สำหรับเจ้าของกิจการที่กำลังมีความคิดจะจดทะเบียนบริษัท เชื่อว่าหลายท่านคงหาข้อมูลในส่วนต่างๆมาบ้างแล้ว วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจอีกหนึ่งส่วนประกอบสำคัญในขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท นั่นก็คือ “ทุนจดทะเบียนบริษัท” นั่นเองค่ะ ออฟฟิศเมทเชื่อว่าคงจะมีเจ้าของกิจการจำนวนไม่น้อยที่มีคำถามผุดขึ้นมามากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ เรามาดูกันดีกว่าว่าทุนจดทะเบียนบริษัทคืออะไร? และทุนจดทะเบียนบริษัทเท่าไหร่? ถึงจะเหมาะสมกับธุรกิจของเรา

ทุนจดทะเบียนบริษัท คือ?

ทุนจดทะเบียนบริษัท คือ จำนวนเงินที่ผู้เริ่มก่อการตกลงกันว่าจะใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ดีในการแจ้งจดทะเบียนบริษัท กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านั่นเอง และจำนวนทุนจดทะเบียนบริษัทจะปรากฏอยู่บนหนังสือรับรองบริษัทของเรา ตามกฎหมายระบุไว้ว่า ผู้เริ่มก่อการ หรือในที่นี้คือผู้ร่วมทุน จะต้องมีอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป ซึ่งทุนจดทะเบียนจะถูกแบ่งออกเป็นหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน และ มูลค่าของหุ้น ต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 5 บาท

ทุนจะทะเบียนสำคัญอย่างไร?

นอกจากจะต้องจดไปตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทุนจดทะเบียนบริษัทยังมีผลกับความน่าเชื่อถือในการรับงานของบริษัทอีกด้วย การรับงานใน scale ใหญ่ๆ การจ้างบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนสูง จะช่วยให้ผู้ว่าจ้างอุ่นใจกว่าการจ้างบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนน้อยๆ เพราะหากเกิดปัญหาถึงขั้นต้องฟ้องร้องและต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายเกิดขึ้น บริษัทที่มีทุนจดทะเบียนมากกว่าก็จะสามารถชดใช้ค่าเสียหายได้มากกว่าบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนน้อยกว่านั่นเอง

ทุนจดทะเบียนบริษัทเท่าไหร่ดี?

สำหรับทุนจดทะเบียนบริษัทที่คนส่วนใหญ่จะนิยมจดทะเบียนจะอยู่ที่ 1 ล้านบาท เหตุผลที่คนส่วนใหญ่นิยมจดทะเบียนบริษัทด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เป็นเพราะอัตราค่าธรรมเนียมนั่นเองค่ะ เนื่องจากกฎหมายได้กำหนดให้มีการเสียค่าธรรมเนียมอิงตามมูลค่าทุนที่แจ้งจดทะเบียน ซึ่งไม่ว่าเราจะจดทะเบียนบริษัทด้วยทุน 1 ล้านบาท หรือ 1 แสนบาท ก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 5,000 บาทเท่ากัน

ในกรณีที่ธุรกิจของเรามีการเติบโต หากเราต้องการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิมจดทะเบียนบริษัทด้วยทุน 1 แสนบาท ต้องการเพิ่มทุนเป็น 1 ล้านบาท คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเพิ่มทุนอีก 5,000 บาทรวมค่าธรรมเนียมที่คุณต้องจ่ายทั้งสิ้นคือ 10,000 บาท ดังนั้นหลายๆคนจึงเลือกที่จะจดทะเบียนด้วยทุน 1 ล้านบาทตั้งแต่ครั้งแรก เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าธรรมเนียม

เงินสดไม่ถึงล้าน แจ้งจดทะเบียนบริษัท 1 ล้านบาทได้ไหม?

เงินสดไม่ถึงล้าน แจ้งจดทะเบียนบริษัท 1 ล้านบาทได้ไหม?

หลายคนคงจะมีคำถามต่อไปว่า ถ้าหากเราจะแจ้งจดทะเบียนบริษัทด้วยทุน 1 ล้านบาท จำเป็นต้องมีเงินสด 1 ล้านบาทเลยหรือไม่ จริงๆแล้วตามกฎหมายได้ระบุไว้ว่า เราสามารถชำระค่าหุ้นเพียง 25% ของทุนจดทะเบียนบริษัทได้ นั่นหมายความว่า ถ้าเราจะจดทะเบียนบริษัทด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เราสามารถชำระค่าหุ้นขั้นต่ำที่ 250,000 บาทได้ และมูลค่าหุ้นที่เหลือจะต้องถูกเรียกชำระในเวลาต่อมา

ข้อควรระวังเมื่อแจ้งทุนจดทะเบียนบริษัท

ข้อควรระวังที่หลายๆคนมองข้ามไปเกี่ยวกับทุนจะเบียนบริษัท คือ ในขั้นตอนการแจ้งจดทะเบียน จะต้องแจ้งจำนวนเงินที่ชำระค่าหุ้นแล้วกับทางกรมพัฒนาธุรกิจตามจริง หากมีการชำระค่าหุ้นตามเปอร์เซ็นต์ขั้นต่ำ 25 เปอร์เซ็นต์ เราก็ควรแจ้งไปว่า ชำระแล้ว 250,000 บาท ไม่ใช่ 1 ล้านบาท เพราะหากเราแจ้งว่าชำระครบ 1 ล้านบาทแล้ว ผลที่ตามมาคือ เมื่อกรมสรรพากรเข้าไปตรวจสอบ และพบว่ามีเงินในบัญชีบริษัทเพียง 250,000 บาท และยังขาดอีก 750,000 บาท เราจะต้องชี้แจงกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับเงินจำนวนที่ขาดไป ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเรามักจะตอบว่า “เงินอยู่ที่กรรมการบริษัท” เงินส่วนที่ขาดไปนี้จึงถือเป็นเงินที่กรรมการบริษัทได้ยืมไป แปลว่ามีการกู้ยืมเงินจากบริษัทหรือเกิดลูกหนี้ขึ้น นั่นหมายความว่าจะต้องมีการเก็บดอกเบี้ยจากการ กู้-ยืม นั้น และเมื่อถึงสิ้นปีการจ่ายภาษีของบริษัท ดอกเบี้ยจากการกู้ยืมจะต้องถูกนำไปรวมเป็นรายได้ทางหนึ่งของบริษัท ซึ่งอาจจะทำให้บริษัทเสียภาษีเพิ่มขึ้นโดยใช่เหตุได้ค่ะ

ทุนจดทะเบียนมีผลอย่างไรต่อการเสียภาษีหรือไม่?

ทุนจดทะเบียนมีผลอย่างไรต่อการเสียภาษีหรือไม่?

สำหรับเรื่องอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณีคือ

กรณีที่ 1 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนบริษัทที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 30 ล้านบาท จะต้องเสียภาษี

โดยนำกำไรสุทธิมาคำนวณภาษีดังนี้

  • กำไรสุทธิ ไม่เกิน 300,000 บาท   ได้รับยกเว้น
  • กำไรสุทธิเกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท เสียภาษีในอัตราร้อยละ 15
  • กำไรสุทธิเกิน 3,000,000 บาท ขึ้นไป เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20

กรณีที่ 2 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนบริษัทที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีมากกว่า 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชี มากกว่า 30 ล้านบาท ให้คำนวณภาษีในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ

จะเห็นได้ว่า การจดทะเบียนบริษัทด้วยทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท เป็นผลประโยชน์ต่อตัวบริษัทเองในเรื่องอัตราการเสียภาษีในช่วงกำไรสุทธิไม่เกิน 3 ล้านบาทแรก นี่จึงเป็นอีกปัจจัยในการช่วยให้เราเลือกตัดสินใจเรื่องทุนในการจดทะเบียนบริษัทได้อีกทาง

ดังนั้นคำตอบของคำถามที่ว่า “ทุนจดทะเบียนบริษัท (จำกัด) เท่าไหร่ดี?” จึงไม่มีคำตอบที่ตายตัว เพราะการให้ความสำคัญกับปัจจัยต่างๆของแต่ละคนไม่เท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความน่าเชื่อถือของบริษัท, อัตราค่าธรรมเนียม, ความสามารถในการชำระค่าหุ้น หรือ จำนวนเงินที่บริษัทมีอยู่จริง แต่สิ่งที่ควรทำก็คือ ไม่ว่าคุณจะแจ้งจดทะเบียนด้วยทุนบริษัทเท่าไหร่ ควรเรียกชำระค่าหุ้นตามจริงเพื่อป้องกันความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นะคะ

และนี่ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับทุนจอทะเบียนบริษัทที่ต้องทำความเข้าใจก่อนที่จะจดทะเบียนบริษัทนะคะ หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดทะเบียนบริษัทสามารถอ่านได้ที่บทความ 3 Step จดทะเบียนบริษัท ด้วยตัวเองแบบฟรีๆ ไม่ยากอย่างที่คิด!

shares