นายนัจภัค แก่นทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงาน ออฟฟิศเมท ปันน้ำใจมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อาทิ เครื่องเขียน ปากกา ดินสอ สมุด แฟ้มเก็บเอกสาร กระดานและปากกาไวท์บอร์ด, อุปกรณ์ไอที เครื่องปริ้นเตอร์ เม้าส์ไร้สาย คีบอร์ด เครื่องคิดเลข และเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ ชั้นวางเอกสาร ตู้เก็บเอกสาร รวมมูลค่ากว่า 350,000 บาท เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของน้องๆ ในโรงเรียนตามภูมิภาคต่างๆ โดย นางสาว ฐาปนีย์ สินาดโยธารักษ์ กรรมการผู้จัดการร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นผู้รับมอบ ณ ร้านออฟฟิศเมท สาขารอยัลซิตี้อเวนิว

shares