การทำบุญเรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรม ที่ฝังรากลึกลงไปในจิตใจของคนไทยกันแทบจะทุกผู้ทุกคน ซึ่งการทำบุญแบบที่คนไทยส่วนใหญ่ให้ความนิยมก็คือการถวายสังฆทาน ในหลายๆโอกาสพิเศษจะเห็นว่าคนไทยมักจะเลือกทำบุญโดยการถวา...
อ่านต่อ