เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
- รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่ช้อปผ่าน www.officemate.co.th และ OfficeMate Mobile App เท่านั้น
- รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ (9 รายการ) ตาม url > http://www.officemate.co.th/Product/ByBanner?bannerId=BN-171100012
- รายการส่งเสริมการขายนี้ มีระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560 เท่านั้น
- กรณียกเลิกการสั่งซื้อ โดยลูกค้าไม่สามารถชำระเงินได้ตามระยะเวลารายการส่งเสริมการขายที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนคะแนน The 1 Card
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Online Exclusive_Imarflex_1-30_Dec_17
พบสินค้าจำนวน 0 รายการ
กลับด้านบน
Live Chat