stripe-banner


เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

1.รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าที่ช้อปผ่าน OfficeMate Website และ OfficeMate Mobile App เท่านั้น
2.ลูกค้าจะได้รับคะแนน The 1 x 9 เมื่อช้อปครบ 8,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
เฉพาะการทำรายการสั่งซื้อในวันพฤหัสบดีที่ 3 , 10 , 17 , 24 และ 31 มกราคม 2562 เท่านั้น
3.รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นได้
4.สำหรับที่ลูกค้าช้อปผ่าน OfficeMate Website และ Mobile App และช้อปไม่ถึง 8,000 บาทลูกค้าจะได้รับคะแนน The 1 เพียง 1เท่าตามปกติ
5.ขอสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนน The 1 สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินในวันที่มีโปรโมชั่นเท่านั้น
6.ลูกค้าจะได้รับคะแนน The 1 ภายใน 15 วันทำการ
7.กรณียกเลิกการสั่งซื้อ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนคะแนน The 1
8.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขาย และเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

#
กลับด้านบน
Live Chat