เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 กระทรวงพาณิชย์มีประกาศกฎกระทรวงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีสาระสำคัญคือการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม การลดอัตราค่าธรรมเนียม และการยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ซึ่งเหตุผลในการออกกฎกระทรวงฉบับนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้ผู้ประกอบการที่ต้องการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ได้รับประโยชน์ในแง่ของค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทลดลงจากเดิม เป็นการช่วยเหลือเหล่าผู้ประกอบการให้จดจัดตั้งบริษัทได้ง่ายขึ้น เนื้อหาสาระของกฎหมายฉบับนี้จะเป็นอย่างไร เราจะไปดูด้วยกันครับ

จ้างจดทะเบียนบริษัทกับจดด้วยตนเอง อย่างไหนดีกว่ากัน?

ก่อนอื่นเรามาดูกันว่าถ้าอยากจดทะเบียนบริษัทใหม่ เจ้าของกิจการเขาเลือกวิธีไหนกัน ซึ่งในปัจจุบันวิธีการจดทะเบียนบริษัทที่เจ้าของกิจการนิยมมี 2 วิธีคือ การจดทะเบียนด้วยตนเองและการจ้างจดทะเบียน

  • การจดทะเบียนบริษัทด้วยตนเอง ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการมักไม่ค่อยเลือกวิธีนี้ ทั้งๆ ที่การจดทะเบียนบริษัทด้วยตนเอง จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด เหตุผลหนึ่งก็คือ ผู้ประกอบการมักคิดว่าขั้นตอนต่างๆ มันยุ่งยาก และเสียเวลา หากคุณเป็นเจ้าของบริษัทที่ไม่ใหญ่มาก การจดทะเบียนด้วยตนเองเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ใครอยากจดทะเบียนบริษัท (จำกัด) ด้วยตัวเอง สามารถเข้าไปจดได้เลยในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ OfficeMate มีไกด์ไลน์แบบ Step by step มาฝาก อ่านเพิ่มเติมได้เลยครับ ที่ 3 ขั้นตอน จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ด้วยตัวเอง ไม่ยากอย่างที่คิด!
  • การจ้างจดทะเบียนบริษัท มีบริษัทมากมายที่รับจ้างจดทะเบียนบริษัทให้แก่ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการเพียงแค่นำเอกสารหลักฐานการจัดตั้งบริษัทมอบให้แก่บริษัทที่รับจ้างจดทะเบียน ซึ่งเขาจะช่วยจัดการทุกอย่างให้แก่เรา แต่ค่าใช้จ่ายดำเนินการบางบริษัทก็แพงเอาเรื่องอยู่ แต่หากบริษัทที่คุณจัดตั้งมีขนาดใหญ่ มีหลายสาขา หรือคุณไม่มีเวลาจริงๆ วิธีนี้ก็น่าจะเหมาะสมกับคุณครับ

ในกฎหมายใหม่ สิ่งที่เปลี่ยนไปคือวิธีการคิดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัทด้วยอัตราคงที่

แต่ก่อนเวลาเราต้องการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะคิดอัตราค่าธรรมเนียมตามทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งทำให้บริษัทที่มีทุนจดทะเบียนสูงจะต้องเสียค่าธรรมเนียมที่สูงตามไปด้วย แต่ด้วยกฎหมายที่ออกมาใหม่จะคิดค่าธรรมเนียมด้วย “อัตราคงที่” และเท่ากับอัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ไม่ว่าบริษัทจะเล็กหรือใหญ่ ทุนจดทะเบียนจะมากหรือน้อยก็เสียค่าธรรมเนียม “เท่ากันหมด”

ประเด็นที่ไม่เปลี่ยนคือค่าธรรมเนียมด้านเอกสารและการบริการ

ในกฎหมายฉบับนี้ หากบริษัทต้องการขอเอกสารพร้อมรับรองสำเนา หรือหนังสือใดๆ ก็แล้วแต่ และยังรวมถึงการออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท กฎหมายยังคงกำหนดให้ใช้อัตราเดิมต่อไปไม่มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังรวมไปถึงค่าธรรมเนียมในการให้บริการ เช่น การตรวจเอกสาร 

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัทเปลี่ยนไปอย่างไร?

ค่าใช้จ่ายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียนมีค่าธรรมเนียมที่สำคัญ 2 ชนิดคือ

  • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนตั้งบริษัทจำกัด : เมื่อก่อนค่าธรรมเนียมนี้จะคิดตามมูลค่าทุนจดทะเบียน ทำให้ค่าธรรมเนียมจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 5,000 – 250,000 บาท แต่ในกฎหมายนี้ทำให้เราเสียค่าธรรมเนียมนี้เพียง 5,000 บาทเท่านั้น ไม่ว่าทุนจดทะเบียนของคุณจะเท่าไรก็ตาม
  • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทจำกัด : เช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัทที่สมัยก่อนจะคิดตามมูลค่าทุนจดทะเบียน ค่าธรรมเนียมส่วนนี้จะอยู่ที่ช่วง 500-25,000 บาท แต่ในกฎหมายฉบับใหม่จะใช้อัตราค่าธรรมเนียมคงที่ที่ 500 บาทเท่านั้น

รายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัท : www.dbd.go.th

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนบริษัทก็เปลี่ยนไปด้วย

เมื่อก่อนหากคุณต้องการไปจดทะเบียนเพื่อเปลี่ยนแปลงผู้เป็นหุ้นส่วนหรือเปลี่ยนแปลงการลงทุน หรือจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับใดๆ ก็ตาม ค่าธรรมเนียมจะมีหลากหลายอัตราจนน่าเวียนหัว (สามารถหาอ่านได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า) แต่ในกฎหมายใหม่นี้เขาจะคิดค่าธรรมเนียมคุณเป็นรายครั้ง ที่ครั้งละ 500 บาทเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัท

รู้จักอัตราค่าธรรมเนียมใหม่แล้ว ก็ถึงเวลาไปจดทะเบียนตั้งบริษัทจำกัดกัน!

เมื่อคุณเข้าใจเรื่องค่าธรรมเนียมแล้ว และชื่อที่คุณเลือกเป็นชื่อบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะไปจดทะเบียนตั้งบริษัทจำกัด โดยให้คุณเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องและจำเป็นทั้งหมด(ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า) ไปยื่นจดทะเบียนได้ที่หน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งมีทั้งสิ้น 87 แห่ง และให้คุณเตรียมค่าธรรมเนียมไปชำระดังต่อไปนี้

  • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 500 บาท
  • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัท 5,000 บาท
  • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทจำกัด 100 บาท

ทั้งนี้อาจมีค่าตรวจเอกสารเพิ่มเติม 50 บาท หรือค่าจิปาถะอื่นๆ เพิ่มเติม

การยื่นจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ อีกหนึ่งทางเลือกที่สะดวกและง่ายในปัจจุบัน

หากใครไม่สะดวกเดินทางไปยื่นจดทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีบริการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ หรือเรียกว่า e-registration โดยเจ้าของกิจการสามารถเข้าไปจดทะเบียนตั้งบริษัทได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งให้บริการในรูปแบบ one-stop service คือคุณสามารถยื่นจดทะเบียนที่ไหนก็ได้ เพียงแค่กรอกข้อมูลเพื่อจองชื่อบริษัทไปจนถึงยื่นจดทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมได้ทั้งหมดทางหน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้น

สามารถอ่านเพิ่มเติม : 3 ขั้นตอน จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ด้วยตัวเอง ไม่ยากอย่างที่คิด!

รัฐออกส่วนลด 50% จูงใจให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนบริษัททางออนไลน์

รัฐมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการหันมาใช้บริการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์กันมากขึ้น ส่วนหนึ่งก็เพื่อลดขั้นตอน ลดการใช้กำลังคน ผู้ที่จดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมบริการจดทะเบียนบริษัทลงอีก 50% จากที่คุณต้องเสียค่าธรรมเนียมหนังสือบริคณห์สนธิ 500 บาทก็จะเหลือเพียง 250 บาท และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัทจาก 5,000 บาทเหลือเพียง 2,500 บาทเท่านั้น ซึ่งประหยัดลงไปกว่าครึ่ง

แต่การลดค่าธรรมเนียมไม่ได้ลดไปตลอด การลดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ที่จะลงทะเบียนบริษัททางอิเล็กทรอนิกส์จะลดค่าธรรมเนียมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ไปจนถึง 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น

การจดทะเบียนตั้งบริษัทด้วยตนเองจึงไม่ใช่เรื่องยากหรือน่าหนักใจอีกต่อไป โดยเฉพาะในเรื่องของค่าธรรมเนียมเพราะการจดทะเบียนบริษัทด้วยตนเองช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการไปจ้างให้บริษัทรับจดทะเบียนทำให้หลายเท่าตัว ศึกษาข้อมูล วิธีการ และดูเอกสารให้พร้อม การลงมือทำเองไม่ได้ยากอย่างที่คิด! คลิกเลย www.dbd.go.th/index.php 

เจ้าของกิจการเข้ามาช้อปสินค้าและอุปกรณ์เพื่อธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเปิดโรงงาน, คลินิก, คาเฟ่/ร้านอาหาร หรือจะขายของออนไลน์ เราก็พร้อมให้บริการด้วยสินค้าคุณภาพ ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณรันต่อไปได้แบบไม่มีสะดุด ช้อปวันนี้ครบ 499 บาท มีบริการส่งฟรีถึงหน้าบ้าน หรือจะติดต่อขอรับเครดิตเทอม ซื้อก่อนจ่ายทีหลังก็ได้ คลิกเลยที่ OfficeMate