Ideas Welcome Area

Find Your Inspiration

  • Welcome Area / ห้องรับแขก

    “ความประทับใจสามารถสร้างได้ตั้งแต่ก้าวแรกที่มาเยือน” ไม่ว่าการทำความรู้จัก การทักทาย การรอเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ล้วนต้องมีจุดเริ่มต้น และการเริ่มต้นที่สวยงามย่อมต้องการบรรยากาศโดยรอบที่พร้อมสนับสนุนให้ดูดี มีรสนิยม พื้นที่ต้อนรับจึงควรตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกคัดสรร และดีไซน์มาเป็นอย่างดีFurradecได้คิดและออกแบบเฟอร์นิเจอร์ทุกตัวด้วยสไตล์ที่หลากหลายเพื่อทำหน้าที่สะท้อนภาพลักษณ์และตัวตนขององค์กรแทนคุณ