คุณวรพรรณ ชุณหศรีวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด ออฟฟิศเมท  มอบเครื่องเขียนและของขวัญ มูลค่า 100,000 บาท ในโครงการ “Million Gifts Million Smiles” ปีที่ 10 ของขวัญจากใจ เพื่อรอยยิ้ม ความหวัง และกำลังใจ ส่งมอบของขวัญให้น้องๆ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย เนื่องในเทศกาลปีใหม่และวันเด็ก ปี 2563 โดย คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร และ คุณบุษบา จิราธิวัฒน์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด  เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอ็มบาสซี

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

shares