user
logo mobile
ค้นหาสินค้าหรือรหัส
0
สวัสดี,
โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษ
อุปกรณ์สำนักงาน
ไอที
อุปกรณ์ทำความสะอาด
เฟอร์นิเจอร์
ครัวและเครื่องใช้
เวชภัณฑ์
อุปกรณ์โรงงาน
เครื่องมือช่าง
สมาร์ท & ไลฟ์สไตล์
ของขวัญ & งานพิมพ์
ซอฟต์แวร์ & บริการ
หนังสือ & สื่อบันเทิง

ตู้เก็บเอกสาร

จัดเรียงตาม
แสดง
45
105
150
/ หน้า
grid viewlist view
ไม่พบผลิตภัณฑ์

ตู้เก็บเอกสาร

ตู้เก็บเอกสาร เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่จำเป็นต้องมีในออฟฟิศ เพราะเอกสารต่าง ๆ ที่วางอยู่ จำเป็นต้องจัดการคัดแยกเพื่อความเป็นระเบียบอยู่เสมอ การที่เอกสารและแฟ้มงานถูกจัดให้อยู่เป็นที่เป็นทาง จะช่วยให้ทำงานได้เร็วและสะดวกขึ้นมาก

ประโยชน์ของตู้เก็บเอกสาร

ตู้เก็บเอกสาร ยังจำเป็นอยู่เสมอ

ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเป็นยุคเทคโนโลยี คนในสังคมใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในการทำงานมากขึ้น แต่เอกสารต่าง ๆ ที่ส่วนใหญ่เป็นกระดาษ ยังคงมีใช้งานอยู่ทุกออฟฟิศ ตู้เก็บเอกสารจึงยังจำเป็นต่อการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้อยู่เสมอ 

ตู้เก็บเอกสาร ช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ ช่วยลดความซ้ำซ้อนของเอกสาร

ตู้เก็บเอกสาร ช่วยเก็บเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ไว้ และทำการคัดแยกเอกสารที่ซ้ำซ้อนหรือกำจัดข้อมูลที่ไม่จำเป็นทิ้งไป เพราะจะช่วยประหยัดเนื้อที่ได้อย่างมาก ทำให้เหลือพื้นที่ใช้สอยในการทำงาน ทั้งยังทำให้การบริหารงานเอกสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อการทำงานที่ต้องทำการค้นคืนเอกสารอยู่เสมอ เพราะช่วยประหยัดเวลาได้และเพิ่มความแม่นยำให้กับการทำงานของพนักงานด้วย

ตู้เก็บเอกสารช่วยให้ออฟฟิศเป็นระเบียบร้อย

นอกจากอุปกรณ์สำนักงานและพนักงานที่อยู่เต็มออฟฟิศ จำนวนของเอกสารก็มีมากขึ้นด้วยเช่นกัน ทำให้ออฟฟิศแน่นไปหมด เพราะเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องมีตู้เก็บเอกสารไว้ใช้งานในออฟฟิศ เพราะตู้เก็บเอกสารสามารถบรรจุเอกสารได้จำนวนมาก และลดปัญหาขยะไปในตัว อีกทั้งยังช่วยให้ออฟฟิศมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ เมื่อสิ่งแวดล้อมดี ย่อมส่งผลให้การทำงานดีขึ้นได้ด้วย

ตู้เก็บเอกสารที่ดีเป็นอย่างไร

ตู้เก็บเอกสารมีหลากหลายชนิดมาก เช่น ตู้เก็บเอกสารแบบลิ้นชัก ตู้เก็บเอกสารแบบบานเปิด-ปิด ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน ตู้เก็บเอกสารแบบหมุน ตู้เก็บเอกสารแบบหิ้งเปิด และตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตู้เอกสารทุกชนิดมีหน้าที่เดียวกัน คือ จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ มีการใช้งานที่เหมือนกัน ต่างกันแค่ผลิตจากวัสดุที่ต่างกันเท่านั้น ซึ่งมีทั้งผลิตจากเหล็กและไม้ ราคาของแต่ละชนิดจึงไม่เท่ากัน นอกจากนี้ ลักษณะของตู้เก็บเอกสารที่ดี ควรจะวางเอกสารได้ปริมาณมาก รองรับน้ำหนักได้มากและเปิด/ปิดง่าย และควรพิจารณาขนาดของตู้เก็บเอกสารให้เหมาะสมกับที่ทำงาน ข้อสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือ จัดการพื้นที่ในการตั้งตู้เก็บเอกสารให้ดี และควรเหลือพื้นที่ใช้สอยในการทำงานอย่างอื่นด้วย