การวางแผนธุรกิจเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับคนที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะธุรกิจ SMEs หรือธุรกิจ Startup และการวางแผนธุรกิจแบบเดิมๆ ด้วยการเขียนเป็นตัวหนังสืออย่างเดียวอาจจะดูไม่น่าสนใจ แต่หากลองเปลี่ยนวิธีทำให้ความคิดของเราอยู่ในรูปแบบของแผนผัง หรือ Mind Map นอกจากประโยชน์ในการช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์หรือไอเดียใหม่ๆ แล้ว ยังช่วยให้เราสามารถเห็นภาพรวมของแผนธุรกิจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ช่วยเชื่อมโยงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลทางตรงและทางอ้อมกับธุรกิจ วิเคราะห์ แยกแยะ แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

บันได 6 ของ Mind Map ช่วยในการวางแผนธุรกิจ

1. Central Idea

เริ่มต้นการทำ Mind Map โดยเขียน “Central Idea” ที่จุดกึ่งกลาง โดยการใช้กระดาษ โพสต์-อิท® ซูเปอร์สติกกี้รุ่นบิ๊กโน้ต กระดาษโน้ตมีกาวแผ่นใหญ่ ช่วยในการสามารถสร้างสรรค์ Mind Map แตกยอดทางความคิดได้อย่างอิสระไปในทุกทิศทุกทาง

2. ภาพประกอบ Idea

ใช้การวาดภาพการ์ตูนเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้ Mind Map หรือหากคิดว่าตนเองวาดรูปไม่เก่งก็สามารถประดิษฐ์ตัวอักษรแทน ช่วยเพิ่มความน่าสนใจ ส่งเสริมให้สมองทั้งสองด้าน ทั้งฝั่งจินตนาการและเหตุผลทำงานไปพร้อมๆ กัน

3. สีสันช่วยจัดกลุ่ม

การใช้สีสันที่หลากหลายในการเขียน Mind Map นอกจากช่วยจัดกลุ่มหัวข้อหรือประเด็นต่างๆแล้ว ยังช่วยให้เราไม่เบื่อ สนุกกับการทำแผนธุรกิจ กระตุ้นให้สมองผุด Idea ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นด้วย

4. เชื่อมโยงด้วยกิ่ง

ประเด็นทางความคิด หรือหัวข้อย่อยที่แตกออกมาจาก Central Idea ให้วาดแตกออกมาคล้ายกับกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ เป็นการใช้กิ่งก้านเพื่อแสดงความเชื่อมโยงกันในประเด็นหรือหัวข้อเดียวกัน เวลาอ่านความคิดจาก Mind Map จะสามารถเข้าใจความสำคัญของหัวข้อได้ดีขึ้น ว่าหัวข้อไหนเป็นหัวข้อหลัก และมีก้านสาขาออกมาเป็นหัวข้อย่อยอะไรบ้าง

5. เส้นโค้งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

การใช้เส้นโค้งแทนเส้นตรงนั้นจะช่วยให้สมองได้ทำงานอย่างเป็นอิสระมากกว่าเส้นตรงที่ให้ความรู้สึกเหมือนการตีกรอบทางความคิด และยังทำให้การทำแผนธุรกิจด้วย Mind Map ของเราน่าสนใจ และไม่น่าเบื่ออีกด้วย

6. Keyword ช่วยจำ

ตามธรรมชาติสมองจะสามารถจดจำข้อความสั้นๆได้เร็วกว่าข้อความเป็นประโยคยาว ดังนั้นในการทำ Mind Map ที่ดี ต้องใช้ Keyword สั้นๆ เขียนแทนความคิดของเราบนเส้นกิ่งที่แตกออกมาจาก Central Idea จะช่วยให้เราสามารถจดจำหัวข้อหรือประเด็นสำคัญๆ ได้ดี และเห็นภาพไอเดียชัดเจน

นอกจากบันได 6 ขั้นที่จะช่วยสร้างความน่าสนใจให้กับ Mind Map ของเราแล้ว การเลือกใช้กระดาษโน้ต แทนการใช้ปากกาเมจิกสีต่างๆ นอกจากจะช่วยให้เราสนุกกับการวางแผนธุรกิจเพิ่มความน่าสนใจแล้ว ยังให้ความรู้สึกเหมือน Pop up โดดเด่นสะดุดตา ซึ่งโพสต์-อิท® ซูเปอร์สติกกี้ ทั้งรุ่นบิ๊กโน้ต กระดาษโน้ตมีกาวแผ่นใหญ่ ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ ที่มีหลากสีถึง 4สี และ 3ขนาดไม่ว่าจะเป็น 12”x11”; 12”x15”; และ 16”x15”ให้เลือกใช้ ด้วยคุณสมบัติที่สามารถติดแล้วลอกออกได้ ติดซ้ำใหม่ได้บนพื้นผิวหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นผนังไม้ กระจก หรือ พลาสติกผิวเรียบ สามารถลอกออกสลับตำแหน่งได้อย่างง่ายดาย หรือถ้าหากต้องการเปลี่ยน key word หรือคิดประเด็นใหม่ได้ มีข้อมูลใหม่ที่ดีกว่าก็ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นทำ Mind map ใหม่ทั้งหมด เพียงลอกกระดาษโน้ตที่ไม่ต้องการแล้วออกไป และติดกระดาษโน้ตแผ่นใหม่เข้าไปแทนที่ได้อย่างง่ายดาย