ขายของออนไลน์พร้อมทำงานประจำ ต้องเสียภาษีอย่างไร?

มนุษย์เงินเดือนเริ่มหันมาขายของออนไลน์กันมากขึ้น ไม่ว่าจะซื้อมาขายไปหรือผลิตสินค้าขึ้นเอง ในขณะที่รายได้กำลังไปได้สวยแต่ยังมีอีกหลายคนที่ไม่รู้ว่าขายของออนไลน์ก็ต้องเสียภาษีด้วยเช่นกัน ที่สำคัญคือไม่รู้วิธีจัดการกับเรื่องภาษีว่าต้องทำอย่างไร หากต้องการให้ธุรกิจดำเนินต่อไปโดยไร้ความกังวลและไม่สะดุด ลองสละเวลาสักนิดเพื่อทำความเข้าใจเรื่องภาษี แล้วจะรู้ว่าไม่ยากอย่างที่คิด ยื่นภาษี ไม่ได้แปลว่าต้องเสียภาษีเสมอไป การเสียภาษีถือเป็นหน้าที่ของผู้มีรายได้ การขายของออนไลน์แล้วเกิดรายได้ก็ถือว่าเป็นผู้มีรายได้อีกรูปแบบหนึ่ง จึงจำเป็นที่จะต้องยื่นภาษีตามที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากรไว้ว่า ถ้ามีรายได้ต่อปีเกิน

เงินได้พึงประเมิน 8 ประเภท และหลักเกณฑ์หักค่าใช้จ่าย

ผ่านปีเก่ากันไป เข้าสูjต้นปีใหม่เลยต้องกลับมาย้ำเตือนเรื่องการจ่ายภาษีอีกครั้ง สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีการคำนวณภาษีที่แตกต่างจากภาษีนิติบุคคล สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ อัพเดทล่าสุด! วิธีคํานวณภาษี พร้อมรายการลดหย่อนภาษี 2561 แบบโพสเดียวจบ! เราจะจ่ายภาษีน้อยหรือมากขึ้นอยู่กับการนำ “เงินได้สุทธิ” คูณกับอัตราภาษี หากเงินได้สุทธิน้อย ก็จะทำให้ประหยัดภาษีลงไปได้นั่นเอง และการที่จะคำนวณเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินได้สุทธิ

มาตรการช็อปช่วยชาติ 2561 แบ่งเบาภาระด้านภาษีได้จริงหรือไม่?

กลับมาอีกครั้งในช่วงใกล้สิ้นปี กับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและแบ่งเบาภาระผู้เสียภาษีด้วย“ช็อปช่วยชาติ 2561” ซึ่งทางคณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศมาตรการช็อปช่วยชาติปี2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ที่ผ่านมานี้เอง ซึ่งในปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดคือรายการสินค้าที่เข้าร่วมโครงการช็อปช่วยชาติ ลองมาดูรายละเอียดในมาตรการช็อปช่วยชาติของปีนี้กันดีกว่าค่ะ ว่าใครได้ผลประโยชน์ และใช้จริงต้องทำอย่างไร ช็อปช่วยชาติ 2561 กลุ่มตลาดใดได้ผลประโยชน์

อัพเดทล่าสุด! วิธีคํานวณภาษี พร้อมรายการลดหย่อนภาษี 2561 แบบโพสเดียวจบ!

ใกล้จะเข้าสู่ช่วงปีใหม่แล้ว สำหรับผู้มีรายได้ทั้งหลายคงกำลัง(แอบ)คิดถึงเรื่องการเสียภาษีกันอยู่ใช่ไหมเอ่ย การเสียภาษี เป็นหน้าที่ของประชาชนผู้มีรายได้ที่ต้องจ่ายให้กับภาครัฐตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อภาครัฐจะได้นำเงินในส่วนนี้ไปทำประโยชน์และพัฒนาประเทศต่อไปนั่นเอง ส่วนใครที่จงใจเลี่ยงการเสียภาษีหรือแจ้งข้อมูลเท็จเพื่อให้จ่ายภาษีน้อยลง มีโทษตามกฎหมายทั้งจำทั้งปรับขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี ทางที่ดีทำให้ถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่แรกดีกว่าโนะ หลักการการคิดภาษีบุคคลธรรมดา สามารถคิดคำนวณได้ 2 วิธี คือ แบบคำนวณภาษีเงินได้พึงประเมิน (เงินได้พึงประเมินx0.5%)

รายการลดหย่อนภาษีปี 2561 กลุ่มที่1: ค่าลดหย่อนภาษีส่วนตัวและครอบครัว

1.1ค่าลดหย่อนภาษีส่วนตัว สำหรับผู้ยื่นภาษีทุกคน สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ 60,000 บาทต่อปี เป็นสิทธิค่าลดหย่อนแบบเหมา 1.2ค่าลดหย่อนภาษีคู่สมรส ผู้ยื่นภาษีที่ต้องดูแลคู่สมรส สามารถใช้สิทธิคู่สมรสมาลดหย่อนภาษีได้ 60,000 บาท (สูงสุด 1 คนต) ต้องจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายแล้วและคู่สมรสเป็นผู้ไม่มีรายได้ตลอดปีภาษี

รายการลดหย่อนภาษีปี 2561 กลุ่มที่2: ค่าลดหย่อนภาษีเบี้ยประกัน

2.1ค่าลดหย่อนภาษีเบี้ยประกันสังคม สำหรับผู้ยื่นภาษีที่จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนประกันสังคม ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามจ่ายจริงและสูงสุดไม่เกิด 9,000 บาทต่อคน เนื่องจากเพดานประกันสังคมสูงสุดคนละ 750 บาทต่อเดือน ตลอด 1 ปี รวมเป็นเงิน 9,000 บาทนั่นเอง 2.2ค่าลดหย่อนภาษีเบี้ยประกันชีวิตทั่วไป

รายการลดหย่อนภาษีปี 2561 กลุ่มที่3: ค่าลดหย่อนภาษีการลงทุน

3.1ค่าลดหย่อนภาษีค่าซื้อกองทุนหุ้นระยะยาว (LTF) ผู้ยื่นภาษีสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีกองทุน LTF ได้15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี (ก่อนหักลดหย่อน) แต่เพดานสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท เช่น มีเงินได้ทั้งปีภาษี 1,500,000 บาท สามารใช้สิทธิส่วนนี้ได้

รายการลดหย่อนภาษีปี 2561 กลุ่มที่4: ลดหย่อนภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

4.1ลดหย่อนภาษีดอกเบี้ยซื้อที่อยู่อาศัย ผู้ยื่นภาษีสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามจ่ายจริง ต่อที่อยู่อาศัยหนึ่งหลังได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ที่อยู่อาศัยในที่นี้สามารถเป็นได้ทั้งบ้านเดี่ยว คอนโด ห้องชุด ทาวน์เฮ้าส์ ฯลฯ และหากมีการกู้ร่วมกัน การใช้สิทธิลดหย่อนจะต้องหารเท่าๆ กัน เช่นหากมีการกู้ร่วม 2

รายการลดหย่อนภาษีปี 2561 กลุ่มที่5: ลดหย่อนภาษีจากการบริจาค

“สำหรับเงินลดหย่อนภาษีในกลุ่มที่ 5 หรือกลุ่มการบริจาค จะต้องคิดหลังจากหักค่าลดหย่อนภาษีในกลุ่มอื่นๆ ไปแล้ว” 5.1ลดหย่อนภาษีจากเงินบริจาคเพื่อการศึกษา การกีฬา และการพัฒนาสังคม เงินบริจาคในส่วนนี้สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของเงินที่บริจาคจริง แต่ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนภาษีกลุ่ม 1-