ออฟฟิศเมท ส่งมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย จ.สกลนคร

นายปัณณพงศ์ จริยนิตัสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชีและการเงิน บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) ธุรกิจออฟฟิศเมท ได้เป็นตัวแทนส่งมอบอุปกรณ์การเรียนมูลค่ากว่า 360,000 บาท ให้แก่ 10 โรงเรียน ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่ประสบอุทกภัย ในอำเภอพังโคน จ. สกลนคร โดยมี   นายณรงค์ วิมลโสภณกิตติ นายอำเภอพังโคน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์การเรียน  ณ โรงเรียนบ้านพังโคนจำปาสามัคคี จ. สกลนคร

สืบเนื่องจากความเสียหายจากอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร ออฟฟิศเมท ผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์สำนักงาน ไอที และเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ชั้นนำในประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมส่งมอบอุปกรณ์การเรียนจำนวนกว่า 360,000 บาท อาทิ โต๊ะ เก้าอี้ กระดาษ เครื่องโทรสาร เครื่องทำลายเอกสาร และเครื่องเขียน ให้แก่โรงเรียน 10 แห่ง ในพื้นที่ อำเภอพังโคน จ.สกลนคร ได้แก่ โรงเรียนพังโคนวิทยา, โรงเรียนบ้านยางคำ, โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล, โรงเรียนบ้านขัวสูงสวรรค์, โรงเรียนบ้านสมสะอาด, โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง, โรงเรียนบ้านพังโคน (จำปาสามัคคีวิทยา), โรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด, โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง และ โรงเรียนบ้านนาเหมือง