เหล่ามนุษย์เงินเดือน น่าจะเคยได้ยินคำว่า ‘กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ’ กันมาบ้างแล้ว เพราะในปัจจุบันบริษัทเอกชน รวมถึงรัฐวิสาหกิจ กว่า 18,000 แห่ง ต่างจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้เป็นเสมือนสวัสดิการอย่างหนึ่งที่เหล่าลูกจ้าง หรือมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ จะได้รับ ไปดูกันดีกว่าค่ะว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ว่านี้คืออะไร? แล้วหากลงทุนไปจะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง? 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คืออะไร?

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) คือ กองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยความสมัครใจ เพื่อเก็บเป็นเงินออมสำรองไว้ให้ลูกจ้างได้ใช้จ่ายเมื่อเกษียณอายุ ลาออกจากงาน ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต โดยเงินที่ใช้ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ มาจากเงิน 2 ส่วน คือ 

 • เงินสะสม

เงินสะสม เป็นเงินลงทุนในส่วนของลูกจ้าง ซึ่งจะหักจากยอดเงินเดือนตามอัตราที่นายจ้างกำหนด ในอัตราไม่ต่ำกว่า 2% และไม่เกิน 15% ของเงินเดือน

 • เงินสมทบ

เงินสมทบ เป็นเงินลงทุนในส่วนของนายจ้าง ที่จะจ่ายเข้ากองทุนของลูกจ้างทุกเดือน หรือทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินค่าจ้าง ในอัตราไม่ต่ำกว่า 2% และไม่เกิน 15% ของเงินค่าจ้าง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ถือเป็นหนึ่งในสวัสดิการที่ลูกจ้างจะได้รับ เพื่อเป็นหลักประกันทางการเงิน และเสริมความมั่นคงในชีวิต โดยดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ทำไมควรลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในยุคที่เศรษฐกิจผันผวนเอาแน่เอานอนไม่ได้ การมีหลักประกันในชีวิต หรือมีเงินสำรองเอาไว้เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็คงจะดีกว่า นอกจากนั้น เงินจากกองทุนสำรองที่เก็บสะสมไว้ตั้งแต่วัยหนุ่มสาว ยังจะช่วยให้คุณสะดวกสบายขึ้นในวัยเกษียณอีกด้วย เพราะฉะนั้น หากคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีแหล่งรายได้ไม่มากนัก การร่วมลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ก็ถือเป็นการวางแผนอนาคตที่มนุษย์เงินเดือนแม้จะได้ค่าจ้างไม่มากสามารถทำได้ แถมยังเป็นการออมที่เราเองก็แทบไม่รู้ตัวว่าในทุกๆ เดือน เราได้ออมเงินทีเล็กทีละน้อยอีกด้วย

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีประโยชน์กับใคร?

ประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • มีเงินออมเก็บไว้รองรับการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ
 • เงินสะสมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถใช้เป็นหลักประกันให้กับครอบครัว ว่าจะมีเงินก้อนรองรับ ในกรณีที่ลาออกจากงาน หรือเสียชีวิต
 • ถือเป็นการสร้างวินัยการออมแบบระยะยาว
 • นอกจากเงินลงทุนในส่วนของตัวเองแล้ว ยังได้เงินสมทบจากนายจ้างทุกๆ เดือน ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า 
 • เงินที่ใช้ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงในปีภาษี โดยไม่เกิน 500,000 บาท หรือไม่เกิน 15% ของรายได้
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ช่วยสร้างความมั่นคงในวัยเกษียณ หรือยามเกิดวิกฤต

ประโยชน์ที่นายจ้างจะได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เปรียบเสมือนสวัสดิการนี้จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ทั้งยังเป็นกลยุทธ์ดึงดูด ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกจ้างได้อีกด้วย
 • เงินที่นายจ้างจ่ายสมทบในกองทุน สามารถนำหักค่าใช้จ่ายของบริษัทได้

ข้อสงสัยอื่นๆ เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้คืนตอนไหน?

ผู้เป็นสมาชิกในกองทุนจะได้รับเงินคืนในส่วนของ ‘เงินสะสม’ แบบเต็มจำนวน (จ่ายเท่าไหร่ ได้รับคืนเท่านั้น) เมื่อความเป็นสมาชิกสิ้นสุดลง ในส่วนของ ‘เงินสมทบ’ จะได้รับคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อบังคับ เช่น พนักงานจะได้รับเงินสมทบคืน 5% เมื่อทำงานครบ 1 ปี หรือ พนักงานจะได้รับเงินสมทบคืน 10% เมื่อทำงานครบ 2 ปี ซึ่งแต่ละองค์กรจะมีกฎหรือข้อบังคับแตกต่างกันออกไป

ลาออกแล้ว หรืออยากปิดบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ต้องจัดการกับเงินในกองทุนอย่างไร?

หากคุณตัดสินใจลาออกจากงาน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณสามารถจัดการกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ 3 วิธี ได้แก่

 1. ในกรณีที่คุณเปลี่ยนที่ทำงานใหม่ คุณสามารถคงเงินสะสมไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขององค์กรเดิมแบบชั่วคราวได้อีก 1 ปี เพื่อรอโอนไปกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขององค์กรใหม่ แต่คุณจะไม่ได้รับเงินสมทบจากองค์กรเดิม
 2. โอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวม RMF (Retirement Mutual Fund) หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
 3. นำเงินออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แล้วนำไปใช้จ่าย หรือนำไปต่อยอดเอง
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างไรให้คุ้มค่า?

การลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เราสามารถเลือกได้ว่าจะลงทุนในอัตรากี่เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน ซึ่งตามกฏหมาย เราสามารถเลือกลงทุนได้ตั้งแต่ 2-15% ต่อเดือน แล้วก็จะมีเงินจากนายจ้างสมทบร่วมอีกในทุกๆ เดือน จะเห็นได้ชัดเลยว่า ยิ่งเราเลือกลงทุนในอัตราสูงๆ ยอดเงินสะสมก็จะสูงตามไปด้วย ซึ่งก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนจากการออมมากขึ้นอีกด้วย

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็อยากให้พิจารณาจากจำนวนเงินเดือน และค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน แล้วเลือกลงทุนในอัตราที่ไม่กระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันนะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิ่งที่มนุษย์เงินเดือนต้องมี

วิธีจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่มนุษย์เงินเดือนต้องรู้

เกี่ยวกับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

shares