Tag: Howto

‘ยากไป…ทำไม่ได้หรอก’ Mindset อันตรายของคนวัยทำงาน ต้องรีบปรับถ้าอยากพัฒนาตัวเอง

‘งานนี้ยากเกินไป…ความสามารถเราไม่ถึงหรอก’ หรือ ‘โปรเจกต์นี้ไม่ง่ายเลย ฉันทำออกมาไม่ดีแน่’ ฟังดูเหมือนเป็นความคิดของคนทั่วๆ ไป แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความคิดที่ผ่านเข้ามาในหัวเพียงชั่วขณะ แต่มันคือ ‘Mindset’ ที่สามารถส่งผลไปถึงนิสัย พฤติกรรม รวมถึงวิถีการดำเนินชีวิตของแต่ละคนได้ และหลายครั้งที่ Mindset เหล่านี้ กลายเป็นตัวฉุดรั้ง ทำให้ผู้คนย่ำอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาตัวเอง Mindset คืออะไร? Mindset…

Read More