ประกันสังคมมาตรา 40 ความมั่นคงในราคาหลักร้อยที่ฟรีแลนซ์ต้องรู้!

เรียกได้ว่าเป็นฝันร้ายสำหรับชาวเราเหล่าฟรีแลนซ์เลยก็ว่าได้นะครับ กับการที่เราต้องแบกรับความเสี่ยงทางการเงินไว้แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งถ้าวันใดเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝัน ต้องล้มหมอนนอนเสื่อขึ้นมา ค่าใช้จ่ายทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าหยูกค่ายา และค่าดูแลต่างๆ อาจสูงจนกระทบต่อเงินหมุนเวียนในบัญชีของเราได้เลย

ซึ่งฝันร้ายตรงนี้ไม่ได้มีแค่เหล่าฟรีแลนซ์เท่านั้นที่มองเห็นและเป็นกังวล แต่ภาครัฐเองก็ใส่ใจ และให้ความสำคัญกับความมั่นคงจุดนี้เช่นกันครับ โดยภาครัฐได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือฟรีแลนซ์และแรงงานคนอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นลูกจ้าง หรือเรียกรวมๆว่า แรงงานนอกระบบ ด้วยการปล่อยสิทธิ์ประกันสังคมมาตรา 40 ออกมา เมื่อยามเกิดกรณีฉุกเฉินกับชีวิต กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ และเป็นเงินให้เราหลังการเกษียรอีกด้วยนั่นเอง การเข้าร่วมประกันตนมาตรา40 ถือเป็นสิทธิ์ที่ผู้ประกอบการอิสระควรจะนำมาใช้ประโยชน์อย่างยิ่ง ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้เปล่าๆ เด็ดขาด ซึ่งสิทธิ์ประกันสังคมมาตรา 40 นี้จะมีข้อดียังไง และจะช่วยอะไรเราได้บ้าง ตามไปชมกันเลย

 

ประกันสังคมคืออะไร…

แต่ก่อนที่จะไปลงลึกถึงรายละเอียด เรามาทำความเข้าใจไปพร้อมๆ กันตั้งแต่ต้นก่อนว่า ประกันสังคมคืออะไร ซึ่งประกันสังคมก็คือ ระบบการออมเงินส่วนหนึ่งจากเงินเดือนหรือเงินได้อื่นๆ เพื่อเป็นหลักประกันในชีวิต และผู้ที่มีสิทธิ์จ่ายเงินสมทบประกันสังคมประจำทุกเดือนๆ เรียกว่า ผู้ประกันตนนั่นเอง ซึ่งเงินที่เราจ่ายไปจะเป็นเหมือนเงินเก็บเอาไว้ให้เราเบิกใช้ในยามฉุกเฉิน ป่วยไข้ ทุพพลภาพ คลอดบุตร เก็บไว้ใช้ยามแก่หรือรักษาพยาบาล เป็นเหมือนการสร้างหลักประกันให้กับการดำเนินชีวิตของเรานั่นเอง

หลายๆ คนอาจจะรู้สึกว่าการเสียเงินทุกเดือนไปโดยไม่ได้ใช้งานในทันทีมันอาจจะดูเป็นเรื่องที่เลื่อนลอยและไม่คุ้มค่า แต่บอกเลยครับว่าถ้าเพื่อนๆ รู้ถึงสิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่จะได้รับแบบครบถ้วนสมบูรณ์แล้วล่ะก็ ไม่ว่าใครก็ปฏิเสธที่จะทำประกันสังคมไม่ได้เชียวล่ะ

ประกันสังคมมีกี่รูปแบบ อะไรบ้าง

ประกันสังคม จะมีรูปแบบการประกันตนทั้งหมด 3 ประเภทด้วยกันนะครับ โดยแบ่งออกเป็น 3 มาตรา คือ…

 1. พนักงานเอกชนทั่วไป (มาตรา 33)
 2. อดีตพนักงานที่ลาออกแล้ว (มาตรา 39)
 3. ฟรีแลนซ์ แรงงานนอกระบบ (มาตรา 40)

ซึ่งการประกันตนในแต่ละมาตราก็จะมีความแตกต่างกันออกไป แต่สิ่งที่มีเหมือนกันคือ เราต้องส่งเงินประกันตนให้ภาครัฐทุกเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกันสังคมมาตรา 33

ผู้ประกันตนมาตรานี้คือ เหล่าลูกจ้างพนักงานบริษัท และองค์กรต่างๆ โดยบริษัทจะจ่ายเงินสมทบร่วมกันกับผู้ประกันตน และได้รับการคุ้มครองในกรณีที่เกิดการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ เสียชีวิต คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน

ประกันสังคมมาตรา 39

ผู้ประกันตนมาตรานี้คือ คนที่เคยประกันตนในมาตรา 33 มาก่อน แต่มีการลาออกจากงานมาแล้ว และต้องการคงสิทธิ์ประกันสังคมของตนเองไว้ ก็จะเข้ามาอยู่ในประกันสังคมมาตรา 39 แทน ซึ่งความคุ้มครองที่จะได้รับก็คือ เมื่อเจ็บป่วย เกิดอุบัติเหตุ ทุพพลภาพ เสียชีวิต คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร และเมื่อชราภาพ

ประกันสังคมมาตรา 40

ผู้ประกันตนมาตรานี้คือ คนที่เป็นฟรีแลนซ์ เป็นเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ นั่นคือเหล่าแรงงานนอกระบบ ซึ่งจะมีการคุ้มครองในเรื่องของการเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ และอื่นๆ ตามรูปแบบการประกันตน ซึ่งวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจถึงสิทธิ์ประโยชน์จากการทำประกันสังคมมาตรา 40 กันครับ

ประกันสังคมมาตรา 40 เพิ่มสิทธิประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิม

แต่เมื่อเร็วๆ นี้ ประกันสังคมมาตรา 40 ได้เพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับผู้ประกันตน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการผลักดันผู้ประกอบการและฟรีแลนซ์หรือกลุ่มแรงงานนอกระบบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และส่งเสริมการเจริญเติบโตของ GDP ประเทศไทย ทำให้หลายๆ คนได้รับประโยชน์ที่มากกว่าเดิม และใกล้เคียงกับประกันสังคมมาตรา 39 เลยทีเดียว ซึ่งเราจะมาเจาะลึกกันว่า ประกันตนมาตรา 40 ดียังไง ทำไมผู้ประกอบการและฟรีแลนซ์ทุกคนถึงควรทำ

ประกันสังคมมาตรา 40 แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบตามยอดเงินสมทบ

แต่ก่อนประกันสังคมมาตรา 40 จะสามารถจ่ายเงินได้เพียง 2 รูปแบบเท่านั้น เพื่อเป็นการจูงใจให้แรงงานนอกระบบหันมาเข้าสู้ระบบประกันสังคมมาตรา 40 มากขึ้น ปัจจุบัน ทางสำนักงานประกันสังคมจึงได้ออกรูปแบบการประกันตนเพิ่มขึ้นอีก 1 รูปแบบ เราจึงสามารถเลือกการจ่ายเงินได้ทั้งหมด 3 รูปแบบ ซึ่งมีแตกต่างกันในเรื่องของความคุ้มของในส่วนต่างๆ

รูปแบบที่ 1 : ผู้ประกันตนจ่ายสมทบ 70 บาท รัฐจ่ายสมทบ 30 บาท รวมเป็นเงินสมทบ 100 บาท ได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 3 กรณีคือ

 • เงินทดแทนเมื่อเจ็บป่วย เพิ่มขึ้นจากเดิม 200 บาท เป็น 300 บาท
 • เงินทดแทนเมื่อทุพพลภาพ 500-1,000 บาทต่อเดือน
 • เงินค่าทำศพ 20,000 บาท เงินสมทบ 3,000 (กรณีจ่ายมาแล้ว 60 เดือน)

รูปแบบที่ 2 : ผู้ประกันตนจ่ายสมทบ 100 บาท รัฐจ่ายสมทบ 50 บาท รวมเป็นเงินสมทบ 150 บาท ได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 4 กรณีคือ

 • เงินทดแทนเมื่อเจ็บป่วย เพิ่มขึ้นจากเดิม 200 บาท เป็น 300 บาท
 • เงินทดแทนเมื่อทุพพลภาพ 500-1,000 บาทต่อเดือน
 • เงินค่าทำศพ 20,000 บาท เงินสมทบ 3,000 (กรณีจ่ายมาแล้ว 60 เดือน)
 • เงินบำเหน็จชราภาพจะได้รับเมื่ออายุครบ 60 ปี จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 180 เดือน

รูปแบบที่ 3 : คือรูปแบบที่เพิ่มเข้ามาใหม่เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมให้ใกล้เคียงกับแรงงานในระบบ โดยเราต้องจ่ายค่าประกันตน 300 บาท รัฐจ่ายสมทบ 150 บาท รวมเป็นเงินสมทบ 450 บาท แต่จะได้รับความคุ้มครองมากถึง 5 กรณีเลยทีเดียว คือ

 • เงินทดแทนเมื่อเจ็บป่วย ถ้านอนโรงพยาบาลจะได้รับ 300 บาท ถ้าแพทย์สั่งให้หยุดแต่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล จะได้รับ 200 บาท
 • เงินทดแทนเมื่อทุพพลภาพ 500-1,000 บาทต่อเดือน (ตลอดชีวิต)
 • เงินค่าทำศพ 40,000 บาท
 • เงินสงเคราะห์บุตร 200 บาทต่อเดือน ต่อบุตร 1 คน
 • เงินบำเหน็จชราภาพ ได้รับเมื่ออายุครบ 60 ปี จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 180 เดือน

ขั้นตอนสมัครประกันสังคมมาตรา 40

เห็นมั้ยครับว่าการประกันตนเองสำหรับแรงงานนอกระบบหรือฟรีแลนซ์อย่างเราๆ ในยุคนี้ได้ประโยชน์มากจริงๆ ทีนี้เรามาดูขั้นตอนการสมัครประกันสังคมมาตรา 40 กันบ้างดีกว่า…

 1. กรอกแบบคำขอผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้ที่นี่ www.sso.go.th/wpr/
 2. ยื่นใบสมัครที่สำนักงานประกันสังคม
 3. ใช้หลักฐานการสมัครดังนี้

– บัตรประจำตัวประชาชน

– แบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40

วิธีจ่ายเงินสมทบมาตรา 40

เมื่อสมัครทุกขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว ก็มาถึงคราวจ่ายเงินกันบ้างแล้วล่ะครับ ซึ่งวิธีการก็มีให้เลือกมากมายและสะดวกสบายมากเลยครับ เราสามารถจ่ายเงินสมทบได้ที่สำนักงานประกันสังคมของแต่ละพื้นที่ หรือถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถจ่ายที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีฯ ห้างเทสโก้โลตัส จะจ่ายเป็นธนาณัติผ่านทางไปรษณีย์ก็ยังได้ หรือจะหักเงินสมทบผ่านบัญชีธนาคารต่างๆ ก็ทำได้ทันทีเลย

แถมปัจจุบัน การตรวจสอบข้อมูลต่างๆง่ายนิดเดียว ผู้ประกันตนสามารถทำผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลเงินสมทบ เปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล เบิกสิทธิประโยชน์ หรือการตรวจสอบเงินสงเคราะห์ชราภาพ เพียงคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม https://www.sso.go.th/wpr/  นอกจากจ่ายเงินง่ายแล้ว ยังตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายอีกด้วยนะครับ

ประกันสังคมมาตรา 40 เป็นหนึ่งในตัวช่วยที่ดีที่จะสร้างหลักประกันให้กับตัวคุณเองเมื่อถึงคราวจำเป็น เงินเล็กๆ น้อยๆ ที่เราเสียไปทุกเดือนนั้นแทบจะไม่มีค่าอะไรเลยครับ เมื่อเทียบกับสิ่งที่เราจะได้คืนกลับมา ถ้าถามว่าฟรีแลนซ์อย่างเราๆ ทำประกันสังคมมาตรา 40 ดีมั๊ย และคุ้มหรือเปล่า ต้องบอกเลยครับว่า “คุ้มมาก” จริงๆ