร่วมรายการครบตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
เพียงกรอกรหัส HPOCT6 รับส่วนลด 6% (ส่วนลดสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท) (จำกัดเพียง 50 โค้ดเท่านั้น,จำกัดสิทธิ์การใช้รหัสส่วนลด 1 รหัส/ 1 ใบเสร็จ/ 1 รหัสลูกค้าเท่านั้น)
- ซื้อสินค้ากลุ่มหมึกและโทนเนอร์ภายใต้แบรนด์ Compute ที่ร่วมรายการครบ 2 ชุดขึ้นไป/ใบเสร็จ ( คละรหัสได้ )
เพียงกรอกรหัส CPOCT100 รับส่วนลด 100 บาท(รหัสส่วนลดจำนวนจำกัด)
- ซื้อสินค้ากลุ่มหมึกและโทนเนอร์ภายใต้แบรนด์ Pixzajet ที่ร่วมรายการครบ 2,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ( คละรหัสได้ )
เพียงกรอกรหัส PZJOCT10 รับส่วนลด 10% (รหัสส่วนลดจำนวนจำกัด)
- ซื้อสินค้ากลุ่มหมึกภายใต้แบรนด์ Comax ที่ร่วมรายการครบ 4 ขวดขึ้นไป/ใบเสร็จ ( คละรหัสได้ )
เพียงกรอกรหัส CMIOCT10 รับส่วนลด 10% (รหัสส่วนลดจำนวนจำกัด)
- ซื้อสินค้ากลุ่มโทนเนอร์ภายใต้แบรนด์ Comax ที่ร่วมรายการครบ 2,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ( คละรหัสได้ )
เพียงกรอกรหัส CMTOCT10 รับส่วนลด 10% (รหัสส่วนลดจำนวนจำกัด)
- ซื้อสินค้ากลุ่ม Ribbon ภายใต้แบรนด์ Comax ที่ร่วมรายการครบ 5 กล่องขึ้นไป/ใบเสร็จ ( คละรหัสได้ )
เพียงกรอกรหัส CMROCT10 รับส่วนลด 10% (รหัสส่วนลดจำนวนจำกัด)
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคา, ส่วนลดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณียกเลิกการสั่งซื้อสินค้าหรือคืนสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของแถมและคะแนน The 1
Brand
ล้างค่า
HP
125
คอมพิวท์
3
พิกซ่าเจ็ท
3
โคแมกซ์
41
สีหมึกพิมพ์
ล้างค่า
ดำ
83
เหลือง
26
ฟ้า
25
ม่วงแดงเข้ม
22
3 สี
8
ทุกสี
3
แดง
2
ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ล้างค่า
สินค้าทั่วไป
1
- รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่ช้อปผ่าน OfficeMate Website, OfficeMate Mobile App และ Chat&Shop เท่านั้น
- รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
- รายการส่งเสริมการขายนี้ มีระยะเวลาวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2563 เท่านั้น
- ซื้อสินค้ากลุ่มหมึกและโทนเนอร์ภายใต้แบรนด์ HP ที่ร่วมรายการครบตั้งแต่ 1,000 - 3,999 บาท/ใบเสร็จ
เพียงกรอกรหัส HPOCT4 รับส่วนลด 4 % (จำกัดจำนวน 100 รหัสเท่านั้น)
- ซื้อสินค้ากลุ่มหมึกและโทนเนอร์ภายใต้แบรนด์ HP ที่ร่วมรายการครบตั้งแต่ 4,000 - 7,999 บาท/ใบเสร็จ
เพียงกรอกรหัส HPOCT5 รับส่วนลด 5 % (จำกัดจำนวน 60 รหัสเท่านั้น)
- ซื้อสินค้ากลุ่มหมึกและโทนเนอร์ภายใต้แบรนด์ HP ที่ร่วมรายการครบตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
เพียงกรอกรหัส HPOCT6 รับส่วนลด 6% (ส่วนลดสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท) (จำกัดเพียง 50 โค้ดเท่านั้น,จำกัดสิทธิ์การใช้รหัสส่วนลด 1 รหัส/ 1 ใบเสร็จ/ 1 รหัสลูกค้าเท่านั้น)
- ซื้อสินค้ากลุ่มหมึกและโทนเนอร์ภายใต้แบรนด์ Compute ที่ร่วมรายการครบ 2 ชุดขึ้นไป/ใบเสร็จ ( คละรหัสได้ )
เพียงกรอกรหัส CPOCT100 รับส่วนลด 100 บาท(รหัสส่วนลดจำนวนจำกัด)
- ซื้อสินค้ากลุ่มหมึกและโทนเนอร์ภายใต้แบรนด์ Pixzajet ที่ร่วมรายการครบ 2,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ( คละรหัสได้ )
เพียงกรอกรหัส PZJOCT10 รับส่วนลด 10% (รหัสส่วนลดจำนวนจำกัด)
- ซื้อสินค้ากลุ่มหมึกภายใต้แบรนด์ Comax ที่ร่วมรายการครบ 4 ขวดขึ้นไป/ใบเสร็จ ( คละรหัสได้ )
เพียงกรอกรหัส CMIOCT10 รับส่วนลด 10% (รหัสส่วนลดจำนวนจำกัด)
- ซื้อสินค้ากลุ่มโทนเนอร์ภายใต้แบรนด์ Comax ที่ร่วมรายการครบ 2,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ( คละรหัสได้ )
เพียงกรอกรหัส CMTOCT10 รับส่วนลด 10% (รหัสส่วนลดจำนวนจำกัด)
- ซื้อสินค้ากลุ่ม Ribbon ภายใต้แบรนด์ Comax ที่ร่วมรายการครบ 5 กล่องขึ้นไป/ใบเสร็จ ( คละรหัสได้ )
เพียงกรอกรหัส CMROCT10 รับส่วนลด 10% (รหัสส่วนลดจำนวนจำกัด)
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคา, ส่วนลดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณียกเลิกการสั่งซื้อสินค้าหรือคืนสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของแถมและคะแนน The 1

ลดอย่างแรง! แถมเต็ม Max! | หมึกพิมพ์, โทนเนอร์ จากแบรนด์ชั้นนำ

 เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
- รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่ช้อปผ่าน OfficeMate Website, OfficeMate Mobile App และ Chat&Shop เท่านั้น
- รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
- รายการส่งเสริมการขายนี้ มีระยะเวลาวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2563 เท่านั้น
- ซื้อสินค้ากลุ่มหมึกและโทนเนอร์ภายใต้แบรนด์ HP ที่ร่วมรายการครบตั้งแต่ 1,000 - 3,999 บาท/ใบเสร็จ
เพียงกรอกรหัส HPOCT4 รับส่วนลด 4 % (จำกัดจำนวน 100 รหัสเท่านั้น)
- ซื้อสินค้ากลุ่มหมึกและโทนเนอร์ภายใต้แบรนด์ HP ที่ร่วมรายการครบตั้งแต่ 4,000 - 7,999 บาท/ใบเสร็จ
เพียงกรอกรหัส HPOCT5 รับส่วนลด 5 % (จำกัดจำนวน 60 รหัสเท่านั้น)
- ซื้อสินค้ากลุ่มหมึกและโทนเนอร์ภายใต้แบรนด์ HP ที่ร่วมรายการครบตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
เพียงกรอกรหัส HPOCT6 รับส่วนลด 6% (ส่วนลดสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท) (จำกัดเพียง 50 โค้ดเท่านั้น,จำกัดสิทธิ์การใช้รหัสส่วนลด 1 รหัส/ 1 ใบเสร็จ/ 1 รหัสลูกค้าเท่านั้น)
- ซื้อสินค้ากลุ่มหมึกและโทนเนอร์ภายใต้แบรนด์ Compute ที่ร่วมรายการครบ 2 ชุดขึ้นไป/ใบเสร็จ ( คละรหัสได้ )
เพียงกรอกรหัส CPOCT100 รับส่วนลด 100 บาท(รหัสส่วนลดจำนวนจำกัด)
- ซื้อสินค้ากลุ่มหมึกและโทนเนอร์ภายใต้แบรนด์ Pixzajet ที่ร่วมรายการครบ 2,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ( คละรหัสได้ )
เพียงกรอกรหัส PZJOCT10 รับส่วนลด 10% (รหัสส่วนลดจำนวนจำกัด)
- ซื้อสินค้ากลุ่มหมึกภายใต้แบรนด์ Comax ที่ร่วมรายการครบ 4 ขวดขึ้นไป/ใบเสร็จ ( คละรหัสได้ )
เพียงกรอกรหัส CMIOCT10 รับส่วนลด 10% (รหัสส่วนลดจำนวนจำกัด)
- ซื้อสินค้ากลุ่มโทนเนอร์ภายใต้แบรนด์ Comax ที่ร่วมรายการครบ 2,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ( คละรหัสได้ )
เพียงกรอกรหัส CMTOCT10 รับส่วนลด 10% (รหัสส่วนลดจำนวนจำกัด)
- ซื้อสินค้ากลุ่ม Ribbon ภายใต้แบรนด์ Comax ที่ร่วมรายการครบ 5 กล่องขึ้นไป/ใบเสร็จ ( คละรหัสได้ )
เพียงกรอกรหัส CMROCT10 รับส่วนลด 10% (รหัสส่วนลดจำนวนจำกัด)
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคา, ส่วนลดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณียกเลิกการสั่งซื้อสินค้าหรือคืนสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของแถมและคะแนน The 1
ค้นพบสินค้า 172 รายการสำหรับ "ลดอย่างแรง! แถมเต็ม Max! | หมึกพิมพ์, โทนเนอร์ จากแบรนด์ชั้นนำ"
จัดเรียงตาม
ชื่อสินค้า A > Z
ชื่อสินค้า Z > A
ราคา ต่ำ > สูง
ราคา สูง > ต่ำ
ชื่อแบรนด์ A > Z
ชื่อแบรนด์ Z > A
แสดง
45
105
150
/ หน้า
grid viewlist view
หมึกอิงค์เจ็ท สีดำ HP 680/BK
฿ 365.00
Compare
 รายการโปรด 
ใส่ในตะกร้า
loading
ตลับหมึกอิงค์เจ็ท 3 สี HP 680/CO
฿ 365.00
Compare
 รายการโปรด 
ใส่ในตะกร้า
loading
ตลับหมึกอิงค์เจ็ท  3 สี HP 678 (CZ108AA)
฿ 365.00
Compare
 รายการโปรด 
ใส่ในตะกร้า
loading
ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ HP 678 CZ107AA
฿ 365.00
Compare
 รายการโปรด 
ใส่ในตะกร้า
loading
ผงหมึก สีดำ HP 79A(CF279A)
฿ 2,130.00
Compare
 รายการโปรด 
ใส่ในตะกร้า
loading
ผงหมึก 83A (CF283A) ดำ HP
฿ 2,540.00
Compare
 รายการโปรด 
ใส่ในตะกร้า
loading
ผงหมึก สีดำ HP 17A(CF217A)
฿ 2,400.00
Compare
 รายการโปรด 
ใส่ในตะกร้า
loading
ตลับหมึกอิงค์เจ็ท 46 สีดำ   HP (CZ637AA)
฿ 405.00
Compare
 รายการโปรด 
ใส่ในตะกร้า
loading
ตลับหมึกอิงค์เจ็ท 3 สี HP 46 (CZ638AA)
฿ 405.00
Compare
 รายการโปรด 
ใส่ในตะกร้า
loading
ตลับหมึกโทนเนอร์ 78A (CE278A) ดำ HP
฿ 3,060.00
Compare
 รายการโปรด 
ใส่ในตะกร้า
loading
ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง HP 933XL
฿ 695.00
Compare
 รายการโปรด 
ใส่ในตะกร้า
loading
ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า HP 933XL
฿ 695.00
Compare
 รายการโปรด 
ใส่ในตะกร้า
loading
ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีแดงอมม่วง HP 933XL
฿ 695.00
Compare
 รายการโปรด 
ใส่ในตะกร้า
loading
ตลับหมึกโทนเนอร์ สีดำ HP 131A (CF210A)
฿ 2,730.00
Compare
 รายการโปรด 
ใส่ในตะกร้า
loading
ตลับหมึกโทนเนอร์ สีฟ้า HP 131A (CF211A)
฿ 3,410.00
Compare
 รายการโปรด 
ใส่ในตะกร้า
loading
ตลับหมึกโทนเนอร์ สีเหลือง HP 131A (CF212A)
฿ 3,410.00
Compare
 รายการโปรด 
ใส่ในตะกร้า
loading
ตลับหมึกโทนเนอร์ สีแดงอมม่วง HP131A (CF213A)
฿ 3,410.00
Compare
 รายการโปรด 
ใส่ในตะกร้า
loading
ตลับผ้าหมึกดอทเมตริกซ์ โคแมกซ์ for OKI ML1190
฿ 169.00
Compare
 รายการโปรด 
ใส่ในตะกร้า
loading
ผงหมึก สีดำ HP CF350A
฿ 2,390.00
Compare
 รายการโปรด 
ใส่ในตะกร้า
loading
ผงหมึก สีฟ้า HP CF351A
฿ 2,465.00
Compare
 รายการโปรด 
ใส่ในตะกร้า
loading
ผงหมึก CF352A เหลือง HP
฿ 2,465.00
Compare
 รายการโปรด 
ใส่ในตะกร้า
loading
ผงหมึก สีแดงอมม่วง HP CF353A
฿ 2,465.00
Compare
 รายการโปรด 
ใส่ในตะกร้า
loading
SAVE
18%
ชุดเซ็ตน้ำหมึกสำหรับ Epson (4 สี) 120 cc. คอมพิวท์
฿ 450.00
฿ 550.00
Compare
 รายการโปรด 
ใส่ในตะกร้า
loading
หมึกอิงค์เจ็ท HP 935XL (C2P26AN) สีเหลือง
฿ 730.00
Compare
 รายการโปรด 
ใส่ในตะกร้า
loading
หมึกอิงค์เจ็ท HP 935XL (C2P25AN) สีม่วง
฿ 730.00
Compare
 รายการโปรด 
ใส่ในตะกร้า
loading
ผงหมึกโทนเนอร์ สีฟ้า (201A) HP CF401A
฿ 3,400.00
Compare
 รายการโปรด 
ใส่ในตะกร้า
loading
ผงหมึกโทนเนอร์ สีแดงอมม่วง (201A) HP CF403A
฿ 3,400.00
Compare
 รายการโปรด 
ใส่ในตะกร้า
loading
ผงหมึกโทนเนอร์ สีเหลือง (201A) HP CF402A
฿ 3,400.00
Compare
 รายการโปรด 
ใส่ในตะกร้า
loading
หมึกอิงค์เจ็ท สีดำ HP 63/BK
฿ 690.00
Compare
 รายการโปรด 
ใส่ในตะกร้า
loading
ผงหมึกโทนเนอร์ สีดำ โคแมกซ์ D111S
฿ 950.00
Compare
 รายการโปรด 
ใส่ในตะกร้า
loading
หมึกอิงค์เจ็ท ชนิดเติม สีฟ้า HP GT52
฿ 239.00
Compare
 รายการโปรด 
ใส่ในตะกร้า
loading
หมึกอิงค์เจ็ทชนิดเติม สีแดงม่วง HP GT52
฿ 239.00
Compare
 รายการโปรด 
ใส่ในตะกร้า
loading
หมึกอิงค์เจ็ทชนิดเติม สีเหลือง HP GT52
฿ 239.00
Compare
 รายการโปรด 
ใส่ในตะกร้า
loading
หมึกอิงค์เจ็ท สีดำ HP 955XL
฿ 1,580.00
Compare
 รายการโปรด 
ใส่ในตะกร้า
loading
หมึกอิงค์เจ็ท Megenta HP 955XL
฿ 1,180.00
Compare
 รายการโปรด 
ใส่ในตะกร้า
loading
ผงหมึก สีฟ้า โคแมกซ์ TN261
฿ 1,100.00
Compare
 รายการโปรด 
ใส่ในตะกร้า
loading
ผงหมึก สีชมพู โคแมกซ์ TN261
฿ 1,100.00
Compare
 รายการโปรด 
ใส่ในตะกร้า
loading
หมึกอิงค์เจ็ท 905XL Cyan HP T6M05AA
฿ 680.00
Compare
 รายการโปรด 
ใส่ในตะกร้า
loading
หมึกอิงค์เจ็ท 905XL สีดำ HP T6M17AA
฿ 1,160.00
Compare
 รายการโปรด 
ใส่ในตะกร้า
loading
ผงหมึก สีดำ HP 30A (CF230A)
฿ 2,450.00
Compare
 รายการโปรด 
ใส่ในตะกร้า
loading
ผงหมึกโทนเนอร์ สีดำ HP CF500A 202A
฿ 2,320.00
Compare
 รายการโปรด 
ใส่ในตะกร้า
loading
ผงหมึกโทนเนอร์ สีแดงอมม่วง HP 202A (CF503A)
฿ 2,740.00
Compare
 รายการโปรด 
ใส่ในตะกร้า
loading
ผงหมึกโทนเนอร์ 202A เหลือง HP CF502A
฿ 2,740.00
Compare
 รายการโปรด 
ใส่ในตะกร้า
loading
ผงหมึกโทนเนอร์ สีดำ (204A) HP CF510A
฿ 1,830.00
Compare
 รายการโปรด 
ใส่ในตะกร้า
loading
ผงหมึกโทนเนอร์  สีฟ้า (204A) HP CF511A
฿ 2,000.00
Compare
 รายการโปรด 
ใส่ในตะกร้า
loading
1-45 จาก 172 สินค้า
1
2
3
4
>

ลดอย่างแรง! แถมเต็ม Max! | หมึกพิมพ์, โทนเนอร์ จากแบรนด์ชั้นนำ