คุณยังไม่ได้ทำการ Login ค่ะ

password  forgot? or

HowtoOrder

1. เมื่อ Log in ในเว็บ PrintingSolution แล้วคุณสามารถคลิกเลือกเข้าสั่งทำนามบัตร ดังภาพที่แสดง

2. คุณสามารถเลือกรูปแบบนามบัตร ได้ 2 แบบ คือ

2.1 เลือกจาก My Gallery นามบัตรที่เคยทำ

2.2 คลิกปุ่ม เพื่อเลือกรูปแบบนามบัตรที่ต้องการ

3. เลือกนามบัตร

3.1 กรณีที่เลือกจาก My Gallery (หัวข้อ 2.1) สามารถเลือกจากนามบัตรเดิมที่เคยทำมาก่อนได้เช่นกันจะเข้าหน้า หัวข้อที่ 4

3.2 กรณีที่เลือกรูปแบบนามจาก Template (หัวข้อ 2.2) คุณสามารถเลือกแบบนามบัตรตามที่ต้องการจาก Categories ต่างๆ ของนามบัตร

4. จากการเลือกในหัวข้อที่ 2.1 หรือ 2.2 จะเข้าหน้าการกรอกข้อมูลในนามบัตร รวมถึงกรณีที่มี Logo ในนามบัตรนั้นก็สามารถจะแนบหรือไม่ก็ได้

5. หน้าถัดมาจะเป็นการเลือกกระดาษที่ต้องการ รวมถึงจำนวนของนามบัตรที่สั่งทำ

6. เลือกสถานที่จัดส่งของคุณ รวมทั้งการชำระเงิน กรณีต้องการหมายเหตุใดๆที่ต้องการบอกทางออฟฟิศเมทก็สามารถแจ้งได้ในช่อง “หมายเหตุลูกค้า”

7. หน้าสุดท้ายจะสรุปข้อมูลการสั่งทำนามบัตรทั้งหมดของคุณ โดยสามารถสั่งพิมพ์ข้อมูลนี้ได้

8. ขั้นตอนการ FTP Files

เมื่อได้ทำใบสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการส่งเมล์แจ้ง account ในการ FTP ไฟล์ของคุณเข้ามาให้กับทางออฟฟิศเมทเพื่อจัดทำต่อไป

ซึ่งวิธี FTP File แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้

8.1. ใช้โปรแกรม Filezilla

รูปที่ 1

  • 1. คลิกเลือกปุ่มการจัดการ
  • 2. ใส่ hosting ที่ได้จากการแจ้งผ่านเมล์ใบสั่งซื้อ
  • 3. ใส่ account ในการใช้งาน
  • 4. ใส่รหัสผ่าน
  • 5. ใส่ account อีกครั้ง
  • 6. คลิกปุ่ม “เชื่อมต่อ” เพื่อ FTP Files ให้กับทางออฟฟิศเมท

รูปที่ 2

  • 7. คลิกเมาส์ที่ไฟล์ เลือก “อัพโหลด”
  • 8. ด้านขวาจะเป็นที่เก็บไฟล์งานของคุณ พร้อมที่จะให้ออฟฟิศเข้าไปดึงไฟล์ และดำเนินการต่อ

8.2 FTP ผ่าน Folder

1. เข้า Directory หรือ Folder ใดก็ได้ ในตัวอย่างคือ Drive C:

2. จากนั้น พิมพ์ หรือ Copy URL ทีได้รับแจ้งจากเมลในส่วนของ Address Bar

3. จะขึ้น หน้าต่างให้ Log on โดย

User Name : UserID ที􀃉เมลแจ้ง

Password : รหัสผ่านที􀃉เมลแจ้ง

4. แสดงการเข้าถึง Folder จากที่ได้ผ่านการ Log on เข้ามา

5. ทำการสร้าง Folder ตามชือ􀃉 ของเลขทีใ􀃉 บสัง􀃉 ซื􀃊อที􀃉ได้จากการสร้างในเว็บ PrintingSolution

6. โยนไฟล์ Art work ทีไ􀃉 ด้จากลูกค้า เข้า Folder ถือเป็นขัน􀃊 ตอนสุดท้ายในการส่งงานเข้า Folder

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง