ถึงแม้ปัจจุบันจะมีหลายคนออกมาบอกว่า ผู้คนจะถือเงินสดกันน้อยลง แต่ก็ยังเป็นการเริ่มต้นที่ค่อยๆ ทยอยเปลี่ยนสำหรับประเทศไทย ดังนั้นการใช้เงินสด ทั้งธนบัตรและเหรียญยังคงเป็นวิธีการหลักในการใช้จ่าย แต่ปัญห...
อ่านต่อ