แอบส่องโต๊ะทำงานของ 7 อาชีพ ในฝัน

ยุคสมัยเปลี่ยนไป อาชีพก็เปลี่ยนตาม ต่อไปนี้คือ 7 อาชีพ แห่งยุคดิจิทัลที่ได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ เรามาลองดูกันว่า อาชีพของพวกเขาเหล่านี้น่าสนใจอย่างไร แล้วอะไรคืออาวุธสาคัญสาหรับอาชีพนั้นๆ

อาชีพ Graphic Designer

“หน้าที่ของเราคือออกแบบงานกราฟิก ภาพประกอบ อินโฟกราฟิก วิชชวลต่างๆ อะไรทานองนี้…ความสนุกคือการที่เราได้ใช้จินตนาการเชิงศิลป์ในการออกแบบได้เต็มที่ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องพิจารณาด้วยว่า งานที่ออกมาดึงดูดความสนใจคนเห็นได้มากน้อยแค่ไหน สื่อความหมายได้ชัดเจนมั้ย ไม่ใช่แค่ว่าเราชอบแบบนี้ แบบนี้เรามองว่าสวย…แต่คนอื่นจะมองไม่สวยก็ช่างมัน ก็ไม่ได้นะ สรุปคือต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ผสานเข้าด้วยกันนั่นแหละ”

อาวุธประจำกาย

  • เมาส์เพนปากกาพร้อมแป้นรองเขียน สาคัญมากกกก ไม่มีเจ้านี่ก็ไม่รู้จะทางานยังไง แต่บางคนก็ถนัดใช้เมาส์ แต่ผมชอบแบบปากกามากกว่า
  • หูฟังพร้อมไมโครโฟน อันนี้ความชอบส่วนตัว ผมชอบฟังเพลงตอนทางาน พออารมณ์ดีแล้วไอเดียมันเกิดขึ้นง่าย

อาชีพ พนักงานบัญชี

“งานบัญชีเป็นงานที่ต้องใช้สมาธิและความละเอียดรอบคอบสูง เพราะหากมีการคานวณผิดพลาดก็จะทาให้เกิดการสูญเสียเม็ดเงินหรือกาไร การทาบัญชีก็เปรียบเสมือนการตรวจเช็คสุขภาพของธุรกิจอย่างหนึ่ง เราต้องใส่ใจให้มาก ตรวจทานให้ดีว่ากาไรหรือขาดทุน สภาพคล่องเป็นอย่างไร ถ้าเราไม่ละเอียดละออพอ เกิดทาบัญชีผิด…ไม่ว่าจะทาเงินเกินหรือเงินขาด ล้วนทาแต่ทาให้บริษัทขาดประสิทธิภาพในการบริหารทั้งสิ้น”

อาวุธประจำกาย

  • แน่นอนว่าเครื่องคิดเลขต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเพราะงานเราเกี่ยวข้องตัวเลขล้วนๆ อันดับต่อมาคือตู้เอกสาร อย่างที่บอกว่างานนี้ต้องอาศัยความรอบคอบ เอกสารจึงต้องจัดเก็บให้เป็นระเบียบ ค้นหาได้ง่าย ยิ่งเป็นเอกสารการเงินยิ่งต้องใส่ใจ เพราะต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานการจ่าย

อาชีพ Creative

“งานของผมจะเป็นงานไอเดีย หรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักก็จะเรียกว่างาน Creative เช่น คิดโฆษณา คิดหนังโฆษณา ออกแบบปรินท์แอด การจัดวางองค์ประกอบศิลป์ต่างๆ เป็นงานที่สนุกดี มีความท้าทายในแบบเฉพาะของมัน โจทย์หลักคือทาอย่างไรให้คนดูจางานของเราได้ ดูแล้วรู้ว่าเป็นงานของแบรนด์ไหน แล้วขายอะไร”

อาวุธประจำกาย

  • กาแฟ! (ฮา) โต้รุ่งยันสว่างคาตาไปเลย เพราะบางทีเราอยู่กับงานจนเพลิน ยิ่งคิดยิ่งมัน เผลออีกทีก็เช้าแล้ว เจอบ่อยกว่าแฟนก็กาแฟนี่แหละ!

อาชีพ นักเขียน

“หน้าที่คือสร้างเนื้อหาบทความในรูปแบบต่างๆ ยิ่งในยุคนี้มีช่องทางการสื่อสารเกิดขึ้นหลากหลาย ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ การเขียนเนื้อหาก็จะมีความพลิกแพลงมากขึ้น ไม่ใช่แค่เรียงความยาวๆ หรือบทความเพียงอย่างเดียว เช่น สมมติจะสร้างคอนเทนต์ป้อนสื่อโซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์ เนื้อหาก็ต้องกระชับหน่อย แต่ถ้าลงสื่อสิ่งพิมพ์ก็จะสามารถใส่รายละเอียดได้เยอะขึ้น ยาวขึ้น อีกทั้งยังต้องคิดด้วยว่า เนื้อหาแต่ละอย่างเหมาะกับการเล่าแบบไหน ควรเล่าเป็นบทความยาวๆ ไปเลย หรือต้องใช้ภาพประกอบ หรือเล่าแบบ Storytelling จะลื่นไหลกว่า ก็ต้องเลือกให้เหมาะสม ทายังไงก็ได้ให้เนื้อหาน่าสนใจ เข้าใจง่าย และทรงพลังที่สุด”

อาวุธประจำกาย

  • ส่วนตัวยังชอบดินสอไม้อยู่นะ เวลาแตกไอเดีย กาหนดโครงเนื้อหาต่างๆ เราชอบที่จะร่างลงบนกระดาษก่อน
  • ที่สาคัญคือเวลาคิดอะไรไม่ออก ก็เอาดินสอมานั่งเหลา เพลินๆ ดีเหมือนกัน เดี๋ยวไอเดียก็มา

อาชีพ Marketing Planner

“ชื่อตาแหน่งแปลตามตัวก็เป็นฝ่ายวางแผน วางกลยุทธ์ วาง Flow งานว่า จะทาอย่างไรให้งานของเราตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ตรงใจที่สุด โดยออกไปทารีเสิร์ช สัมภาษ์ผู้คน สอบถามความเห็นความต้องการ ความท้าทายของงานอยู่ตรงที่บางทีผู้บริโภคเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเหมือนกัน หน้าที่เราคือต้องพยายามรีดข้อมูลออกมาให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ได้ insight ที่ถูกต้อง”

อาวุธประจำกาย

  • ที่ใช้บ่อยคือ โพสอิท นะ ช่วยให้การจาแนกข้อมูลเป็นกลุ่มๆ ได้ง่ายขึ้น หรือใช้ลาดับการเล่าเวลาไปขายลูกค้าได้ด้วย ส่วนปากกามาร์กเกอร์กับไวท์บอร์ด จะใช้เวลามีการ Brainstorm ไอเดีย เพื่อวาดแผนผังต่างๆ

อาชีพ Media Analysis

“ตาแหน่งอาจจะดูไม่คุ้นหูเท่าไหร่…พูดให้เข้าใจง่ายคือเป็นคนวางแผนสื่อ ว่าควรนาชิ้นงานหรือเมสเสจของแบรนด์ไปกระจายในช่องทางไหนบ้าง เพื่อให้เกิดการรับรู้ในกลุ่มที่เป็นเป้าหมายมากที่สุด ความท้าทายคือการค้นหาว่า กลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการนั้นเสพสื่อชนิดใด เวลาไหนบ้าง”

อาวุธประจำกาย

  • เป็นคนสายตาสั้น และส่วนใหญ่แพลนงานจะมีรายละเอียดยิบย่อยเยอะมาก ทั้งจานวนคอนเทนต์ที่ต้องการโพส สื่อที่เลือกไปลง และงบประมาณ ถ้าดูจากหน้าจอโน้ตบุ๊คก็จะดูลาบากหน่อย เลยชอบต่อพ่วงเข้ากับจอมอนิเตอร์ เวลาไปหาลูกค้าก็ถอดออก

อาชีพ เจ้าของธุรกิจ

“การทาธุรกิจส่วนตัวไม่ใช่แค่ว่าเรามีแค่ความชอบกับเงินทุนแล้วก็จบ สิ่งสาคัญคือเราต้องมีความอดทนและความทุ่มเทมากพอ เพราะเมื่อธุรกิจเราขยายตัวมากขึ้น แน่นอนว่าจานวนคนก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ต้องรู้จัก put the right man on the right job และเรียนรู้ที่จะวางใจกัน เชื่อมือกันและกัน”

อาวุธประจำกาย

  • เก้าอี้ผู้บริหาร เพราะต้องนั่งทางานนานมาก วันหนึ่งๆ นั่งติดต่อกันเกินสิบชั่วโมงก็มี เลยทาให้มีปัญหาเรื่องปวดหลัง ต้นคอ บ่า ไหล่ ถ้ามีเก้าอี้ที่เหมาะกับสรีระของเราก็ถนอมร่างกายเราได้เยอะ สนุกกับงานได้มากขึ้น