หลายครั้งที่เปิดทีวีและพบข่าวการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้เครื่องมือ ตอนท้ายข่าวก็สรุปได้ว่า สาเหตุของอุบัติเหตุหลายๆ ครั้งเกิดจากความประมาทของผู้ใช้งานเอง หรือความบกพร่องในการตรวจสอบเครื่องมือก่อนการใช้งาน ทำให้ร่างกายอยู่ในความไม่ปลอดภัย และไม่นานมานี้มีโฆษณาตัวหนึ่งได้หยิบยกเอาประเด็นเกี่ยวกับอุบัติเหตุในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือช่าง มาเป็นประเด็นในเรื่องได้อย่างสนุกสนาน และเรียกรอยยิ้มได้ แต่มองอีกมุมก็เหมือนเป็นการสะท้อนความประมาทของผู้ใช้งานเครื่องมือช่าง สุดท้ายก็ต้องหาเงินไปรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุ

จากเอกสารของทางสภาวิศวกร ระบุว่า 88% ของอุบัติเหตุในการทำงาน เป็นสาเหตุที่มาจากคน ทั้งความประมาท พลั้งเผลอ หรือการทำงานที่ไม่ถูกต้อง อีก 10% เกิดจากความผิดพลาดของเครื่องจักร และเพียง 2% เท่านั้นที่มาจากธรรมชาติ เห็นได้ว่าเปอร์เซ็นต์ก้อนใหญ่มาจากความประมาทและไม่ตระหนักถึงความปลอดภัยของคน แสดงว่าเราสามารถแก้ไข และทำให้เปอร์เซ็นนั้นลดลงได้ ดังนั้นทุกครั้งที่เราใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือช่างทุกชิ้น ไม่ว่าจะใช้ในการทำงาน หรือใช้เองที่บ้าน จำเป็นจะต้องตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเสมอ

Tips ความปลอดภัยทั่วไปในการใช้งานเครื่องมือช่าง

เครื่องมือช่าง ปลอดภัย
 • เลือกอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เราสามารถสร้างความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องมือช่างได้ตั้งแต่ขั้นตอนการซื้อ ควรเลือกเครื่องมือที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องมือที่ใช้ในการตัด และค้อน ต้องทำจากเหล็กที่หลอมด้วยความร้อนอย่างดี
 • ตรวจสอบเครื่องมือช่างก่อนใช้งานเสมอ ว่าเครื่องมือชิ้นนั้นๆ คงสภาพพร้อมใช้งาน หรือมีการชำรุดหรือไม่
 • บำรุงรักษาเครื่องมือช่างเป็นประจำ เช่น การลับเครื่องมือให้คมอยู่เสมอ โดยทำตามขั้นตอนและวิธีการในเอกสาร หรือคำแนะนำจากผู้ผลิต
 • สวมใสเสื้อผ้าที่ทะมัดทะแมงและรัดกุมในขณะใช้เครื่องมือช่าง เพื่อความปลอดภัย รวมถึงไม่ควรเครื่องประดับต่างๆ ที่อาจทำให้การใช้เครื่องมือไม่ปลอดภัย เนื่องจากเสื้อผ้าและเครื่องประดับอาจเข้าไปติดในเครื่องมือขณะทำงาน
 • สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย หรือ PPE (อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล) ขณะทำงานทุกครั้ง เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก หมวกนิรภัย แว่นตา
 • ใช้เครื่องมือช่างให้ถูกประเภท เพราะเครื่องมือช่างแต่ละชนิดถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับงานที่แตกต่างกัน การนำไปใช้ในงานที่ไม่ตรงประเภทจะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้ เช่น การใช้ประแจตอกตะปูแทนค้อน
 • ในขณะใช้งาน ควรจัดท่าทางการยืนให้อยู่ในท่าที่เหมาะสม และมั่นคง
 • นอกจากความปลอดภัยของตัวเราเอง ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นที่อยู่ในบริเวณหน้างานด้วย ตรวจสอบให้มั่นใจว่าผู้อื่นอยู่ในระยะปลอดภัย ก่อนการใช้งานเครื่องมือช่าง
 • ในการส่งเครื่องมือช่างให้กับผู้ใช้งานที่อยู่ในที่สูง ห้ามถือเครื่องมือช่างด้วยมือและปีนบันไดเพื่อนำเครื่องมือช่างขึ้นไปให้คนทำงาน แต่ให้ใช้ถังหรือถุงเครื่องมือในการส่งเครื่องมือช่างแทน
 • เมื่อใช้งานเครื่องมือช่างในที่สูง เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่อยู่ด้านล่าง ห้ามวางเครื่องมือช่างทิ้งไว้ในที่สูงโดยเด็ดขาด เนื่องจากเครื่องมืออาจจะตกลงมา และก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่อยู่ด้านล่างได้
 • หากชิ้นงานสามารถเลื่อนได้ ควรยึดชิ้นงานนั้นให้แน่นอยู่กับที่ก่อนการทำงานทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย และงานที่ออกมาเป็นไปตามที่ต้องการ
 • ห้ามนำเครื่องมือช่างที่มีความแหลมใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าเสื้อ ให้วางหรือใส่ไว้ในกล่องเครื่องมือทุกครั้ง
 • เตรียมเครื่องมือช่างสำรองไว้ใกล้ๆ มือเสมอ เผื่อใช้งานในกรณีที่เครื่องมือช่างชุดแรกชำรุดขณะทำงาน
 • เก็บเครื่องมือช่างให้เป็นสัดส่วน และเก็บในที่ที่ปลอดภัยทุกครั้ง

Tips ในการใช้ “เครื่องมือช่างไฟฟ้า” อย่างปลอดภัย

 • ก่อนการใช้งานต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าพื้นที่ใช้งานเครื่องมือช่างไม่เปียกชื่น เพื่อป้องกันการลื่นไหล และอันตรายจากไฟฟ้า
 • เช็กสายไฟของเครื่องมือช่างและอุปกรณ์พ่วงไม่ให้ขวางทางเดิน และขวางพื้นที่การทำงาน เพื่อไม่ให้เกิดการสะดุดล้ม
 • ห้ามถือเครื่องมือช่างไฟฟ้าบริเวณสายไฟเด็ดขาด
 • เพื่อความปลอดภัย ใช้เครื่องมือช่างไฟฟ้าที่ใช้สายไฟแบบฉนวนหุ้มสองชั้น เต้าเสียบแบบสามขา และเสียบเข้ากับปลั๊กไฟที่มีการต่อสายลงดิน
 • แนะนำให้ใช้เครื่องมือช่างไฟฟ้าต่อเข้ากับเต้ารับแบบ GFCI หรือเต้ารับที่มีระบบตรวจสอบไฟรั่ว เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและตรวจเช็คเครื่องมือช่างก่อนการใช้งาน
 • สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันทุกครั้ง
เครื่องมือช่าง ปลอดภัย

Tips ในการใช้ “เครื่องมือช่างระบบลม” อย่างปลอดภัย

 • ก่อนใช้งานเครื่องมือช่างประเภทนี้ ให้ตรวจสอบชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องมือ ว่ามีการประกอบอย่าแน่นหนาและไม่มีรอยรั่ว
 • ห้ามหันด้านปลายท่อลมเข้าหาตัวเองและผู้อื่นโดยเด็ดขาด เนื่องจากแรงลมที่ออกจากเครื่องมือช่างเหล่านี้มีแรงดันสูง
 • เมื่อใช้เครื่องมือลมเสร็จแล้ว เช็คให้แน่ใจก่อนว่าไม่มีแรงดันลมแล้ว จึงจะสามารถถอดท่อต่อต่างๆ ได้
 • ใช้อุปกรณ์ตัวยึดข้อต่อต่างๆ ที่มีคุณภาพเพื่อไม่ให้เกิดการหลุดของข้อต่อขณะใช้งาน และควรปรับแรงดันไม่ให้เกิน 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
 • ในการใช้เครื่องมือช่างระบบแรงดันลม จำเป็นต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตาทุกครั้ง
 • หากฉากมากั้นบริเวณพื้นที่ที่ใช้งานเครื่องมือช่างระบบแรงดันลม เพื่อป้องกันไม่ให้เศษต่างๆ ฟุ้งกระจายในบริเวณกว้าง
 • ห้ามวางเครื่องมือลมทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ใช้งาน

เรื่องความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่างๆ เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ควรละเลยเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง และคนรอบข้าง รวมถึงเราสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับร่างกายของเราได้ ด้วยการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันทั้งถุงมือ หมวก แว่นตา รวมถึงการมีสมาธิในขณะใช้งานเครื่องมือช่างทุกครั้งอีกด้วยนะคะ

เพราะความปลอดภัยของร่างกายเป็นเรื่องสำคัญ บางคนนอกจากเจ็บกาย ความประมาทยังส่งผลถึงขั้นเสียนิ้ว มือ แขน หรืออวัยวะบางส่วนไป แถมไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้ กลายเป็นบุคคลทุพพลภาพไปตลอดชีวิต แบบนี้ไม่คุ้มที่จะเสียเลยจริงๆ สามารถเข้ามาเลือกซื้อเครื่องมือช่างที่ได้มาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ป้องกันขณะใช้งานเครื่องมือช่างได้ที่เว็บไซต์ OfficeMate ตลอด 24 ชั่วโมง เรามีบริการส่งฟรี หากคุณช้อปครบ 499 บาทให้อีกด้วย!

บทความแนะนำ!

ข้อมูลจาก : vividlearningsystems.com