How to สร้าง QR Code เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ แบบฟรี ๆ

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัวมาสักพักหนึ่งแล้ว หลายๆอย่างรอบตัวเราเริ่มมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกเกือบทั้งหมด QR Code ก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์มากมาย โดยเฉพาะด้านการเงิน นอกจากนี้ QR Code ยังถูกนำมาใช้ประโยชน์ด้านธุรกิจอีกด้วย ว่าแต่ QR Code จะมีประโยชน์สำหรับธุรกิจอย่างไรบ้าง วันนี้ออฟฟิศเมทจะพาทุกคนไปหาคำตอบพร้อมกับสอนวิธีการสร้าง