stripe-banner


เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

1.รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่ช้อปผ่าน OfficeMate Website, Mobile App เท่านั้น
2.รายการส่งเสริมการขายนี้ มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 – 23 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น
3.ซื้อสินค้าครบ 8,000 บาท ขึ้นไป/ใบเสร็จ รับฟรี Starbuck Card มูลค่า 500 บาท (F003143)
หรือซื้อสินค้าครบ 12,000 บาท ขึ้นไป/ใบเสร็จ รับฟรี Starbuck Card มูลค่า 1,000 บาท (F003143)
4.ขอสงวนสิทธิ์ในการได้รับของแถม 1 สิทธิ์/ใบเสร็จ เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไขที่กำหนด
5.ของสมนาคุณจะถูกจัดส่งพร้อมสินค้าที่สั่งซื้อ
6.โปรโมชั่นนี้ไม่ร่วมกับสินค้ากลุ่มเฟอร์นิเจอร์และสินค้าในกลุ่มกระเช้า
7.ของแถมมีทางจำนวนจำกัด ในกรณีของแถมหมด ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของแถมที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันเป็นการทดแทน
8.กรณียกเลิกการสั่งซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของสมนาคุณและคะแนน The 1 ที่ลูกค้าได้รับ
ตัวอย่าง ลูกค้าซื้อสินค้าครบ 20,000 บาท ลูกค้าจะได้รับ Starbuck Card มูลค่า 1,000 บาท (F003143)

#
กลับด้านบน
Live Chat