stripe-banner

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

- รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่าน www.officemate.co.th และ OfficeMate Mobile App เท่านั้น
- รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตาม URL:
- รายการส่งเสริมการขายนี้ มีระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2561 เท่านั้น
- กรณียกเลิกการสั่งซื้อ โดยลูกค้าไม่สามารถชำระเงินได้ตามระยะเวลารายการส่งเสริมการขายที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนคะแนน The 1 Card และของสมนาคุณที่ลูกค้าได้รับ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Xiaomi Special Price on 1-30 Sep 18
พบสินค้าจำนวน 22 รายการ
฿ 99.00
฿ 99.00
Online Only
฿ 949.00
-4%
฿ 990.00
Online Only
฿ 949.00
-4%
฿ 990.00
Online Only
฿ 429.00
-27%
฿ 590.00
Online Only
฿ 4,269.00
-7%
฿ 4,590.00
Online Only
฿ 189.00
-5%
฿ 199.00
Online Only
฿ 189.00
-5%
฿ 199.00
Online Only
฿ 349.00
-3%
฿ 359.00
Online Only
฿ 569.00
-4%
฿ 590.00
Online Only
฿ 779.00
-26%
฿ 1,049.00
Online Only
฿ 189.00
-5%
฿ 199.00
Online Only
฿ 189.00
-5%
฿ 199.00
Online Only
฿ 849.00
-15%
฿ 999.00
Online Only
฿ 189.00
-5%
฿ 199.00
Online Only
฿ 349.00
-3%
฿ 359.00
Online Only
฿ 429.00
-27%
฿ 590.00
฿ 490.00
฿ 490.00
Online Only
฿ 1,099.00
-12%
฿ 1,250.00
Online Only
฿ 1,139.00
-4%
฿ 1,190.00
Online Only
฿ 849.00
-5%
฿ 890.00
#
กลับด้านบน