ตกงานไม่ต้องตกใจ มีเงินชดเชยว่างงานให้ใช้จากประกันสังคม

สมัยนี้เศรษฐกิจก็ดูจะซบเซา เคราะห์ซ้ำกรรมซัดยังมาตกงาน ยิ่งไปกว่านั้น สมัยนี้จะหางานได้สักที่ก็ยากกว่างมเข็มในมหาสมุทรซะอีก ถึงแม้โชคจะยังไม่เข้าข้าง แต่ประกันสังคมพร้อมจะอยู่เคียงข้างเราทุกเมื่อแม้ยามตกงานนะคะ หมายความว่ายังไงกัน ในตอนที่เรายังเป็นพนักงานของบริษัทอยู่นั้น เราจะถูกหักค่าประกันสังคมเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในส่วนนี้เองที่จะกลับมาเอื้อประโยชน์ให้เราในช่วงที่เรากำลังตกงานหรือรอเรียกงานที่ใหม่ได้ โดยการขึ้นทะเบียนแจ้งว่างงานกับทางประกันสังคม วิธีการก็ง่ายแสนง่าย แค่เพียงคลิกเข้าไปทำในอินเตอร์เน็ตแล้วทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ เพียงเท่านี้เราก็จะได้เงินมาหมุนเวียนระหว่างตกงานเพิ่มแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆ

ใครบ้างที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยว่างงาน

การที่เราจะได้รับเงินจากประกันสังคมนั้น ไม่เพียงแต่เป็นผู้ตกงานหรือว่างงานแล้วจะไปขอได้ทุกคนเสมอไป ก่อนอื่นเราจะต้องมาดูเงื่อนไขกันอีกสักนิดว่า ต้องทำอย่างไรบ้างถึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยจากประกันสังคม

 1. ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ว่างงานตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป นั้นหมายความว่าเราจะต้องว่างงานนับจากวันที่ทางบริษัทแจ้งไว้ 8 วันจึงจะสามารถไปแจ้งขึ้นทะเบียนว่างงานได้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดภาวะของการว่างงานก่อนนั่นเอง
 2. ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องมีการจ่ายติดต่อกัน
 3. ต้องไม่ถูกไล่ออก หรือปลดออกที่เนื่องมาจากการกระทำความผิด
 4. ผู้รับสิทธิ์เงินชดเชยว่างงานต้องอายุไม่ถึง 55 ปีบริบูรณ์

สิทธิ์ที่เราจะได้รับในการเป็นผู้ว่างงานกรณีต่างๆ

 1. หากถูกเลิกจ้างหรือไล่ออก
  ถ้าหากผู้ประกันตนเป็นผู้ถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินทดแทนในช่วงว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน (6 เดือนโดยประมาณ) เป็นจำนวน 50% ของค่าจ้าง โดยได้รับขั้นต่ำอยู่ที่เดือนละ 1,650 ยกตัวอย่างเช่น หากเราได้เงินเดือนเดือนละ 10,000 บาท เราก็จะได้รับเงินสมทบอยู่ที่ 5,000 บาท โดยฐานเงินเดือนที่นำมาคิดเป็นเงินชดเชยจะไม่เกิน 15,000 บาท แสดงว่าผู้ที่ฐานเงินเดือนอยู่ที่ 15,000 บาท หรือมากกว่านั้น จะได้รับเงินชดเชยสูงสุดที่ 7,500 บาท ต่อเดือน
 2. กรณีลาออกเองหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง
  ผู้ประกันตนกรณี
  นี้จะได้รับเงินทดแทนในช่วงว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน (3 เดือนโดยประมาณ) เป็นจำนวน 30% ของค่าจ้าง โดยได้รับขั้นต่ำอยู่ที่เดือนละ 1,650 บาท ยกตัวอย่างเช่น หากเราได้เงินเดือนเดือนละ 10,000 บาท เราก็จะได้รับเงินสมทบอยู่ที่ 3,000 บาท โดยฐานเงินเดือนที่นำมาคิดเป็นเงินชดเชยจะไม่เกิน 15,000 บาท
  กรณียื่นความจำนงขอรับเงินชดเชยว่างงาน มากกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี
  สำหรับในกรณีถูกเลิกจ้างหรือไล่ออก จะได้รับสิทธิ์ทุกครั้งที่ยื่นขอ แต่จะได้รับเงินทดแทนไม่เกิน 180 วัน แต่สำหรับกรณีลาออกเองหรือสิ้นสุดสัญญา จะได้รับสิทธิ์ทุกครั้งที่ยื่นขอ แต่จะได้รับเงินทดแทนไม่เกิน 90 วัน

รู้แล้วว่ามีสิทธิ์ จะยื่นขอรับสิทธิ์ชดเชยว่างงานได้ยังไง

 1. เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ ช่วยให้เราสามารถรายงานตัวขอรับสิทธิ์เงินชดเชยว่างงานได้ง่ายขึ้นผ่านเว็บไซต์ โดยยื่นแบบฟอร์มผ่านทางเว็บไซต์ http://empui.doe.go.th/auth/index ภายใน 30 วันนับจากวันที่ยื่นใบลาออกหรือถูกเลิกจ้าง
 2. นำแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส. 2-01/7) โดยสามารถปริ้นท์ใบได้จากเว็บไซต์ http://empui.doe.go.th/auth/index เพื่อนำมายื่นได้ที่สำนักงานจัดหางานทั่วประเทศ ยกเว้นสำนักงานใหญ่บริเวณกระทรวงสาธารณสุข ในวันและเวลาทำการ 08.30-16.30 น. และจะได้รับเงินชดเชยว่างงานหลังจากยื่นเอกสารไปแล้ว 7 วัน
 3. หากเดือนถัดๆ ไปเรายังว่างงานและต้องการได้รับสิทธิ์เงินชดเชยว่างงาน ให้รายงานตัวว่างงานกับสำนักงานจัดหางานตามนัดผ่านเว็บไซต์ http://empui.doe.go.th/auth/index อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งหากรายงานตัวเลยวันนัดไปแล้ว 7 วัน จะต้องแจ้งสาเหตุการรายงานตัวต่อสำนักงานจัดหางานด้วยว่าเพราะเหตุใดถึงมาทำการรายงานตัวช้า
 4. พร้อมที่จะทำงานตามที่ประกันสังคมจัดหาให้
 5. ห้ามปฏิเสธการฝึกงาน
 6. ผู้ว่างงานต้องไม่เคยมีคดีทุจริต สร้างความเสียหาย ฝ่าฝืนข้อบังคับ ละทิ้งหน้าที่การงานเป็นเวลา 1 สัปดาห์แบบไร้เหตุผล จำคุก หรือชราภาพมาก่อน
  สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจ ห้ามสับสน เพราะหลายๆ คนเข้าใจผิด คือ เราต้องยื่นขอสิทธิ์เงินชดเชยว่างงานกับทางสำนักงานจัดหางาน ไม่ใช่สำนักงานประกันสังคมนะคะ

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอสิทธิ์เงินชดเชยว่างงาน

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7)
 • หนังสือรับรองการออกจากงานหรือสำเนาการแจ้งลาออกจากงาน (สปส. 6 -09) แต่ถ้าไม่มีก็ยื่นได้เช่นกัน
 • หนังสือหรือจดหมายจ้างออก (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทน
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของเราอย่างชัดเจน

เห็นไหมคะเพื่อนๆ หมื่นทางตันยังมีทางออกเสมอ ถึงแม้ว่าในบางครั้งชีวิตของเราอาจจะต้องพบเจอกับอุปสรรคน้อยใหญ่มากมายเข้ามาทดสอบ แต่หนึ่งในเรื่องไม่ดีหลายๆเรื่อง ก็มักจะมีเรื่องที่ดีรอช่วยเราอยู่เสมอ ซึ่งหากใครที่กำลังประสบปัญหาตกงานหรือกำลังคิดจะลาออกจากงานอยู่พอดีล่ะก็ อย่างน้อยเงินที่เราจ่ายประกันสังคมอยู่ทุกๆ เดือน ก็ยังกลับมาเงินที่คอยช่วยเหลือเราให้ยังพอมีแรงยิ้มได้นะคะ ซึ่งขั้นตอนสำหรับการยื่นขอสิทธิ์เงินชดเชยว่างงานก็ไม่ยากเย็นอะไรเลยด้วย เพียงแค่ทำตามข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาให้แล้วแบบครบทุกกระเบียดนิ้ว เพียงเท่านี้เพื่อนๆ ก็จะไม่เสียสิทธิประโยชน์ที่ตัวเองพึงได้กันแล้วล่ะค่ะ