5 วิธีล้างผักผลไม้ให้สะอาด ปลอดสารพิษตกค้าง

ขั้นตอนสำคัญก่อนปรุงอาหารอย่างการล้างวัตถุดิบให้สะอาด แต่หลายคนมักลืม หรือไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ควร โดยเฉพาะการล้างผัก และผลไม้ ที่อาจมีสารพิษตกค้างปนเปื้อนอยู่ หากไม่พิถีพิถันในขั้นตอนนี้ อาจทำให้คนกินเกิดอาการป่วย หรืออาการไม่พึงประสงค์ขึ้นมาได้ สารพิษตกค้างในผัก และผลไม้ สารพิษตกค้างในผัก และผลไม้ ไม่ได้มีแค่ยาฆ่าแมลง หรือยาปราบวัชพืช แต่ยังรวมถึงเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรียต่างๆ ที่มาจากมูลสัตว์ เช่น เชื้อเอสเชอริเชีย … Continue reading 5 วิธีล้างผักผลไม้ให้สะอาด ปลอดสารพิษตกค้าง