stripe-banner

กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มด้านล่าง* ให้ครบถ้วน

1. ท่านรู้หรือไม่ ว่าออฟฟิศเมท มีจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับโรงงาน และ ซ่อมบำรุง *
รู้จัก
ไม่รู้จัก
2. ปัจจุบันท่านเลือกซื้ออุปกรณ์สำหรับโรงงาน และ ซ่อมบำรุง จากที่ใด* (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เจนบรรเจิด
แพงโกลิน
3M
Good Choiz (กู๊ดช้อยส์)
Lyreco (ลีเรคโก)
อนุสรณ์โปรดักซ์
OfficeMate (ออฟฟิศเมท)
ร้านค้าปลีกใกล้เคียงบริษัท (Local)
โรงงานผู้ผลิต โปรดระบุ
อื่นๆ โปรดระบุ
3. ประเภทของธุรกิจ/ บริษัท *
อุตสาหกรรมโรงงานผู้ผลิต
อุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมการเกษตร/ อาหาร
ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง และ อุปกรณ์
ธุรกิจก่อสร้าง
บริการขนส่ง/ คลังสินค้า
นำเข้า - ส่งออกสินค้า
และอื่นๆ โปรดระบุ
4. กลุ่มสินค้าที่ท่านสนใจ
อุปกรณ์ซ่อมบำรุง เครื่องมือช่างต่างๆ
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (หมวก ถุงมือ รองเท้า แว่นตานริภัยฯลฯ)
อุปกรณ์ป้องกันภัยใช้แล้วทิ้ง (ถุงมือยาง ผ้าปิดปาก ผ้าปิดจมูก)
อุปกรณ์ช่วยจัดเก็บ เคลื่อนย้ายและคลังสินค้า
5. ท่านต้องการให้พนักงานเข้าไปเพื่อนำเสนอสินค้าหรือไม่ *
ต้องการ
ไม่ต้องการ

กรุณากรอกข้อมูล

ชื่อ-นามสกุล*

ตำแหน่ง*

ชื่อบริษัท*

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีนิติบุคคล/บัตรประชาชน

ที่อยู่*

E-mail*

เบอร์มือถือ*#
กลับด้านบน