user
logo mobile
ค้นหาสินค้าหรือรหัส
0
สวัสดี,
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษ
อุปกรณ์สำนักงาน
ไอที
อุปกรณ์ทำความสะอาด
เฟอร์นิเจอร์
ครัวและเครื่องใช้
เวชภัณฑ์
อุปกรณ์โรงงาน
เครื่องมือช่าง
สมาร์ท & ไลฟ์สไตล์
ของขวัญ & งานพิมพ์
ซอฟต์แวร์ & บริการ
หนังสือ & สื่อบันเทิง

ของขวัญ

 เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
- รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่ช้อปผ่าน OfficeMate Website, OfficeMate Mobile App และ Chat&Shop เท่านั้น
- รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ และสินค้าใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง 15 – 20 วันทำการนับจากวันที่ชำระเงินสำเร็จ
- รายการส่งเสริมการขายนี้ มีระยะเวลาวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2563 เท่านั้น
- รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ (ไม่รวมสินค้าที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย OFMY และ MKP)

- ซื้อสินค้ากระเช้าที่ร่วมรายการครบตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
รับฟรี Powerbank 5600 mAh BLL5208 มูลค่า 199 บาท จำนวน 1 อัน (ของแถมจำนวนจำกัด)
- ซื้อสินค้ากระเช้าที่ร่วมรายการครบตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
รับฟรี Powerbank 10,000 mAh G16 มูลค่า 399 บาท จำนวน1 อัน (ของแถมจำนวนจำกัด)

- ซื้อสินค้ากระเช้าOfficeMate และกระเช้าTopsที่ร่วมรายการครบ 10,000 - 49,999 บาท ทุกๆ 10,000 บาท รับฟรี บัตรกำนัล Central มูลค่า100 บาท NB2020 จำนวน 11 ใบ มูลค่า 1,100 บาท (ของแถมจำนวนจำกัด)
- ซื้อสินค้ากระเช้าOfficeMate และกระเช้าTopsที่ร่วมรายการครบ 50,000 - 199,999 บาท ทุกๆ 50,000 บาท รับฟรี บัตรกำนัล Central มูลค่า100 บาท NB2020 จำนวน 70 ใบ มูลค่า 7,000 บาท (ของแถมจำนวนจำกัด)
- ซื้อสินค้ากระเช้าOfficeMate และกระเช้าTopsที่ร่วมรายการครบ 200,000 - 499,999 บาท ทุกๆ 200,000 บาท รับฟรี บัตรกำนัล Central มูลค่า100 บาท NB2020 จำนวน 360 ใบ มูลค่า 36,000 บาท (ของแถมจำนวนจำกัด)
- ซื้อสินค้ากระเช้าOfficeMate และกระเช้าTopsที่ร่วมรายการครบตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ทุกๆ 500,000 บาท
รับฟรี บัตรกำนัล Central มูลค่า100 บาท NB2020 จำนวน 1,100 ใบ มูลค่า 110,000 บาท (ของแถมจำนวนจำกัด)
- บัตรกำนัลที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นของรางวัลอย่างอื่นได้
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณี
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคา, ส่วนลดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณียกเลิกการสั่งซื้อสินค้าหรือคืนสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของแถมและคะแนน The 1
- รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่ช้อปผ่าน OfficeMate Website, OfficeMate Mobile App และ Chat&Shop เท่านั้น
- รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ และสินค้าใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง 15 – 20 วันทำการนับจากวันที่ชำระเงินสำเร็จ
- รายการส่งเสริมการขายนี้ มีระยะเวลาวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2563 เท่านั้น
- รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ (ไม่รวมสินค้าที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย OFMY และ MKP)

- ซื้อสินค้ากระเช้าที่ร่วมรายการครบตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
รับฟรี Powerbank 5600 mAh BLL5208 มูลค่า 199 บาท จำนวน 1 อัน (ของแถมจำนวนจำกัด)
- ซื้อสินค้ากระเช้าที่ร่วมรายการครบตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
รับฟรี Powerbank 10,000 mAh G16 มูลค่า 399 บาท จำนวน1 อัน (ของแถมจำนวนจำกัด)

- ซื้อสินค้ากระเช้าOfficeMate และกระเช้าTopsที่ร่วมรายการครบ 10,000 - 49,999 บาท ทุกๆ 10,000 บาท รับฟรี บัตรกำนัล Central มูลค่า100 บาท NB2020 จำนวน 11 ใบ มูลค่า 1,100 บาท (ของแถมจำนวนจำกัด)
- ซื้อสินค้ากระเช้าOfficeMate และกระเช้าTopsที่ร่วมรายการครบ 50,000 - 199,999 บาท ทุกๆ 50,000 บาท รับฟรี บัตรกำนัล Central มูลค่า100 บาท NB2020 จำนวน 70 ใบ มูลค่า 7,000 บาท (ของแถมจำนวนจำกัด)
- ซื้อสินค้ากระเช้าOfficeMate และกระเช้าTopsที่ร่วมรายการครบ 200,000 - 499,999 บาท ทุกๆ 200,000 บาท รับฟรี บัตรกำนัล Central มูลค่า100 บาท NB2020 จำนวน 360 ใบ มูลค่า 36,000 บาท (ของแถมจำนวนจำกัด)
- ซื้อสินค้ากระเช้าOfficeMate และกระเช้าTopsที่ร่วมรายการครบตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ทุกๆ 500,000 บาท
รับฟรี บัตรกำนัล Central มูลค่า100 บาท NB2020 จำนวน 1,100 ใบ มูลค่า 110,000 บาท (ของแถมจำนวนจำกัด)
- บัตรกำนัลที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นของรางวัลอย่างอื่นได้
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณี
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคา, ส่วนลดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณียกเลิกการสั่งซื้อสินค้าหรือคืนสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของแถมและคะแนน The 1

ของขวัญ

 เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
- รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่ช้อปผ่าน OfficeMate Website, OfficeMate Mobile App และ Chat&Shop เท่านั้น
- รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ และสินค้าใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง 15 – 20 วันทำการนับจากวันที่ชำระเงินสำเร็จ
- รายการส่งเสริมการขายนี้ มีระยะเวลาวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2563 เท่านั้น
- รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ (ไม่รวมสินค้าที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย OFMY และ MKP)

- ซื้อสินค้ากระเช้าที่ร่วมรายการครบตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
รับฟรี Powerbank 5600 mAh BLL5208 มูลค่า 199 บาท จำนวน 1 อัน (ของแถมจำนวนจำกัด)
- ซื้อสินค้ากระเช้าที่ร่วมรายการครบตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
รับฟรี Powerbank 10,000 mAh G16 มูลค่า 399 บาท จำนวน1 อัน (ของแถมจำนวนจำกัด)

- ซื้อสินค้ากระเช้าOfficeMate และกระเช้าTopsที่ร่วมรายการครบ 10,000 - 49,999 บาท ทุกๆ 10,000 บาท รับฟรี บัตรกำนัล Central มูลค่า100 บาท NB2020 จำนวน 11 ใบ มูลค่า 1,100 บาท (ของแถมจำนวนจำกัด)
- ซื้อสินค้ากระเช้าOfficeMate และกระเช้าTopsที่ร่วมรายการครบ 50,000 - 199,999 บาท ทุกๆ 50,000 บาท รับฟรี บัตรกำนัล Central มูลค่า100 บาท NB2020 จำนวน 70 ใบ มูลค่า 7,000 บาท (ของแถมจำนวนจำกัด)
- ซื้อสินค้ากระเช้าOfficeMate และกระเช้าTopsที่ร่วมรายการครบ 200,000 - 499,999 บาท ทุกๆ 200,000 บาท รับฟรี บัตรกำนัล Central มูลค่า100 บาท NB2020 จำนวน 360 ใบ มูลค่า 36,000 บาท (ของแถมจำนวนจำกัด)
- ซื้อสินค้ากระเช้าOfficeMate และกระเช้าTopsที่ร่วมรายการครบตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ทุกๆ 500,000 บาท
รับฟรี บัตรกำนัล Central มูลค่า100 บาท NB2020 จำนวน 1,100 ใบ มูลค่า 110,000 บาท (ของแถมจำนวนจำกัด)
- บัตรกำนัลที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นของรางวัลอย่างอื่นได้
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณี
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคา, ส่วนลดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณียกเลิกการสั่งซื้อสินค้าหรือคืนสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของแถมและคะแนน The 1
จัดเรียงตาม
แสดง
45
105
150
/ หน้า
grid viewlist view
ไม่พบผลิตภัณฑ์

Gifts