user
logo mobile
ค้นหาสินค้าหรือรหัส
0
สวัสดี,
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษ
อุปกรณ์สำนักงาน
ไอที
อุปกรณ์ทำความสะอาด
เฟอร์นิเจอร์
ครัวและเครื่องใช้
เวชภัณฑ์
อุปกรณ์โรงงาน
เครื่องมือช่าง
สมาร์ท & ไลฟ์สไตล์
ของขวัญ & งานพิมพ์
ซอฟต์แวร์ & บริการ
หนังสือ & สื่อบันเทิง

แบบฟอร์มเบ็ดเตล็ด

จัดเรียงตาม
แสดง
45
105
150
/ หน้า
grid viewlist view
ไม่พบผลิตภัณฑ์

แบบฟอร์มเบ็ดเตล็ด

สำหรับนักธุรกิจ พนักงานบัญชี เจ้าของกิจการร้านค้าต่างๆ พนักงานราชการ หรือแม้แต่เจ้าของธุรกิจออนไลน์ การต้องทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย หรือต้องวางบิล ทำใบเสร็จต่างๆ เป็นช่วงเวลาที่ยุ่งยาก และใช้เวลานาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคำนวณ การเคลียร์บิล ที่สำคัญคือฟอร์มใบเสร็จต่างๆ ที่จะใช้เพื่อเป็นหลักฐานทางการเงินแบบเป็นลายลักษณ์อักษรต้องทำอย่างรอบคอบ ปัจจุบันจึงมีการผลิตแบบฟอร์มเบ็ดเตล็ดแบบสำเร็จรูปออกมาวางขาย เพื่อแก้ปัญหาการออกแบบฟอร์มผิดพลาด ช่วยอำนวยความสะดวกและทุ่นแรง-ทุ่นเวลาให้กับผู้ใช้งาน

แบบฟอร์มเบ็ดเตล็ดมีอะไรบ้าง

แบบฟอร์มเบ็ดเตล็ดแบบสำเร็จรูปในปัจจุบันมีให้เลือกใช้หลากหลาย ครอบคลุมและตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ใช้ เช่น

  • แบบฟอร์มบิลเงินสด

  • แบบฟอร์มใบสำคัญรับ-ใบสำคัญจ่าย

  • แบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 

  • แบบฟอร์มใบส่งของ

  • แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน

  • แบบฟอร์มใบสั่งอาหาร

  • แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ

นอกจากนี้แบบฟอร์มเบ็ดเตล็ดต่างๆ ยังมาพร้อมกับกระดาษคาร์บอน หรือมีคาร์บอนในตัว หรือเป็นกระดาษเคลือบสารเคมี อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ทำสำเนาหลายฉบับได้ง่ายๆ อีกด้วย

ข้อดีของแบบฟอร์มเบ็ดเตล็ด

  • ช่วยประหยัดแรงงานและต้นทุนในการออกแบบฟอร์มเอง

  • เนื่องจากแบบฟอร์มทางธุรกิจต้องใช้ความรอบคอบในการออกแบบ แบบฟอร์มเบ็ดเตล็ดที่ถูกต้องตามมาตรฐานจะช่วยลดความผิดพลาดในการออกแบบฟอร์มเองได้

  • แบบฟอร์มเบ็ดเตล็ดถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย เข้าใจง่าย ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก