อีกไม่นานก็จะได้เวลาของเทศกาลแห่งความสุข หลายคนคงกำลังเตรียมหาของขวัญเพื่อมอบให้คนสำคัญของตัวเองกันอยู่ วันนี้ออฟฟิศเมทจึงอยากแนะนำของขวัญปีใหม่สุดเพอร์เฟกต์ อย่าง กระเช้าของขวัญจากแบรนด์ดอยตุง กระเช้าของขวัญทางเลือกใหม่ ที่ทำให้คุณได้เป็นผู้ให้ถึง 2 ต่อ ต่อแรก คือการเป็นให้ผลิตภัณฑ์คุณภาพกับคนพิเศษ ต่อที่ 2 คือการให้รายได้แก่เกษตรกรท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเหล่าเกษตรกรท้องถิ่นอีกด้วย

โครงการดอยตุง

โครงการดอยตุง หรือ โครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2531 ในเขตอำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง และอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้านของชนเผ่าอาข่า ลาหู่ จีนก๊ก มินตั๋ง ไทใหญ่ ไทลื้อ และไทลัวะ โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน ควบคู่ไปกับพัฒนาเศรษฐกิจ และทำให้ชาวชุมชนดอยตุงสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ในอดีตชาวบ้านชุมชนดอยตุงใช้ชีวิตวนเวียนอยู่กับการปลูกฝิ่นและค้ายาเสพติด แต่ในวันนี้ ด้วยโครงการพัฒนาดอยตุง ชาวบ้านได้เปลี่ยนวิถีชีวิต หันมาปลูกพืชผักเมืองหนาว ทำไร่กาแฟ และปลูกถั่วแมคคาเดเมีย ซึ่งพืชผลทางเกษตรเหล่านี้จะเก็บและคัดเมล็ดด้วยมือ รวมถึงแปรรูป คั่วและบด ด้วยความพิถีพิถัน จนได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วบดสูตรต่างๆ และผลิตภัณฑ์จากถั่วแมคคาเดเมีย ที่มีทั้งคุ้กกี้ สเปรดสำหรับทาขนมปัง และถั่วแมคคาเดเมียอบ ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและอัดแน่นด้วยคุณค่าทางโภชนาการ

รีวิวกระเช้าของขวัญดอยตุง

กระเช้าของขวัญดอยตุง

ภายในกระเช้าประกอบด้วย

 • กาแฟดอยตุง กาแฟดริป เซต (มีเดียม, ดาร์ค โรสต์) ตราดอยตุง 60 กรัม
 • กาแฟดอยตุง กาแฟแท้คั่วบดสกัดเย็นอาราบิก้า 100% (ตราดอยตุง) 150 กรัม
 • แมคคาเดเมีย นัท รสธรรมชาติ ตราดอยตุง 50 กรัม
 • แมคคาเดเมีย สเปรด ตราดอยตุง 200 กรัม
 • น้ำผึ้งดอกแมคคาเดเมีย ตราดอยตุง 280 กรัม
 • กระเป๋าเส้นใยพลาสติกแต่งลายผ้าทอพร้อมวัสดุตกแต่ง
กระเช้าของขวัญดอยตุง

กระเช้าของขวัญดอยตุง

กระเช้าของขวัญ NY2022 ดอยตุง No. L

ภายในกระเช้าประกอบด้วย

 • ดอยตุง กาแฟดริป เซต (มีเดียม, ดาร์ค โรสต์) ตราดอยตุง 60 กรัม
 • กาแฟดอยตุง กาแฟแท้อาราบิก้า 100% สูตรคลาสสิค โรสต์ (ตราดอยตุง) 200 กรัม
 • กาแฟดอยตุง กาแฟแท้คั่วบดสกัดเย็นอาราบิก้า 100% (ตราดอยตุง) 150 กรัม
 • คุกกี้แมคคาเดเมีย นัท รสธรรมดา ตราดอยตุง 120 กรัม
 • คุกกี้แมคคาเดเมีย นัท ผสมงาดำงาขาว ตราดอยตุง 120 กรัม
 • แมคคาเดเมีย นัท รสธรรมชาติ ตราดอยตุง 50 กรัม
 • แมคคาเดเมีย นัท รสซาวครีมและหัวหอม ตราดอยตุง 50 กรัม
กระเช้าของขวัญดอยตุง

กระเช้าของขวัญ NY2022 ดอยตุง No. L

กระเช้าของขวัญ NY2022 ดอยตุง No.XXL

ภายในกระเช้าประกอบด้วย

 • กาแฟดอยตุง กาแฟดริป เซต (มีเดียม, ดาร์ค โรสต์) ตราดอยตุง 60 กรัม
 • กาแฟดอยตุง กาแฟแท้อาราบิก้า 100% สูตรคลาสสิค โรสต์ (ตราดอยตุง) 200 กรัม
 • กาแฟดอยตุง กาแฟแท้คั่วบดสกัดเย็นอาราบิก้า 100% (ตราดอยตุง) 150 กรัม
 • คุกกี้แมคคาเดเมีย นัท รสธรรมดา ตราดอยตุง 120 กรัม
 • คุกกี้แมคคาเดเมีย นัท ผสมงาดำงาขาว ตราดอยตุง 120 กรัม
 • แมคคาเดเมีย นัท รสธรรมชาติ ตราดอยตุง 50 กรัม
 • แมคคาเดเมีย นัท รสซาวครีมและหัวหอม ตราดอยตุง 50 กรัม
กระเช้าของขวัญดอยตุง

กระเช้าของขวัญ NY2022 ดอยตุง No.XXL

กระเช้าของขวัญ NY2022 ดอยตุง No.L

ภายในกระเช้าประกอบด้วย

 • กาแฟดอยตุง กาแฟดริป เซต (มีเดียม, ดาร์ค โรสต์) ตราดอยตุง 60 กรัม
 • กาแฟดอยตุง กาแฟแท้คั่วบดสกัดเย็นอาราบิก้า 100% (ตราดอยตุง) 150 กรัม
 • คุกกี้แมคคาเดเมีย นัท รสธรรมดา ตราดอยตุง 120 กรัม
 • คุกกี้แมคคาเดเมีย นัท ผสมงาดำงาขาว ตราดอยตุง 120 กรัม
 • แมคคาเดเมีย นัท รสธรรมชาติ ตราดอยตุง 50 กรัม
 • แมคคาเดเมีย นัท รสซาวครีมและหัวหอม ตราดอยตุง 50 กรัม
 • น้ำผึ้งดอกแมคคาเดเมีย ตราดอยตุง 280 กรัม
กระเช้าของขวัญดอยตุง

กระเช้าของขวัญ NY2022 ดอยตุง No.L

เซ็ทของขวัญ ชุดปลูกต้นไม้ NY2022 ดอยตุง

ภายในเซ็ทประกอบด้วย

 • กระถางเซรามิก ขนาด 5 cm 2 ชิ้น
 • กล่องกระดาษสา และอุปกรณ์ตกแต่ง
 • ดิน 1 กล่อง
 • ใบก้ามปู 1 ถุง
 • เมล็ดพันธุ์ 4 ซอง
 • อุปกรณ์ปลูกต้นไม้ 1 ชุด
 • กระเป๋าแต่งผ้าทอดอยตุง 1 ใบ
กระเช้าของขวัญดอยตุง

เซ็ทของขวัญ ชุดปลูกต้นไม้ NY2022 ดอยตุง

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากผลิตภัณฑ์ในกระเช้าของขวัญดอยตุง

จากสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยชุมชนดอยตุง วันนี้ได้มารวมอยู่ในกระเช้าของขวัญปีใหม่ พร้อมกับผลิตภัณฑ์คุณภาพอื่นๆ อีกมากมายที่รอให้คุณส่งมอบแด่คนพิเศษ ผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างมีประโยชน์อย่างไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

กาแฟคั่วบดดอยตุง

กาแฟ ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนดอยตุง ความพิเศษของกาแฟดอยตุงอยู่ที่สายพันธุ์เมล็ดกาแฟที่วิจัยและพัฒนาโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง รวมถึงการศึกษาพื้นที่เพาะปลูกและออกแบบแปลงปลูกให้เหมาะสม และเก็บเกี่ยวเฉพาะผลกาแฟที่สุกกำลังดีด้วยมือ ตลอดจนการแปรรูป หมัก คั่ว และบดด้วยกรรมวิธีที่พิถีพิถัน มีการลดขั้นตอนในการใช้เครื่องจักรที่อาจทำให้เมล็ดกาแฟเสียหาย เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากาแฟทุกเมล็ด จะถูกคั่วออกมาอย่างสมบูรณ์แบบ ไม่มีรอยแตกร้าว ทั้งยังมีการควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ เพื่อคงความหวานของกาแฟเอาไว้ จากทั้งหมดที่กล่าวมา จะช่วยการันตีได้ว่า กาแฟคั่วบดจากดอยตุง เป็นกาแฟคั่วบดคุณภาพดี มีมาตรฐานเทียบเท่ากาแฟเกรดที่ดีที่สุด 

ประโยชน์ของกาแฟยังมีมากมายนับไม่ถ้วน ทั้งช่วยให้สมองตื่นตัว รู้สึกสดชื่น ลดอัตราเสี่ยงการเป็นอัลไซเมอร์และพาร์คินสัน รวมถึงป้องกันโรคนิ่วในถุงน้ำดี เบาหวานชนิดที่ 2 และโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์จากถั่วแมคคาเดเมีย

ถั่วแมคคาเดเมียจากโครงการดอยตุง ถูกนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ และด้วยรสชาติที่อร่อยเกินห้ามใจเป็นทุนเดิม บวกกับราคาที่ถูกกว่าเพราะปลูกภายในประเทศ ทำให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผลิตจากถั่วแมคคาเดเมียดอยตุงอย่าง คุ้กกี้แมคคาเดเมีย ถั่วแมคคาเดเมียอบ และแมคคาเดเมียสเปรดรสช็อกโกแลตนั้น ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 

ถั่วแมคคาเดเมียยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์มากมาย มีกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวที่ช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอล น้ำมันจากถั่วแมคคาเดเมีย ยังช่วยบำรุงสมอง ช่วยลดอัตราการเกิดโรคหัวใจ มีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยบำรุงผิว และป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้

ไม่เพียงแต่ถั่วแมคคาเดเมียเท่านั้น วัตถุดิบอื่นๆ ที่ผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์ อย่างงาขาวและงาดำ ยังเป็นแหล่งของโปรตีน มีสารต้านอนุมูลอิสระ และอุดมไปด้วยวิตามินหลากชนิด ส่วนช็อกโกแลตยังช่วยปรับอารมณ์ ลดความหงุดหงิด และคลายความวิตกกังวลลงได้ เรียกว่านอกจากจะอร่อยแล้วยังได้ประโยชน์อีกด้วย

น้ำผึ้งดอกแมคคาเดเมีย

น้ำผึ้งเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากมาย สารอาหารในน้ำผึ้งกว่าร้อยละ 80 คือคาร์โบไฮเดรตที่อยู่ในรูปของน้ำตาลฟรักโทสและน้ำตาลกลูโคส ที่เหลืออีกร้อยละ 20 คือ น้ำ กรดอะมิโน เอนไซม์ เกลือแร่ และวิตามินต่างๆ ซึ่งสารอาหารเหล่านี้ ช่วยเพิ่มพลังงาน และช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย นอกจากนั้น น้ำผึ้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระ หากรับประทานเป็นประจำมีส่วนช่วยให้ผิวพรรณอ่อนนุ่ม นอกจากนั้น การทานน้ำผุ้งก่อนนอน ยังช่วยให้นอนหลับสบาย หรือใครที่ท้องผูกบ่อยๆ ลองชงน้ำผึ้ง มะนาว และน้ำอุ่น ทานก่อนนอน จะช่วยบรรเทาอาการท้องผูกได้

นอกจากผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในกระเช้าดอยตุง ตัวของกระเช้ายังสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ เป็นกระเช้าใส่ผลไม้ ใส่ของไปทำบุญ หรือนำไปจ่ายตลาด ช่วยลดขยะไม่ให้เหลือทิ้ง

เห็นคุณประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ภายในกระเช้าดอยตุงกันไปแล้ว ปีใหม่ปีนี้ก็อย่าลืมเลือกกระเช้าของขวัญดอยตุง เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนพิเศษกันนะคะ เพราะนอกจากจะได้กระเช้าคุณภาพระดับพรีเมียมแล้ว ยังเป็นการช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจภายในประเทศ และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรท้องถิ่นของไทยเราอีกด้วย  

ช้อปกระเช้าของขวัญดอยตุง ได้ที่ OfficeMate สั่งซื้อวันนี้มีบริการส่งฟรี เมื่อสั่งซื้อครบ 499 บาท!

0 CommentsClose Comments

Leave a comment