โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษHOT !
อุปกรณ์สำนักงาน
ไอที
อุปกรณ์ทำความสะอาด
เฟอร์นิเจอร์
ครัวและเครื่องใช้
เวชภัณฑ์
อุปกรณ์โรงงาน
เครื่องมือช่าง
สมาร์ท & ไลฟ์สไตล์
ของขวัญ & งานพิมพ์
ซอฟต์แวร์ & บริการ
หนังสือ & สื่อบันเทิง
สาขาออฟฟิศเมท
กรุณารอสักครู่
จัดเรียงตาม
แสดง
/ หน้า
grid viewlist view
กรุณารอสักครู่

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ในอดีตการบันทึกเวลาทำงานหรือเวลาเข้า-ออกของพนักงานบริษัท/โรงงาน จะนิยมใช้เครื่องตอกบัตร แต่ในยุคแห่งเทคโนโลยีเครื่องบันทึกเวลาที่ได้รับความนิยม คือ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่จะเปลี่ยนข้อมูลลายนิ้วมือของบุคคลให้เป็นข้อมูลดิจิตอล เครื่องสแกนลายนิ้วมือถือเป็นเครื่องบันทึกเวลาที่มีประสิทธิภาพ เพราะสามารถระบุตัวตนของบุคคลได้รวดเร็วและแม่นยำ ทั้งยังช่วยป้องกันการลงเวลาแทนหรือตอกบัตรแทนกันของพนักงานได้

ข้อดีของการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

  • ลายนิ้วมือของแต่ละคนแตกต่างกัน การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือจะป้องกันการสวมรอย หรือการลงเวลา/ตอกบัตรแทนกันได้ดี

  • เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จะเปลี่ยนลายนิ้วมือให้เป็นข้อมูลดิจิตอล ซึ่งข้อมูลดิจิตอลนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ต่อได้ง่าย 

  • เครื่องสแกนลายนิ้วมือจะช่วยประหยัดงบประมาณในการใช้ทรัพยากรอื่นๆ บันทึกเวลาเข้าออก เช่น บัตรพนักงาน

  • เครื่องสแกนลายนิ้วมือยังสามารถใช้เป็นระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตูสำนักงาน ช่วยป้องกันบุคคลภายนอกได้   

ความก้าวหน้าของเครื่องสแกนลายนิ้วมือสมัยใหม่

เครื่องสแกนลายนิ้วมือไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด แต่ในปัจจุบันก็มีการพัฒนาปรับปรุงเครื่องสแกนลายนิ้วมือให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  • เครื่องสแกนในปัจจุบันพัฒนาหัวอ่านลายนิ้วมือให้เป็นแบบกระจกที่สามารถป้องกันรอยขูดขีด ทำให้อ่านลายนิ้วมือได้ดีขึ้น ปลอมแปลงได้ยาก

  • นอกจากใช้สแกนลายนิ้วมือเพื่อเก็บเป็นข้อมูลดิจิตอลแล้ว เครื่องสแกนลายนิ้วมือยังเพิ่มระบบให้สามารถควบคุมการเปิด-ปิดประตูเมื่อสแกนลายนิ้วมือ ช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัยให้ที่ทำงานได้  

  • เครื่องสแกนลายนิ้วมือในปัจจุบันมีช่องทางในการเชื่อมต่อกับระบบหรืออุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น ช่อง USB สามารถบันทึกข้อมูลลงในแฟลชไดร์ฟได้โดยตรง, เพิ่มการรองรับระบบการเก็บข้อมูลบน Cloud และยังมีระบบที่สามารถทำงานร่วมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือเครื่องอื่นๆ ได้ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับบริษัทใหญ่ที่มีหลายสาขา 

การเลือกซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

  • พิจารณาจากจำนวนพนักงานในบริษัท และจำนวนลายนิ้วมือที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือสามารถรองรับได้  

  • เลือกเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่มีปุ่มกดหรือสัมผัสหน้าจอได้ ในกรณีที่ลายนิ้วมือหรือหัวสแกนมีปัญหา สามารถเปลี่ยนมาใช้การกดรหัสแทน

  • ในบริษัท สำนักงาน หรือโรงงานที่มีหลายสาขา ควรเลือกเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่สามารถบันทึกและดึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้ จะช่วยให้รับรู้ข้อมูลต่างๆ ของพนักงานได้ทั่วถึงมากกว่า