ออฟฟิศเมท คว้า 3 รางวัล Contact Center ชั้นนำของประเทศ

คุณวิริทยา มณีวงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการขายและบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า และ ทีมผู้บริหาร บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) ธุรกิจออฟฟิศเมท รับมอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านศูนย์บริการทางโทรศัพท์ที่โดดเด่นที่สุดในประเทศไทย  3  รางวัล  The Best  Work Flow Contact Center (Over 100 seats) รางวัลกระบวนการตามมาตรฐานสากลยอดเยี่ยม, The Best Contact Center Manager of The Year (Telemarketing) และ รางวัล Contact Center Agent Award (Telemarketing) จาก สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย หรือ Thai Contact Center Trade Association (TCCTA) โดยมีคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA), สถาบัน Thailand Call Center Academy (TCCA), สถาบันวิชาการ TOT, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผู้เชี่ยวชาญด้าน  Call Center เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

 

\