ไม่ว่าจะเทศกาล หรือการแสดงความยินดีในโอกาสใด “กระเช้าของขวัญ” หรือ “กระเช้าปีใหม่” ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่หลายคนนึกถึง และเลือกใช้แทนการแสดงความรู้สึกดีๆ ที่มอบให้ผู้รับ เหตุผลที่หลายคนเลือกซื้อกระเช้าของขวัญให้กัน คงเป็นเพราะความหลากหลายของสินค้าที่อยู่ในกระเช้าของขวัญแต่ละชิ้น เราสามารถเลือกสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ต่อคนที่รับ รวมไปถึงราคาที่หลากหลายตามแต่ประเภทของสินค้าที่ถูกจัดไว้อย่างสวยงามภายในกระเช้า

แต่นอกเหนือจากที่เราจะได้ให้สิ่งดีๆ แก่คนที่รับกระเช้าของขวัญแล้ว ออฟฟิศเมทขอเสนอไอเดียในการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญที่ทำให้เงินของคุณเกิดประโยชน์คืนสู่ชุมชนและส่งเสริมความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยในระดับท้องถิ่นไปพร้อมๆ กัน ด้วยการเลือกกระเช้าของขวัญจากมูลนิธิต่างๆ ในประเทศไทย เป็นการสนับสนุนสินค้าไทย ที่ได้ทั้งความภูมิใจรวมถึงสินค้าคุณภาพอีกด้วยนะคะ

กระเช้าของขวัญดอยตุง

กระเช้าของขวัญดอยตุง เป็นการรวบรวมสินค้าภายใต้แบรนด์สินค้า ดอยตุง (DoiTung) จากโครงการพัฒนาดอยตุง ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ทรงก่อตั้ง คือ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงเห็นถึงความทุกข์ยากของชาวเขา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาให้ชาวเขามีคุณภาพชีวิตเทียบเท่าคนที่อยู่ในที่ราบ เลี้ยงตัวเองได้ และแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นในไทย

ซึ่งสินค้าที่อยู่ภายใต้แบรนด์ดอยตุงก็มีทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค ทั้งกาแฟ แมคคาเดเมียนัทรสชาติต่างๆ และสินค้าแปรรูปจากแมคคาเดเมียนัท สินค้าประเภทงานหัตถกรรม ทั้งผ้าทอมือ เสื้อผ้า ของตกแต่งบ้าน รวมถึงงานด้านการท่องเที่ยว จะเห็นได้ว่าสินค้าของโครงการดอยตุงมีความหลากหลาย ทำให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น และคนที่เคยทานหรือใช้งานก็สามารถพูดเป็นเสียงเดียวกันได้ว่า คุณภาพคับแก้วจริงๆ

การเลือกซื้อกระเช้าของขวัญที่บรรจุสินค้าจากโครงการดอยตุง เหมาะกับผู้รับที่เป็นคอกาแฟโดยเฉพาะกาแฟอาราบิก้า ที่ทางโครงการคัดเมล็ดด้วยมือ และผ่านกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถัน รวมถึงสินค้าจากแมคคาเดเมียนัท ที่มีคุณภาพ และรสชาติเยี่ยม เป็นการส่งเสริมการดำรงชีวิตของชาวไทยภูเขาและชนกลุ่มน้อยกว่า 6 เผ่าในเขตพื้นที่โครงการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตัวเองได้อย่างมีคุณภาพ

ช้อปกระเช้าของขวัญจากดอยตุง ได้ที่ กระเช้าของขวัญปีใหม่

กระเช้าของขวัญดอยคำ

ผลิตภัณฑ์จากดอยคำ ชื่อที่ทุกคนคงคุ้นหูคุ้นตาและคุ้นรสชาติกันอยู่แล้วนะคะ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของดอยคำ ผลิตภายใต้บริษัทที่ชื่อว่า บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สำหรับสินค้าของดอยคำ เน้นไปที่สินค้าเพื่อการบริโภคที่ผลิตจากพืชผักผลไม้ทางการเกษตรของชาวบ้าน ทั้งน้ำผลไม้ น้ำผึ้ง ผลไม้อบแห้ง ซอสมะเขือเทศ เป็นต้น การเลือก กระเช้าของขวัญดอยคำ นอกจากสินค้าของดอยคำจะมีให้เลือกหลากหลายแล้ว ยังเป็นสินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของผู้รับอีกด้วย

และมากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากผลิตภัณฑ์ในกระเช้าของขวัญดอยคำ เรายังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยอีกด้วย ซึ่งต้นกำเนิดของ “ดอยคำ” เกิดจากพระราชวิสัยทัศน์อันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเห็นถึงความลำบากของราษฎรในถิ่นทุรกันดารอันห่างไกลความเจริญ และมีความเป็นอยู่ที่ไม่มั่นคงในขณะนั้น จึงได้จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อให้เหล่าราษฎรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต จากแต่เดิมที่มีการปลูกฝิ่น ทำไร่เลื่อยลอย ก็ทยอยเปลี่ยนเป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจแทน เมื่อมีผลผลิตออกมามาก กลับเจอปัญหาเรื่องพ่อค้าคนกลาง พระองค์จึงให้จัดตั้งสหกรณ์ชาวเขาและโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปขึ้น เพื่อรับซื้อผลิตผลจากชาวบ้านในราคาที่เป็นธรรม และนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารในชื่อ ‘ดอยคำ’ นั่นเอง

ดังนั้นการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญดอยคำจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้เราได้มากกว่ากระเช้าของขวัญ เพราะเป็นการสนับสนุนสินค้าของคนไทย ส่งเสริมความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของดอยคำที่ว่า เป็นต้นแบบของธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้ศาสตร์พระราชา ที่พัฒนาสร้างสรรค์สินค้าจากชุมชนด้วยคุณภาพระดับโลก เพื่อประโยชน์สุขของสังคมโดยรวม

ช้อปกระเช้าของขวัญจากดอยคำ ได้ที่ กระเช้าของขวัญปีใหม่

กระเช้าของขวัญโครงการหลวง

เป็นอีกหนึ่งแบรนด์สินค้าที่หลายคนชื่นชอบไม่แพ้ดอยคำ ผลิตผลทางการเกษตรภายใต้โครงการหลวง มีจำหน่ายในร้านโครงการหลวงหลายแห่งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด การเลือกกระเช้าของขวัญโครงการหลวง เป็นไอเดียการมอบกระเช้าของขวัญที่สามารถสะท้อนให้เห็นความใส่ใจของผู้ให้ ด้วยผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงส่วนใหญ่เป็นพืช ผัก และผลไม้เมืองหนาว ซึ่งเป็นสินค้าที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

นอกจากประโยชน์ทางสารอาหารแล้ว แน่นอนว่าการซื้อกระเช้าของขวัญโครงการหลวง ถือเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชาวเขาในพื้นที่ห่างไกล และช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของคนไทยได้ เนื่องจากโครงการหลวงได้เริ่มจากความต้องการทำให้ชาวเขาในพื้นที่ดอยปุย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เลิกปลูกฝิ่นและหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างอื่นทดแทน รวมถึงปลูกอย่างถูกต้องไม่ทำลายป่าและต้นน้ำ ทำให้สามารถดำรงชีพได้อย่างยั่งยืน จนเกิดเป็นสถานีวิจัยทางการเกษตรหลายแห่งในปัจจุบัน กระเช้าของขวัญด้วยผลิตภัณฑ์การเกษตรจากโครงการหลวง จึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่นอกจากสินค้าให้เลือกหลายหลายแล้ว ยังเป็นการเลือกเพื่อให้เงินที่เราเสียไปมีประโยชน์มากขึ้น ด้วยการกลับไปพัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นให้ดีขึ้นนั่นเองค่ะ

ดูรายละเอียดของสินค้า หรือช้อปกระเช้าของขวัญปีใหม่จากโครงการหลวง ได้ที่ Facebook : โครงการหลวง

กระเช้าของขวัญภูฟ้า

ใครที่ต้องการสินค้าที่เป็นข้าวของเครื่องใช้มาเป็นกระเช้าของขวัญในโอกาสต่างๆ ลองเลือกเป็น “กระเช้าของขวัญภูฟ้า” ดูนะคะ สินค้าภูฟ้า เป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้เสริม ที่นอกเหนือจากการทำการเกษตร สำหรับประชาชนที่มีความยากจนในพื้นที่ทุรกันดาร และเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ในชีวิตของประชาชน ซึ่งเมื่อประชาชนผลิตสินค้าออกมาแล้ว แต่กลับติดปัญหาเรื่องไม่มีพื้นที่จำหน่าย หรือช่องทางในการจำหน่ายสินค้า จึงได้เกิดเป็น “ร้านภูฟ้า” ซึ่งเป็นการส่งเสริมด้านการตลาดให้กับสินค้าของชาวบ้านในโครงการนั่นเองค่ะ

สินค้าที่เราสามารถเลือกมาจัดเป็นกระเช้าของขวัญภูฟ้าได้นั้น ก็มีสินค้าหลากหลายรูปแบบ ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า หมอน หมวก หรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆ เกิดจากโครงการส่งเสริมอาชีพ ที่เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น และการอนุรักษ์องค์ความรู้ของชุมชนนั้นๆ ไว้ เช่น การทอผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มแม่บ้านชาวไทยภูเขา “ปกากะญอ” ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากเราจะได้กระเช้าของขวัญที่มีสินค้าน่าใช้แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมสินค้าจากภูมิปัญญาของคนไทย และอนุรักษ์ความเป็นไทยอีกด้วยให้สืบต่อไปค่ะ

ดูรายละเอียดของสินค้าภูฟ้า ได้ที่ เว็บไซต์ภูฟ้า

กระเช้าของขวัญที่คุณเลือก สามารถเป็นได้มากกว่าการเลือกซื้อสินค้าทั่วๆ ไป แน่นอนว่าเมื่อซื้อของเราจะได้ของ แต่เงินที่เราใช้ซื้อกระเช้าของขวัญชิ้นนั้น สามารถเป็นอีกหนึ่งวิธีเล็กๆ ที่เป็นการส่งเสริมความเป็นอยู่ของสังคมให้ดีขึ้น ยกระดับเศรษฐกิจในระดับชุมชน ท้องถิ่นต่างๆ ให้สามารถยืนหยัดได้อย่างยั่งยืน ไอเดียการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญ ไม่ว่าจะเป็นกระเช้าของขวัญดอยตุง กระเช้าของขวัญดอยคำ และอื่นๆ ก็จะเป็นอีกทางเลือกดีๆ ในการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญ ให้คนสำคัญของคุณในโอกาสต่างๆ นะคะ

ข้อมูลจาก: doitung.com/ doikham.co.th/ royalprojectmarket.com/ phufa.org