Ideas Welcome Area

Find Your Inspiration

  • Storage & Document Zone / ห้องเก็บเอกสาร

    “บางครั้งเราก็ต้องการเก็บประสบการณ์และเพิ่มใส่จินตนาการเล็กๆจากการทำงาน” ตู้เก็บแฟ้มและชั้นวางหนังสือของFurradecถูกดีไซน์มาอย่างสวยงามเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานของท่าน ไม่ว่าจะเป็น แฟ้มไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ หรือจะเป็นหนังสือเล่มโปรดที่ช่วยให้จินตนาการของท่าน ถูกจัดวางได้ลงตัว สวยงาม มีดีไซน์