นายวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Prime Minister’s Digital Awards 2019 สาขา Digital Entrepreneur of the year ผู้ประกอบการดิจิทัลแห่งปี จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ภายในงาน Digital Thailand Big Bang 2019: ASEAN Connectivity โดยได้รับการยอมรับในด้านการบริหารธุรกิจออฟฟิศเมท ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์สำนักงาน ไอที เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้เพื่อการดำเนินธุรกิจซึ่งใช้เทคโนโลยีออนไลน์ในการพัฒนาช่องทางการขายโดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างความสะดวกสูงสุดให้แก่ลูกค้า ทั้งระบบ E-commerce อย่างเว็บไซต์ officemate.co.th ระบบการจัดซื้อออนไลน์สำหรับองค์กร e-Procurement, ช่องทาง Chat & Shop ผ่าน Line: @OfficeMate และบริการรับสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ภายในร้านออฟฟิศเมท (E-ordering @Store)  รวมทั้งยังนำเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้ในการบริหารจัดการคลังสินค้าและบริการจัดส่ง เพื่อยกระดับการให้บริการลูกค้าอย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว นอกจากนี้ ท่านนายกรัฐมนตรียังได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของออฟฟิศเมท ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

0 CommentsClose Comments

Leave a comment