โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษHOT !
อุปกรณ์สำนักงาน
ไอที
อุปกรณ์ทำความสะอาด
เฟอร์นิเจอร์
ครัวและเครื่องใช้
เวชภัณฑ์
อุปกรณ์โรงงาน
เครื่องมือช่าง
สมาร์ท & ไลฟ์สไตล์
ของขวัญ & งานพิมพ์
ซอฟต์แวร์ & บริการ
หนังสือ & สื่อบันเทิง
สาขาออฟฟิศเมท

วัสดุดูดซับน้ำมัน

จัดเรียงตาม
แสดง
45
105
150
/ หน้า
grid viewlist view
ไม่พบผลิตภัณฑ์

วัสดุดูดซับน้ำมัน

วัสดุดูดซับน้ำมันหรือวัสดุดูซับน้ำมันและสารเคมี คือ วัสดุที่ช่วยควบคุมแพร่กระจายและกำจัดของเหลวที่ไม่ใช่น้ำและเป็นอันตรายอย่างน้ำมันและสารเคมีต่าง ๆ ที่อาจรั่วไหลจากบรรจุภัณฑ์ เหมาะสำหรับโรงงานที่มีเครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นตัวขับเคลื่อนหรือหล่อลื่น และโรงงานเก็บสารเคมีอันตราย

รูปทรงของวัสดุดูดซับน้ำมัน

รูปทรงวัสดุดูดซับน้ำมันแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

  • วัสดุดูดซับน้ำมันแบบแผ่น (Pad)

วัสดุดูดซับน้ำมันแบบนี้ มีลักษณะคล้ายกับแผ่นกระดาษ เหมาะสำหรับนกับการใช้ในบริเวณที่มีน้ำมันหรือสารเคมีรั่วไหลในปริมาณน้อย เช่น การเช็ดทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักรที่มีคราบน้ำมัน

  • วัสดุดูดซับน้ำมันแบบม้วน (Roll)

วัสดุดูดซับน้ำมันแบบม้วน คือ วัสดุดูดซับน้ำมันที่มีลักษณะคล้ายกับม้วนกระดาษชำระแต่มีขนาดที่ใหญ่กว่า เหมาะสำหรับใช้ในบริเวณที่น้ำหรือสารเคมีแพร่กระจาย ที่เป็นบริเวณกว้าง เพราะ สามารถตัดหรือฉีกวัสดุให้มีความยาวตามที่ต้องการได้

  • วัสดุดูดซับน้ำมันแบบท่อน (Boom)

วัสดุดูดซับนำมันประเภทนี้ มีลักษณะเป็นท่อนขนาดยาวสามารถนำมาเชื่อมต่อกันเพิ่มเพื่อให้มีขนาดยาวขึ้นได้ โดยส่วนใหญ่จะใช้ล้อมเป็นวง เพื่อควบคุมหรือจำกัดรัศมีการแพร่กระจายของน้ำมันหรือสารเคมีให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนด หรือใช้วางล้อมรอบบริเวณเครื่องจักรเพื่อซับน้ำมันหล่อลื่นที่รั่วไหลลงมาด้านล่าง

  • วัสดุดูดซับน้ำมันแบบกล่องพับ (Fold)

วัสดุดูดซับนำมันแบบนี้ มีรูปลักษณ์เป็นกล่อง ลักษณะการใช้งานจะคล้ายกับแบบม้วนโดยสามารถฉีกความยาวได้ตามต้องการ แต่มีจุดแตกต่าง คือ วัสดุดูดซับน้ำมันแบบกล่องพับสามารถปรับรูปทรงเป็นแบบแผ่น, ม้วน และท่อนได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

  • วัสดุดูดซับน้ำมันแบบผง (Particulate)

วัดสุดูดซับน้ำมันประเภทนี้ มีลักษณะเป็นผงบรรจุมาในถุง ใช้สำหรับโรยหรือโปรยลงกล่องบรรจุขวดสารเคมีหรือกล่องน้ำมัน เพื่อป้องไม่ให้สารเคมีหรือน้ำมันรั่วไหล ในกรณีที่บรรจุภัณฑ์ชำรุด นอกจากนี้วัสดุดูดซับน้ำมันแบบผงยังสามารถใช้ร่วมกับรั้วลวดหนามของรางระบายน้ำ เพื่อดักจับน้ำมัน หรือสารเคมีที่ไม่ละลายน้ำ เพื่อป้องกันไม่สารเหล่านี้ไปเจือปนกับแหล่งน้ำด้านนอกโรงงาน
วัสดุดูดซับน้ำมัน

ข้อดีของการใช้วัสดุดูดซับน้ำมัน

  • ทำให้สภาพแวดล้อมหรือพื้นที่บริเวณนั้นดูดีและสะอาดมากยิ่งขึ้น

วัสดุดูดซับน้ำมันสามารถทำความสะอาดและจำกัดพื้นที่น้ำมันและสารเคมีต่าง ๆ ในบริเวณที่ผู้ใช้งานนำไปใช้ไม่ให้กระจายไปในบริเวณกว้าง ส่งผลให้สภาพแวดล้อมบริเวณนั้นสะอาดและดูดียิ่งขึ้น

  • ปลอดภัยจากการสัมผัสสารเคมีโดยตรง

วัสดุดูดซับน้ำมันมีประโยชน์อย่างมากในการป้องกันผู้ใช้งานจากสารเคมี ทำให้ไม่ต้องสัมผัสกับสารเคมีนานเกินไป ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อสุขภาพของผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก

วิธีการเลือกใช้งาน

วัสดุดูดซับน้ำมันและสารเคมี มีคุณประโยชน์ในการใช้งานคล้าย ๆ กัน แต่จะแตกต่างกันตรงรูปทรง เพราะฉะนั้น ผู้ใช้ควรจะเลือกวัสดุดูดซับน้ำมันให้สัมพันธ์กับพื้นที่ที่นำไปใช้งาน เพื่อทำให้วัสดุดูดซับน้ำมันของผู้ใช้งานสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด