โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษHOT !
อุปกรณ์สำนักงาน
ไอที
อุปกรณ์ทำความสะอาด
เฟอร์นิเจอร์
ครัวและเครื่องใช้
เวชภัณฑ์
อุปกรณ์โรงงาน
เครื่องมือช่าง
สมาร์ท & ไลฟ์สไตล์
ของขวัญ & งานพิมพ์
ซอฟต์แวร์ & บริการ
หนังสือ & สื่อบันเทิง
สาขาออฟฟิศเมท

ฟิล์มถนอมอาหาร

จัดเรียงตาม
แสดง
45
105
150
/ หน้า
grid viewlist view
ไม่พบผลิตภัณฑ์

ฟิล์มถนอมอาหาร

ฟิล์มถนอมอาหาร หรือ คลิงฟิล์ม (Cling Film) เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกชนิดหนึ่ง ที่มีลักษณะใส เหนียว ยึดติดกับวัสดุต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น จานเซรามิคและโฟม ใช้สำหรับห่อหุ้มอาหาร, คลุม, และปิดปากภาชนะ เพื่อป้องกันอาหารจากการสัมผัสจากนิ้วมือ, ฝุ่น, อากาศ, และสิ่งสกปรกต่าง ๆ นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการระเหยหรือการสูญเสียน้ำของผลไม้ ซึ่งช่วยให้ผลไม้ไม่สูญเสียน้ำหนักและมีความสดใหม่ยาวนานขึ้น

ฟิล์มถนอมอาหาร

ประเภทของฟิล์มถนอมอาหาร

ฟิล์มถนอมอาหารสามารถแบ่งได้ 3 ประเภทจากชนิดของเม็ดพลาสติกที่ใช้ในการผลิต ดังนี้

  • ฟิล์มถนอมอาหารจากเม็ดพลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์ (Polyvinylchloride)

ฟิล์มถนอมอาหารชนิดนี้ อากาศและน้ำซึมผ่านได้ยาก ทนต่อความร้อน ความยืดหยุ่นสูงและเป็นฉนวนไฟฟ้า ไม่เหมาะสำหรับนำไปห่ออาหารที่มีไขมันสูง เพราะสารเคมีอันตรายที่อยู่บนฟิล์มจะลอกออกเมื่อสัมผัสเข้ากับไขมัน แต่สามารถนำไปใช้ห่อผัก และผลไม้สดได้

  • ฟิล์มถนอมอาหารจากเม็ดพลาสติกโพลีไวนิลิดีนคลอไรด์ (Polvinylidenechloride)

ฟิล์มถนอมอาหารประเภทนี้ จะมีความคล้ายกับแบบโพลีไวนิลคลอไรด์ แต่มีความยืดหยุ่นน้อย ทนต่อความร้อน ไม่ปล่อยสารพิษลงสู่อาหารเมื่อโดนกับไขมัน เหมาะสำหรับการนำไปห่อของร้อน เช่น ปลาทอด อาหารที่มีไขมัน

  • ฟิล์มถนอมอาหารจากเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน (Polyethylene)

ฟิล์มถนอมอาหารที่ทำจากเม็ดพลาสติกชนิดนี้ ป้องกันการซึมผ่านของไอน้ำได้ดี ทนต่อสารเคมี รักษาคุณภาพของอาหารได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ดีเท่ากับแบบโพลีไวนิลคลอไรด์และโพลีไวนิลิดีนคลอไรด์ แต่มีข้อดีมีความยืดหยุ่นสูง เหนียวทนทาน ราคาถูก และไม่ปล่อยสารพิษลงสู่อาหาร เหมาะสำหรับใช้กับอาหารสดและอาหารที่มีไขมัน เช่น เนื้อหมู

เลือกฟิล์มถนอมอาหารอย่างไรให้ตอบโจทย์

สิ่งที่ต้องคำนึงในการใช้ฟิล์มถนอมอาหาร คือ คุณควรจะรู้ทราบว่าฟิล์มถนอมอาหารชนิดนั้นมีคุณสมบัติอย่างไร เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานอย่างไรบ้าง โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้

  • นำฟิล์มไปห่ออาหารประเภทใด

ฟิล์มถนอมอาหารแต่ละประเภทนำไปใช้ห่ออาหารต่างชนิดกัน ผู้ใช้งานควรศึกษาให้ดีก่อนว่าฟิล์มที่คุณเลือกมานั้นเหมาะสำหรับอาหารที่ผู้ใช้งานนำไปห่อหรือไม่ เพื่อให้ฟิล์มถนอมอาหารชนิดนั้นสามารถนำไปใช้งานได้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้งาน เช่น อาหารที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบจำนวนมาก ผู้ใช้งานควรจะเลือกฟิล์มถนอมอาหารจากเม็ดพลาสติกโพลิเอทีนหรือโพลีไวนิลิดีนคลอไรด์ท่านั้น และห้ามใช้ฟิล์มถนอมอาหาiจากเม็ดพลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์ไปห่อหุ้มอาหารประเภทนี้อย่างเด็ดขาด เพราะอาจทำให้อาหารเกิดการปนเปื้อนสารเคมีได้

  • ฟิล์มสามารถนำเข้าไมโครเวฟได้หรือไม่

สำหรับผู้ใช้งานที่มักจะอุ่นอาหารโดยนำฟิล์มถนอมอาหารเข้าไมโครเวฟไปพร้อมกัน ควรจะเลือกฟิล์มจากเม็ดพลาสติกโพลีไวนิลิดีนคลอไรด์ที่มีคุณสมบัติในการทนความร้อน และไม่มีสาารพิษลงมาเจือปนกับอาหาร เพราะถ้านำฟิล์มถนอมอาหารที่ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว จะทำให้สารเคมีละลายลงมาโดนอาหาร และทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้งานได้