|   CONTACT CENTER 02-739-5555  
เข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน? หรือ สมัครสมาชิก

ตู้เอกสาร

เรียงสินค้าตาม 
จำนวนสินค้าทั้งหมด 124 รายการ <12>
 • ตู้เอกสารเหล็ก 3 ลิ้นชัก Zingular ZD-743

  • ผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม. ซึ่งโดยปกติสินค้าเหล็กทั่วไปจะหนาเพียง 0.5 มม. เท่านั้น
  • พ่นสีและเคลือบผิวระบบ Epoxy สีเนียนเรียบไปกับเนื้อเหล็ก
  • กล่องลิ้นชักใช้ชุดรางเลื่อนเหล็ก แข็งแรงทนทาน พร้อมกุญแจล็อคลิ้นชักทั้งชุด
  • ใช้ระบบ Anti Tilt System เปิดได้ครั้งละ 1 ลิ้นชัก เพื่อป้องกันตู้ล้มจากการเปิดลิ้นชักทั้งหมด
  • สำหรับจัดเก็บแฟ้มแขวนโดยเฉพาะ หรือแฟ้มสันห่วงได้
  • ชนิดตู้ลิ้นชักเหล็ก จัดเก็บ 3 ลิ้นชัก
  • ขนาด 45.2×62x103.1 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0542518
  ตู้เอกสารเหล็ก 3 ลิ้นชัก ครีม Zingular ZD-743

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 4,550.00 ตู้
  A001405
  ตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก เทาสลับ Zingular ZD-743

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 4,550.00 ตู้
 • ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก Zingular ZDG-325

  • ผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม. ซึ่งโดยปกติสินค้าเหล็กทั่วไปจะหนาเพียง 0.5 มม. เท่านั้น
  • พ่นสีด้วยระบบ Epoxy สีเนียนเรียบไปกับเนื้อเหล็ก
  • แผ่นชั้นปรับระดับได้ 2 แผ่น
  • สำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ
  • ชนิดบานเลื่อนกระจก 2 ประตู จัดเก็บเอกสาร 3 ชั้น
  • ขนาด 150×45x90 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0542178
  ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก Zingular ZDG-325 ครีม

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  Promotion

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 4,280.00 ตู้
  054217T
  ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก Zingular ZDG-325 เทาสลับ

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  Promotion

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 4,280.00 ตู้
 • ตู้เอกสารบานเปิดทึบ Zingular ZSH-756

  • ผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม. ซึ่งโดยปกติสินค้าเหล็กทั่วไปจะหนาเพียง 0.5 มม. เท่านั้น
  • พ่นสีด้วยระบบ Epoxy สีเนียนเรียบไปกับเนื้อเหล็ก
  • แผ่นชั้นปรับระดับได้ 3 แผ่น
  • สำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ
  • ชนิดบานเปิดทึบ 2 ประตู จัดเก็บเอกสาร 4 ชั้น
  • ขนาด 90×45x185 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0542218
  ตู้เอกสารบานเปิด ครีม Zingular ZSH-756

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 4,900.00 ตู้
  A001172
  ตู้สูงบานเปิดทึบ เทาสลับ Zingular ZSH-756

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 4,900.00 ตู้
 • ตู้เหล็กบานเลื่อน Zingular ZDO-1886

  • ผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม. ซึ่งโดยปกติสินค้าเหล็กทั่วไปจะหนาเพียง 0.5 มม. เท่านั้น
  • พ่นสีด้วยระบบ Epoxy สีเนียนเรียบไปกับเนื้อเหล็ก
  • แผ่นชั้นปรับระดับได้ 3 แผ่น
  • สำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ
  • ชนิดบานเลื่อนทึบ 2 ประตู จัดเก็บเอกสาร 4 ชั้น
  • ขนาด 90×45x185 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  054225T
  ตู้เหล็กบานเลื่อน เทาสลับ Zingular ZDO-1886

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 5,150.00 ตู้
  0542498
  ตู้เหล็กบานเลื่อน ครีม Zingular ZDO-1886

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 5,150.00 ตู้
 • ตู้เหล็กบานเลื่อน Zingular ZDO-315

  • ผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม. ซึ่งโดยปกติสินค้าเหล็กทั่วไปจะหนาเพียง 0.5 มม. เท่านั้น
  • พ่นสีด้วยระบบ Epoxy สีเนียนเรียบไปกับเนื้อเหล็ก
  • แผ่นชั้นปรับระดับได้ 2 แผ่น
  • สำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ
  • ชนิดบานเลื่อนทึบ 2 ประตู จัดเก็บเอกสาร 3 ชั้น
  • ขนาด 150×45x90 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0542208
  ตู้เหล็กบานเลื่อน Zingular ZDO-315 ครีม

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  Promotion

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 4,135.00 ตู้
  054220T
  ตู้เหล็กบานเลื่อน Zingular ZDO-315 เทาสลับ

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  Promotion

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 4,135.00 ตู้
 • ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ชั้น Zingular ZDG-1886

  • ผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม. ซึ่งโดยปกติสินค้าเหล็กทั่วไปจะหนาเพียง 0.5 มม. เท่านั้น
  • พ่นสีด้วยระบบ Epoxy สีเนียนเรียบไปกับเนื้อเหล็ก
  • แผ่นชั้นปรับระดับได้ 3 แผ่น
  • สำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ
  • ชนิดบานเลื่อนกระจก 2 ประตู จัดเก็บเอกสาร 4 ชั้น
  • ขนาด 90×45x185 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0542578
  ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ชั้น ครีม Zingular ZDG-1886

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 5,490.00 ตู้
  A001173
  ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก เทาสลับ Zingular ZDG-1886

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 5,490.00 ตู้
 • ตู้เอกสารเหล็ก ครีม/180 ลัคกี้ DD

  • ผลิตจากเหล็กคุณภาพ เกรด A เคลือบผิวป้องกันสนิม แข็งแรง ทนทาน
  • พ่นสีฝุ่น Epoxy สีเนียนเรียบไปกับเนื้อเหล็ก
  • กล่องลิ้นชักใช้ชุดรางเลื่อนเหล็ก ลื่นนุ่มนวล ไม่ฝืด พร้อมกุญแจล็อคลิ้นชักทั้งชุด
  • สำหรับจัดเก็บแฟ้มแขวนโดยเฉพาะ หรือแฟ้มสันห่วงได้

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0540960
  ตู้เอกสารเหล็ก 2 ชั้น ครีม/180 ลัคกี้ DD-992S

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 4,430.00 ตู้
  0540970
  ตู้เอกสารเหล็ก 3 ชั้น ครีม/180 ลัคกี้ DD-993S

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 5,990.00 ตู้
  0540980
  ตู้เอกสารเหล็ก 4 ชั้น ครีม/180 ลัคกี้ DD-994S

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 7,540.00 ตู้
 • ตู้เอกสารเหล็ก ลัคกี้ DA ครีม(180)

  • ผลิตจากเหล็กคุณภาพ เกรด A เคลือบผิวป้องกันสนิม แข็งแรง ทนทาน
  • พ่นสีฝุ่น Epoxy สีเนียนเรียบไปกับเนื้อเหล็ก
  • กล่องลิ้นชักใช้ชุดรางเลื่อนเหล็ก ลื่นนุ่มนวล ไม่ฝืด พร้อมกุญแจล็อคลิ้นชักทั้งชุด
  • มีช่องใส่ป้ายด้านหน้า สะดวกจัดเก็บ
  • สำหรับจัดเก็บแฟ้มแขวนโดยเฉพาะ หรือแฟ้มสันห่วงได้

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0540220
  ตู้เอกสารเหล็ก 3 ชั้น ครีม (180) ลัคกี้ DA-103

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 5,390.00 ตู้
  0540230
  ตู้เอกสารเหล็ก 4 ชั้น ครีม (180) ลัคกี้ DA-104

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 6,890.00 ตู้
  0540600
  ตู้เอกสารเหล็ก 2 ลิ้นชัก ครีม (180) ลัคกี้ DA-102

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง

  เหลือ 3 ชิ้นเท่านั้น

  3,890.00 ตู้
 • ตู้บานเลื่อนกระจก Kiosk SGD-3#DG

  • ผลิตจากแผ่นเหล็กหนาคุณภาพ พ่นสีเนียนเรียบ
  • ชนิดบานเลื่อนกระจกใส 2 ประตู พร้อมกุญแจล็อค
  • จัดเก็บเอกสาร 3 ชั้น แผ่นชั้น 2 แผ่น ปรับระดับได้
  • ขนาด 88×40.7×88 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A000247
  ตู้บานเลื่อนกระจก ครีม+ส้ม (DG) Kiosk SGD-3

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 4,200.00 ตู้
  A000261
  ตู้บานเลื่อนกระจก ครีม+เขียว (DG) Kiosk SGD-3

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 4,200.00 ตู้
  A000325
  ตู้บานเลื่อนกระจก ครีม+ม่วง (DG) Kiosk SGD-3

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 4,200.00 ตู้
  A000341
  ตู้บานเลื่อนกระจก ครีม+เทา (DG) Kiosk SGD-3

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 4,200.00 ตู้
 • ตู้สูงบานเลื่อนกระจก Kiosk SGD-18

  • ผลิตจากแผ่นเหล็กหนาคุณภาพ พ่นสีเนียนเรียบ
  • ชนิดบานเลื่อนกระจกใส 2 ประตู พร้อมกุญแจล็อค
  • จัดเก็บเอกสาร 4 ชั้น แผ่นชั้น 3 แผ่น ปรับระดับได้
  • ขนาด 91.4×45.7×182.9 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A000249
  ตู้สูงบานเลื่อนกระจก ครีม+ส้ม Kiosk SGD-18

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 7,060.00 ตู้
  A000263
  ตู้สูงบานเลื่อนกระจก ครีม+เขียว Kiosk SGD-18

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 7,060.00 ตู้
  A000293
  ตู้สูงบานเลื่อนกระจก ครีม+เทา Kiosk SGD-18

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 7,060.00 ตู้
  A000334
  ตู้สูงบานเลื่อนกระจก ครีม+ม่วง Kiosk SGD-18#DG/PP

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 7,060.00 ตู้
  A001158
  ตู้สูงบานเลื่อนกระจก ครีม+ดำ Kiosk SGD-18

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 7,060.00 ตู้
 • ตู้บานเปิดกระจกเล็ก Kiosk UNI-2

  • ผลิตจากแผ่นเหล็กคุณภาพ พ่นสีเนียนเรียบ
  • สำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ
  • บานเปิดทึบ 1 ประตู มือจับชนิดฝัง พร้อมกุญแจล็อค
  • ชนิดบานเปิดทึบ 1 ประตู จัดเก็บเอกสาร 2 ชั้น
  • ขนาด 44×40.7×44 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A000252
  ตู้บานเปิดกระจกเล็ก ครีม+ส้ม Kiosk UNI-2

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 1,640.00 ตู้
  A000266
  ตู้บานเปิดกระจกเล็ก ครีม+เขียว Kiosk UNI-2

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 1,640.00 ตู้
  A000322
  ตู้บานเปิดกระจกเล็ก ครีม+ม่วง Kiosk UNI-2

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 1,640.00 ตู้
 • ตู้ 2 ลิ้นชักเล็ก Kiosk UNI-4

  • ผลิตจากแผ่นเหล็กคุณภาพ พ่นสีเนียนเรียบ
  • กล่องลิ้นชักใช้ชุดรางเลื่อนเหล็ก แข็งแรงทนทาน พร้อมกุญแจล็อคลิ้นชักทั้งชุด
  • สำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ
  • ชนิดตู้ลิ้นชักเหล็ก จัดเก็บ 2 ลิ้นชัก
  • ขนาด 44×40.7×44 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A000254
  ตู้ 2 ลิ้นชักเล็ก ครีม+ส้ม Kiosk UNI-4

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 2,810.00 ตู้
  A000267
  ตู้ 2 ลิ้นชักเล็ก ครีม+เขียว Kiosk UNI-4

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 2,810.00 ตู้
  A000780
  ตู้ 2 ลิ้นชักเล็ก ครีมม่วง Kiosk UNI-4

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 2,810.00 ตู้
 • ตู้เตี้ยบานเลื่อนกะจก Cream Kiosk USB-2

  • ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บเอกสาร 2 ชั้น
  • ผลิตจากแผ่นเหล็กคุณภาพ พ่นสีเนียนเรียบ
  • แผ่นชั้นปรับระดับได้ 1 แผ่น
  • มือจับแบบฝัง พร้อมกุญแจล็อค
  • ชนิดบานเลื่อนกระจก 2 ประตู จัดเก็บเอกสาร 2 ชั้น
  • ครีม+เขียว
  • ขนาด 88×40.7×44 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A000258
  ตู้เตี้ยบานเลื่อนกะจก Cream/OR Kiosk USB-2

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 3,430.00 ตู้
  A000271
  ตู้เตี้ยบานเลื่อนกะจก Cream Kiosk USB-2#DG/GN

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 3,430.00 ตู้
 • ตู้ลิ้นชักแขวนแฟ้ม STB Filing B

  • ผลิตจากไม้ Particle Board
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วยเมลามีน กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • จัดเก็บ 3 ลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อคลิ้นชักทั้งชุด
  • ล้อเลื่อนไนลอน 4 ล้อ สีดำ เคลื่อนย้ายสะดวก
  • ขนาด 42×50x65 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A000418
  ตู้ลิ้นชักแขวนแฟ้ม เชอร์รี่+ดำ STB FILLING-B

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง 2,790.00 ตู้
  A003140
  ตู้ลิ้นชักแขวนแฟ้ม บีช/ดำ STB Filing B/Beech

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง 2,790.00 ตัว
 • ตู้เอกสารเตี้ยโล่ง STB ST-080L

  • ผลิตจากไม้ Particle Board
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วยเมลามีน กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • แผ่นชั้นวาง 1 แผ่น ปรับระดับไม่ได้
  • จัดเก็บแฟ้มสันห่วง ขนาด F4 ได้
  • ชนิดช่องโล่ง จัดเก็บเอกสาร 2 ชั้น
  • ขนาด 80×40x81 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A000724
  ตู้เอกสารเตี้ยโล่ง STB ST-080L

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง 1,690.00 ตู้
  A003051
  ตู้เอกสารเตี้ยโล่ง เทา STB ST-080L

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง

  เหลือ 9 ชิ้นเท่านั้น

  1,690.00 ตู้
 • ตู้เอกสารเตี้ยบานเปิด STB 80LD

  • ผลิตจากไม้ Particle Board
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วยเมลามีน กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • แผ่นชั้นวาง 1 แผ่น
  • บานเปิดประตูทึบ 2 ประตู ที่จับพลาสติก พร้อมกุญแจล็อค
  • จัดเก็บแฟ้มสันห่วง ขนาด F4 ได้
  • ชนิดบานเปิดทึบ จัดเก็บเอกสาร 2 ชั้น
  • ขนาด 80×40x81 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A000417
  ตู้เอกสารเตี้ยบานเปิด STB ST-080-LD CR

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง 2,290.00 ตู้
 • ตู้เอกสารสูงโล่ง เทา STB ST-080H

  • ผลิตจากไม้ Particle Board
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วยเมลามีน กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • เสริมแผ่นไม้กลางตู้ รับน้ำหนักได้มากยิ่งขึ้น
  • แผ่นชั้นวางปรับระดับไม่ได้
  • จัดเก็บแฟ้มสันห่วง ขนาด F4 ได้
  • ชนิดช่องโล่ง จัดเก็บเอกสาร 4 ชั้น
  • ขนาด 80×40x157 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A000625
  ตู้เอกสารสูงโล่ง เชอร์รี่+ดำ STB ST-080H

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง 2,690.00 ตู้
  A003385
  ตู้เอกสารสูงโล่ง เทา STB ST080H

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง

  เหลือ 3 ชิ้นเท่านั้น

  2,690.00 ตู้
 • ตู้เอกสารสูงบานเปิด STB ST-080-HD

  • ผลิตจากไม้ Particle Board
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วยเมลามีน กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • เสริมแผ่นไม้กลางตู้ รับน้ำหนักได้มากยิ่งขึ้น
  • แผ่นชั้นวางปรับระดับไม่ได้
  • บานเปิดประตูทึบ 2 ประตู ผสมช่องโล่ง 2 ชั้น ที่จับพลาสติก พร้อมกุญแจล็อค
  • ชนิดบานเปิดทึบผสมช่องโล่ง จัดวางเอกสาร 4 ชั้น
  • ขนาด 80×40x157 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A003386
  ตู้เอกสารสูงบานเปิด เทา STB ST080-HD

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าหมด ชั่วคราว 3,590.00 ตู้
  A000416
  ตู้เอกสารสูงบานเปิด เชอร์รี่ ดำ STB ST080-HD

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง 3,590.00 ตู้
 • ตู้บานเลื่อนทึบ Space Pro SPSL-12110

  • ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี หนา 0.6 มม. แข็งแรง ทนทาน
  • แผ่นชั้นวางปรับระดับได้ 2 แผ่น
  • สำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ
  • ชนิดบานเลื่อนทึบ 2 ประตู จัดเก็บเอกสาร 3 ชั้น
  • ขนาด 120×45x110 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A003387
  ตู้บานเลื่อนทึบ เทาขาว Space Pro SPSL-12110

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 4,850.00 ตู้
  A003388
  ตู้บานเลื่อนทึบ ครีม Space Pro SPSL-12110

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 4,850.00 ตู้
 • ตู้เอกสารบานเปิด แวลู ชอยส์ FR-100

  • ผลิตจากแผ่นเหล็ก SPPC ความหนาไม่ต่ำกว่า 0.6 มม. พ่นสี เคลือบสารป้องกันสนิม
  • แผ่นชั้นปรับระดับได้ 3 แผ่น
  • สำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ
  • ชนิดบานเปิดทึบ 2 ประตู จัดเก็บเอกสาร 4 ชั้น
  • ขนาด 91.4×45.7×182.9 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A002004
  ตู้เอกสารบานเปิด เทา แวลู ชอยส์ OC-100

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 4,590.00 ตู้
  A002005
  ตู้เอกสารบานเปิด ครีม แวลู ชอยส์ OC-100

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 4,590.00 ตู้
 • ตู้บานเลื่อนกระจกสูง แวลู ชอยส์ 400

  • ผลิตจากแผ่นเหล็ก SPPC ความหนาไม่ต่ำกว่า 0.6 มม. พ่นสี เคลือบสารป้องกันสนิม กระจกหนา ไม่น้อยกว่า 3 มม.
  • แผ่นชั้นปรับระดับได้ 3 แผ่น
  • สำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ
  • ชนิดบานเลื่อนกระจก 2 ประตู จัดเก็บเอกสาร 4 ชั้น
  • ขนาด 91.4×45.7×182.9 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A001993
  ตู้บานเลื่อนกระจกสูง เทาสลับ แวลู ชอยส์ OC-400

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 5,090.00 ตู้
  A002011
  ตู้บานเลื่อนกระจกสูง ครีม แวลู ชอยส์ OC-400

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 5,090.00 ตู้
 • ตู้บานเลื่อนกระจก แวลู ชอยส์ OSG-303

  • ผลิตจากแผ่นเหล็ก SPPC ความหนาไม่ต่ำกว่า 0.6 มม. พ่นสี เคลือบสารป้องกันสนิม กระจกหนา ไม่น้อยกว่า 3 มม.
  • แผ่นชั้นปรับระดับได้ 2 แผ่น
  • สำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ
  • ชนิดบานเลื่อนกระจก 2 ประตู จัดเก็บเอกสาร 3 ชั้น
  • ขนาด 88×40.7×88 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A002018
  ตู้บานเลื่อนกระจก ครีม แวลู ชอยส์ OSG-303

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 3,190.00 ตู้
  A002019
  ตู้บานเลื่อนกระจก เทาสลับ แวลู ชอยส์ OSG-303

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 3,190.00 ตู้
 • ตู้เอกสาร 2 ลิ้นชัก แวลู ชอยส์ OF-022

  • ผลิตจากแผ่นเหล็ก SPPC ความหนาไม่ต่ำกว่า 0.6 มม. พ่นสี เคลือบสารป้องกันสนิม
  • โครงสร้างเสริมกระดูกเหล็กเพิ่มความแข็งแรง
  • สำหรับจัดเก็บแฟ้มแขวนโดยเฉพาะ หรือแฟ้มสันห่วงได้
  • ชนิดตู้ลิ้นชักเหล็ก จัดเก็บ 2 ลิ้นชัก
  • ขนาด 46.1×62x71 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A003676
  ตู้เอกสาร 2 ลิ้นชัก ครีม แวลู ชอยส์ OF-022

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 2,890.00 ตู้
  A003677
  ตู้เอกสาร 2 ลิ้นชัก เทา แวลู ชอยส์ OF-022

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 2,890.00 ตู้
 • ตู้เหล็กล้อเลื่อน 3 ลิ้นชัก เฟอร์ราเดค PDM (39x52x60 ซม.)

  • ผลิตจากแผ่นเหล็กเนื้อเรียบ
  • ลิ้นชักเป็นราง 2 ตอน ดึงใช้งานได้เต็มพื้นที่ แข็งแรง ไม่หลุดหัก
  • ล้อเลื่อน 5 ล้อ เคลื่อนย้ายสะดวก
  • ขนาด 39×52x60 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A000136
  ตู้เหล็กล้อเลื่อน 3 ลิ้นชัก (39x52x60)ขาว เฟอร์ราเดค PDM

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  Promotion

  มีสินค้าพร้อมส่ง 4,119.00 ตัว
  A000137
  ตู้เหล็กล้อเลื่อน 3 ลิ้นชัก(39x52x60) เงิน เฟอร์ราเดค PDM

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  Promotion

  มีสินค้าพร้อมส่ง 4,119.00 ตัว
 • ที่วางแฟ้มล้อเลื่อน เฟอร์ราเดค UNBF-430

  • ผลิตจากไม้ Particle Board เกรด A
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 19 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วย Melamine กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • มีล้อเลื่อนพลาสติก 4 ล้อ ชนิดล็อคล้อได้ 2 ล้อ สีดำ เคลื่อนย้ายสะดวก
  • สีโอ๊คอ่อน
  • ขนาด 43×32x44 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A003192
  ที่วางแฟ้มล้อเลื่อน เฟอร์ราเดค UNBF-430

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง 1,390.00 ตู้
 • ตู้ 4 ชั้น เทา เฟอร์ราเดค SC1680N

  • ชนิดช่องโล่ง จัดเก็บเอกสาร 4 ชั้น
  • แผ่นชั้นวางปรับระดับได้ 2 แผ่น
  • ผลิตจากไม้ Particle Board เกรด A
  • แผ่นชั้น (Top&Shelf) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วย Melamine กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • สีขาว
  • ขนาด 80×40x160 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0540070
  ตู้ 4 ชั้น เทา เฟอร์ราเดค SC1680N

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง

  เหลือ 3 ชิ้นเท่านั้น

  5,250.00 ตู้
 • ตู้เอกสารบานเปิด 4 ชั้น ขาว เฟอร์ราเดค SC1680

  • ชนิดบานเปิดทึบผสมช่องโล่ง จัดเก็บเอกสาร 4 ชั้น
  • แผ่นชั้นวางปรับระดับได้ 2 แผ่น
  • ผลิตจากไม้ Particle Board เกรด A
  • แผ่นชั้น (Top&Shelf) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วย Melamine กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • บานเปิดทึบ 2 ประตู มือจับอะลูมิเนียม พร้อมกุญแจล็อค
  • สีขาว
  • ขนาด 80×40x160 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A002848
  ตู้เอกสารบานเปิด 4 ชั้น ขาว เฟอร์ราเดค SC1680

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 6,950.00 ตัว
 • ตู้เอกสารบานเปิด 4 ชั้น ขาว เฟอร์ราเดค SC1660

  • ผลิตจากไม้ Particle Board เกรด A
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วยเมลามีน กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • บานเปิดประตูทึบ 2 ประตู ผสมช่องโล่ง 2 ชั้น พร้อมกุญแจล็อค
  • ชั้นวางปรับระดับได้ 2 แผ่น
  • ชนิดบานเปิดทึบผสมช่องโล่ง จัดเก็บเอกสาร 4 ชั้น
  • สีขาว
  • ขนาด 60×40x160 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  054046W
  ตู้เอกสารบานเปิด 4 ชั้น ขาว เฟอร์ราเดค SC1660

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 6,300.00 ตู้
 • ตู้เอกสารบานโล่ง 4ชั้น เฟอร์ราเดค SC1660N ขาว

  • ผลิตจากไม้ Particle Board เกรด A
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วยเมลามีน กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • แผ่นชั้นวาง 3 แผ่น
  • จัดเก็บแฟ้มสันห่วง ขนาด F4 ได้ทั้ง 4 ชั้น
  • ชนิดบานเปิดทึบผสมช่องโล่ง จัดเก็บเอกสาร 4 ชั้น
  • สีขาว
  • ขนาด 60×40x160 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  054048W
  ตู้เอกสารบานโล่ง 4ชั้น เฟอร์ราเดค SC1660N ขาว

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง

  เหลือ 2 ชิ้นเท่านั้น

  5,000.00 ตู้
 • ตู้แฟ้มแขวน 5ชั้น เฟอร์ราเดค SC2090G บีช+เทาดำ

  • ชนิดตู้เก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก ผสมบานเปิดกระจก 3 ชั้น
  • ผลิตจากไม้ Particle Board
  • แผ่นชั้น (Top&Shelf) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วย Melamine กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • จัดเก็บ 2 ลิ้นชัก มือจับอะลูมิเนียม พร้อมกุญแจล็อคลิ้นชัก
  • บานเปิดกระจก 2 ประตู มือจับอะลูมิเนียม พร้อมกุญแจล็อค
  • สีบีช
  • ขนาด 90×40x200 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0541780
  ตู้แฟ้มแขวน 5ชั้น เฟอร์ราเดค SC2090G บีช+เทาดำ

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 14,550.00 ตู้
 • ตู้ลิ้นชักแขวนแฟ้ม เชอร์รี่+ดำ STB FILLING-A

  • ผลิตจากไม้ Particle Board
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วยเมลามีน กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • จัดเก็บ 2 ลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อคลิ้นชักทั้งชุด
  • สำหรับจัดเก็บแฟ้มแขวนได้ทั้ง 2 ชั้น
  • สีเชอร์รี่+ดำ
  • ขนาด 48×60x75 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A000624
  ตู้ลิ้นชักแขวนแฟ้ม เชอร์รี่+ดำ STB FILLING-A

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง 2,890.00 ตู้
 • ตู้เอกสารเตี้ยบานเลื่อน STB 80SL-CR

  • ผลิตจากไม้ Particle Board
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 19 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วย Melamine กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • แผ่นชั้นวาง 1 แผ่น
  • บานเลื่อนประตูทึบ 2 ประตู ที่จับพลาสติก พร้อมกุญแจล็อค
  • จัดเก็บแฟ้มสันห่วง ขนาด F4 ได้
  • ชนิดบานเลื่อนทึบ จัดเก็บเอกสาร 2 ชั้น
  • สีเชอร์รี่+ดำ
  • ขนาด 80×40x81 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A001616
  ตู้เอกสารเตี้ยบานเลื่อน STB 80SL-CR

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง 2,590.00 ตู้
 • ตู้เอกสาร MONO C 792 WSS

  • ผลิตจากไม้ Particle Board
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วยเมลามีน กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • แผ่นชั้นวาง 1 แผ่น
  • บานเลื่อนประตูทึบ 2 ประตู ที่จับอะลูมิเนียม พร้อมกุญแจล็อค
  • จัดเก็บแฟ้มสันห่วง ขนาด F4 ได้
  • ชนิดบานเลื่อนทึบ จัดเก็บเอกสาร 2 ชั้น
  • สีเชอร์รี่+ดำ
  • ขนาด 80×40x81 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A001988
  ตู้เอกสาร MONO C 792 WSS

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 3,090.00 ตู้
 • ตู้เอกสารบานเปิดคู่ MONO C792-WOS

  • ผลิตจากไม้ Particle Board
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วย Melamine กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • แผ่นชั้นวาง 1 แผ่น
  • บานเปิดประตูทึบ 2 ประตู มือจับ Aluminium พร้อมกุญแจล็อค
  • จัดเก็บแฟ้มสันห่วง ขนาด F4 ได้
  • ชนิดบานเปิดทึบ จัดเก็บเอกสาร 2 ชั้น
  • สีเชอร์รี่+ดำ
  • ขนาด 80×40x81 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A002158
  ตู้เอกสารบานเปิดคู่ MONO C792-WOS

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง 3,190.00 ตู้
 • ตู้เอกสารโล่ง 2 ชั้น เชอร์รี่+ดำ MONO C792-WCS/F

  • ผลิตจากไม้ Particle Board
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วย Melamine กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • แผ่นชั้นวาง 1 แผ่น
  • จัดเก็บแฟ้มสันห่วง ขนาด F4 ได้
  • ชนิดช่องโล่ง จัดเก็บเอกสาร 2 ชั้น
  • สีเชอร์รี่+ดำ
  • ขนาด 80×40x81 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A002162
  ตู้เอกสารโล่ง 2 ชั้น เชอร์รี่+ดำ MONO C792-WCS/F

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง 2,190.00 ตู้
 • ตู้เอกสารบานแขวนไฟล์ MONO C792-WFS/F

  • ผลิตจากไม้ Particle Board
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วยเมลามีน กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • กล่องลิ้นชักใช้ชุดรางเลื่อนเหล็กเคลือบสี ลูกล้อไนลอน แข็งแรงทนทาน * ที่จับอะลูมิเนียม แข็งแรง พร้อมกุญแจล็อคเฉพาะลิ้นชัก
  • สำหรับจัดเก็บแฟ้มแขวนโดยเฉพาะ หรือแฟ้มสันห่วงได้
  • สีเชอร์รี่+ดำ
  • ขนาด 90×40x81 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A002163
  ตู้เอกสารบานแขวนไฟล์ MONO C792-WFS/F

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 3,990.00 ตู้
 • ตู้เอกสารสูงบานเลื่อน เชอร์รี่+ดำ STB 80HD/SL

  • ผลิตจากไม้ Particle Board
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 19 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วยเมลามีน กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • แผ่นชั้นวางปรับระดับไม่ได้
  • บานเลื่อนประตูทึบ 2 ประตู ผสมช่องโล่ง 2 ชั้น ที่จับพลาสติก พร้อมกุญแจล็อค
  • ชนิดบานเลื่อนทึบผสมช่องโล่ง จัดวางเอกสาร 4 ชั้น
  • สีเชอรี่+ดำ
  • ขนาด 80×40x160 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A003104
  ตู้เอกสารสูงบานเลื่อน เชอร์รี่+ดำ STB 80HD/SL

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง 3,990.00 ตู้
 • ตู้เอกสารสูงบานสไลด์ MONO C 150 WSS

  • ผลิตจากไม้ Particle Board
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วยเมลามีน กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • แผ่นชั้นวางปรับระดับไม่ได้
  • บานเลื่อนประตูทึบ 2 ประตู ผสมช่องโล่ง 2 ชั้น ที่จับอะลูมิเนียม พร้อมกุญแจล็อค
  • ชนิดบานเลื่อนทึบผสมช่องโล่ง จัดวางเอกสาร 4 ชั้น
  • สีเชอรี่+ดำ
  • ขนาด 80×40x156 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A001989
  ตู้เอกสารสูงบานสไลด์ MONO C 150 WSS

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง 3,990.00 ตู้
 • ตู้เอกสารบานเปิดคู่ MONO C150-WOS/F

  • ผลิตจากไม้ Particle Board
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วย Melamine กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • บานเปิดประตูทึบ 2 ประตู ผสมช่องโล่ง 2 ชั้น มือจับ Aluminium พร้อมกุญแจล็อค
  • ชนิดบานเปิดทึบผสมช่องโล่ง จัดวางเอกสาร 4 ชั้น
  • สีเชอร์รี่+ดำ
  • ขนาด 80×40x160 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A002160
  ตู้เอกสารบานเปิดคู่ MONO C150-WOS/F

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง 4,130.00 ตู้
 • ตู้เอกสารโล่ง MONO C150-WCS/F

  • ผลิตจากไม้ Particle Board
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วย Melamine กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • จัดเก็บแฟ้มสันห่วง ขนาด F4 ได้
  • ชนิดช่องโล่ง จัดเก็บเอกสาร 4 ชั้น
  • สีเชอร์รี่+ดำ
  • ขนาด 80×40x156 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A002161
  ตู้เอกสารโล่ง MONO C150-WCS/F

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง 3,190.00 ตู้
 • ตู้เอกสารแบบแขวนไฟล์ MONO C150-WFS/F

  • ผลิตจากไม้ Particle Board
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วยเมลามีน กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • กล่องลิ้นชักใช้ชุดรางเลื่อนเหล็กเคลือบสี ลูกล้อไนลอน แข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักสิ่งของจำนวนมากได้
  • ที่จับอะลูมิเนียม แข็งแรง พร้อมกุญแจล็อค
  • สำหรับจัดเก็บแฟ้มแขวนโดยเฉพาะ หรือแฟ้มสันห่วงได้
  • ชนิดลิ้นชักผสมช่องโล่ง จัดเก็บเอกสาร 4 ชั้น
  • สีเชอร์รี่+ดำ
  • ขนาด 90×40x156 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A002159
  ตู้เอกสารแบบแขวนไฟล์ MONO C150-WFS/F

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง

  เหลือ 8 ชิ้นเท่านั้น

  5,690.00 ตู้
 • ตู้เอกสารสูง 2 บานเปิด PRELUDE TCM-P810

  • ผลิตจากไม้ Particle Board
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วย Melamine กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • บานเปิดประตูทึบ 2 ประตู ที่จับพลาสติก พร้อมกุญแจล็อค
  • จัดเก็บแฟ้มสันห่วง ขนาด F4 ได้
  • ชนิดบานเปิดทึบผสมช่องโล่ง จัดเก็บเอกสาร 4 ชั้น
  • สีเวงเก้+ขาว
  • ขนาด 80×40x160 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A001472
  ตู้เอกสารสูง 2 บานเปิด PRELUDE TCM-P810

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 4,900.00 ตู้
 • ตู้เอกสารสูงโล่ง PRELUDE TCM-P800

  • ผลิตจากไม้ Particle Board
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วย Melamine กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • จัดเก็บแฟ้มสันห่วง ขนาด F4 ได้
  • ชนิดช่องโล่ง จัดเก็บเอกสาร 4 ชั้น
  • สีเวงเก้+ขาว
  • ขนาด 80×40x160 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A001473
  ตู้เอกสารสูงโล่ง PRELUDE TCM-P800

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 3,950.00 ตู้
 • ตู้เอกสาร 2 บาน เปิดข้าง PRELUDE TCL-P1210

  • ผลิตจากไม้ Particle Board
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วยเมลามีน กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • ช่องโล่ง 3 ชั้น ขนาบข้างด้วยตู้บานเปิดทึบ
  • บานเปิดประตูทึบ 2 ชั้น ซ้ายและขวา ที่จับอะลูมิเนียม พร้อมกุญแจล็อค
  • จัดเก็บแฟ้มสันห่วง ขนาด F4 ได้
  • สีเวงเก้+ขาว
  • ขนาด 120×40x89 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A001474
  ตู้เอกสาร 2 บาน เปิดข้าง PRELUDE TCL-P1210

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 4,700.00 ตู้
 • ตู้เอกสารเตี้ย 2 บานเปิด PRELUDE TCL-P810

  • ผลิตจากไม้ Particle Board
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วยเมลามีน กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • บานเปิดประตูทึบ 2 ประตู ที่จับอะลูมิเนียม พร้อมกุญแจล็อค
  • จัดเก็บแฟ้มสันห่วง ขนาด F4 ได้
  • ชนิดบานเปิดทึบ จัดเก็บเอกสาร 2 ชั้น
  • สีเวงเก้+ขาว
  • ขนาด 80×40x83 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A001475
  ตู้เอกสารเตี้ย 2 บานเปิด PRELUDE TCL-P810

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง

  เหลือ 2 ชิ้นเท่านั้น

  2,900.00 ตู้
 • ตู้เอกสารเตี้ยโล่ง PRELUDE TCL-P800

  • ผลิตจากไม้ Particle Board
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วยเมลามีน กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • จัดเก็บแฟ้มสันห่วง ขนาด F4 ได้
  • ชนิดช่องโล่ง จัดเก็บเอกสาร 2 ชั้น
  • สีเวงเก้+ขาว
  • ขนาด 80×40x83 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A001476
  ตู้เอกสารเตี้ยโล่ง PRELUDE TCL-P800

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 2,000.00 ตู้
 • ตู้เอกสารเตี้ยโล่ง ขาว+ส้ม STB 80L

  • ผลิตจากไม้ Particle Board
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 19 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วยเมลามีน กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • จัดเก็บแฟ้มสันห่วง ขนาด F4 ได้
  • ชนิดช่องโล่ง จัดเก็บเอกสาร 2 ชั้น
  • สีขาว+ส้ม
  • ขนาด 80×40x80 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A002265
  ตู้เอกสารเตี้ยโล่ง ขาว+ส้ม STB 80L

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง 1,790.00 ตู้
 • ตู้เอกสารสูงบานโล่ง ขาว+ส้ม STB 80H

  • ผลิตจากไม้ Particle Board
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 19 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วยเมลามีน กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • จัดเก็บแฟ้มสันห่วง ขนาด F4 ได้
  • ชนิดช่องโล่ง จัดเก็บเอกสาร 4 ชั้น
  • สีขาว+ส้ม
  • ขนาด 80×40x160 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A002263
  ตู้เอกสารสูงบานโล่ง ขาว+ส้ม STB 80H

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง

  เหลือ 5 ชิ้นเท่านั้น

  2,790.00 ตู้
 • ตู้เอกสารสูงบานโล่งผสมบานเปิด ขาว-ส้ม STB 80HD

  • ผลิตจากไม้ Particle Board
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 19 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วยเมลามีน กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • บานเปิดประตูทึบ 2 ประตู ที่จับพลาสติก พร้อมกุญแจล็อค
  • จัดเก็บแฟ้มสันห่วง ขนาด F4 ได้
  • ชนิดบานเปิดทึบผสมช่องโล่ง จัดเก็บเอกสาร 4 ชั้น
  • สีขาว+ส้ม
  • ขนาด 80×40x160 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A002264
  ตู้เอกสารสูงบานโล่งผสมบานเปิด ขาว-ส้ม STB 80HD

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 3,390.00 ตู้
 • ตู้เอกสารเตี้ยบานเปิด ขาว+ส้ม STB 80LD

  • ผลิตจากไม้ Particle Board
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 19 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วยเมลามีน กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • บานเปิดประตูทึบ 2 ประตู ที่จับพลาสติก พร้อมกุญแจล็อค
  • จัดเก็บแฟ้มสันห่วง ขนาด F4 ได้
  • ชนิดช่องโล่ง จัดเก็บเอกสาร 2 ชั้น
  • สีขาว+ส้ม
  • ขนาด 80×40x84 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A002266
  ตู้เอกสารเตี้ยบานเปิด ขาว+ส้ม STB 80LD

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง 2,390.00 ตู้
 • ตู้เหล็กบานเปิดสูงพร้อมลิ้นชัก ครีม Zingular ZGDH-1886

  • ผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม. ซึ่งโดยปกติสินค้าเหล็กทั่วไปจะหนาเพียง 0.5 มม. เท่านั้น
  • พ่นสีด้วยระบบ Epoxy สีเนียนเรียบไปกับเนื้อเหล็ก
  • แผ่นชั้นปรับระดับได้ 2 แผ่น
  • บานเปิดกระจกและบานเปิดทึบ อย่างละ 2 ประตู พร้อมกุญแจล็อค
  • ลิ้นชัก 2 ช่อง พร้อมกุญแจล็อค
  • สีครีม
  • ขนาด 90×45x185 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A002468
  ตู้เหล็กบานเปิดสูงพร้อมลิ้นชัก ครีม Zingular ZGDH-1886

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 5,550.00 ตู้
 • ตู้เหล็กอเนกประสงค์บานเลื่อนสูง ครีม Zingular ZDGO-1886

  • ผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม. ซึ่งโดยปกติสินค้าเหล็กทั่วไปจะหนาเพียง 0.5 มม. เท่านั้น
  • พ่นสีด้วยระบบ Epoxy สีเนียนเรียบไปกับเนื้อเหล็ก
  • แผ่นชั้นปรับระดับได้ 2 แผ่น
  • สำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ
  • ขนิดบานเปิดกระจกผสมบานเลื่อนทึบ จัดเก็บเอกสาร 4 ชั้น
  • สีครีม
  • ขนาด 90×45x185 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A002469
  ตู้เหล็กอเนกประสงค์บานเลื่อนสูง ครีม Zingular ZDGO-1886

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 5,450.00 ตู้
 • ตู้เหล็กอเนกประสงค์บานเปิดสูง ครีม Zingular ZSGH-1886

  • ผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม. ซึ่งโดยปกติสินค้าเหล็กทั่วไปจะหนาเพียง 0.5 มม. เท่านั้น
  • พ่นสีด้วยระบบ Epoxy สีเนียนเรียบไปกับเนื้อเหล็ก
  • แผ่นชั้นปรับระดับได้ 3 แผ่น
  • สำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ
  • ขนิดบานเปิดกระจกผสมบานเปิดทึบ จัดเก็บเอกสาร 5 ชั้น
  • สีครีม
  • ขนาด 90×45x185 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A002470
  ตู้เหล็กอเนกประสงค์บานเปิดสูง ครีม Zingular ZSGH-1886

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 5,290.01 ตู้
 • ตู้เก็บเอกสารเอนกประสงค์ ครีม Space Pro HDW-B24

  • ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี หนา 0.6 มม. แข็งแรง ทนทาน
  • บานเปิดทึบ 2 ประตู ผสมลิ้นชัก 2 ช่อง พร้อมกุญแจล็อค
  • แผ่นชั้นวางปรับระดับได้ 3 แผ่น
  • สำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ
  • ชนิดบานเปิดทึบพร้อมลิ้นชัก จัดเก็บเอกสาร 5 ชั้น
  • สีครีม
  • ขนาด 90×39x180 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A003401
  ตู้เก็บเอกสารเอนกประสงค์ ครีม Space Pro HDW-B24

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 6,750.00 ตู้
 • ตู้เก็บเอกสารเอนกประสงค์ ครีม Space Pro HDW-24

  • ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี หนา 0.6 มม. แข็งแรง ทนทาน
  • บานเปิดกระจก ผสมบานเปิดทึบ อย่างละ 2 ประตู พร้อมกุญแจล็อค
  • แผ่นชั้นวางปรับระดับได้ 3 แผ่น
  • สำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ
  • ชนิดบานเปิดผสมพร้อมลิ้นชัก จัดเก็บเอกสาร 5 ชั้น
  • สีครีม
  • ขนาด 90×39x180 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A003403
  ตู้เก็บเอกสารเอนกประสงค์ ครีม Space Pro HDW-24

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 6,750.00 ตู้
 • ตู้บานเลื่อนทึบ Space Pro SPSL-975

  • ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี หนา 0.6 มม. แข็งแรง ทนทาน
  • รางเลื่อนลื่นนุ่มนวล ไม่ฝืด
  • แผ่นชั้นวางปรับระดับได้ 2 แผ่น
  • สำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ
  • ชนิดบานเลื่อนทึบ 2 ประตู จัดเก็บเอกสาร 3 ชั้น
  • ขนาด 90×45x75 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A003456
  ตู้บานเลื่อนทึบ เทาขาว Space Pro SPSL-975

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 3,390.00 ตู้
  A003457
  ตู้บานเลื่อนทึบ ครีม Space Pro SPSL-975

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 3,390.00 ตู้
 • ตู้เก็บเอกสารเอนกประสงค์ ครีม Space Pro HDW-B35

  • ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี หนา 0.6 มม. แข็งแรง ทนทาน
  • บานเปิดทึบ 3 ประตู ผสมบานเปิดกระจก 2 ประตู และลิ้นชัก 3 ช่อง พร้อมกุญแจล็อค
  • แผ่นชั้นวางปรับระดับได้ 2 แผ่น
  • สำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ
  • ชนิดบานเปิดผสมพร้อมลิ้นชัก จัดเก็บเอกสาร 5 ชั้น
  • สีครีม
  • ขนาด 90×39x180 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A003402
  ตู้เก็บเอกสารเอนกประสงค์ ครีม Space Pro HDW-B35

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 7,250.00 ตู้
 • ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2 ชั้น ครีม (180) ลัคกี้ LCG-975

  • ผลิตจากเหล็กคุณภาพ เกรด A เคลือบผิวป้องกันสนิม แข็งแรง ทนทาน
  • พ่นสีฝุ่น Epoxy สีเนียนเรียบไปกับเนื้อเหล็ก
  • แผ่นชั้นปรับระดับได้ 1 แผ่น
  • สำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ
  • ชนิดบานเลื่อนกระจก 2 ประตู จัดเก็บเอกสาร 2 ชั้น
  • สีครีม
  • ขนาด 90×45x75 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0540580
  ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2 ชั้น ครีม (180) ลัคกี้ LCG-975

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 4,200.00 ตู้
 • ตู้เอกสารเหล็ก 10 ชั้น ครีม (180) ลัคกี้ DR-210

  • ผลิตจากเหล็กคุณภาพ เกรด A เคลือบผิวป้องกันสนิม แข็งแรง ทนทาน
  • พ่นสีฝุ่น Epoxy สีเนียนเรียบไปกับเนื้อเหล็ก
  • กล่องลิ้นชักใช้ชุดรางเลื่อนเหล็ก ลื่นนุ่มนวล ไม่ฝืด พร้อมกุญแจล็อคลิ้นชักทั้งชุด
  • จัดเก็บฟอร์มเอกสาร จำนวน 10 ลิ้นชัก
  • สีครีม
  • ขนาด 37.5×45.7×88.2 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0540240
  ตู้เอกสารเหล็ก 10 ชั้น ครีม (180) ลัคกี้ DR-210

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 4,490.00 ตู้
 • ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2 ชั้น ครีม (180) ลัคกี้ LCG-1275

  • ผลิตจากเหล็กคุณภาพ เกรด A เคลือบผิวป้องกันสนิม แข็งแรง ทนทาน
  • พ่นสีฝุ่น Epoxy สีเนียนเรียบไปกับเนื้อเหล็ก
  • แผ่นชั้นปรับระดับได้ 1 แผ่น
  • สำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ
  • ชนิดบานเลื่อนกระจก 2 ประตู จัดเก็บเอกสาร 2 ชั้น
  • สีครีม
  • ขนาด 120×45x75 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0540590
  ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2 ชั้น ครีม (180) ลัคกี้ LCG-1275

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 4,790.00 ตู้
 • ตู้เอกสารเหล็ก 15 ชั้น ครีม (180) ลัคกี้ DR-215

  • ผลิตจากเหล็กคุณภาพ เกรด A เคลือบผิวป้องกันสนิม แข็งแรง ทนทาน
  • พ่นสีฝุ่น Epoxy สีเนียนเรียบไปกับเนื้อเหล็ก
  • กล่องลิ้นชักใช้ชุดรางเลื่อนเหล็ก ลื่นนุ่มนวล ไม่ฝืด พร้อมกุญแจล็อคลิ้นชักทั้งชุด
  • จัดเก็บฟอร์มเอกสาร จำนวน 15 ลิ้นชัก
  • สีครีม
  • ขนาด 37.5×45.7×88 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0540250
  ตู้เอกสารเหล็ก 15 ชั้น ครีม (180) ลัคกี้ DR-215

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 6,190.00 ตู้
 • ตู้เหล็กบานเลื่อน 2 ชั้น ครีม (180) ลัคกี้ LCS-975

  • ผลิตจากเหล็กคุณภาพ เกรด A เคลือบผิวป้องกันสนิม แข็งแรง ทนทาน
  • พ่นสีฝุ่น Epoxy สีเนียนเรียบไปกับเนื้อเหล็ก
  • แผ่นชั้นปรับระดับได้ 1 แผ่น
  • สำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ
  • ชนิดบานเลื่อนทึบ 2 ประตู จัดเก็บเอกสาร 2 ชั้น
  • สีครีม
  • ขนาด 90×45x75 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0540560
  ตู้เหล็กบานเลื่อน 2 ชั้น ครีม (180) ลัคกี้ LCS-975

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 4,750.00 ตู้
 • ตู้เหล็กเก็บแฟ้มสันกว้าง ครีม (180) ลัคกี้ S-366N

  • ผลิตจากเหล็กคุณภาพ เกรด A เคลือบผิวป้องกันสนิม แข็งแรง ทนทาน
  • พ่นสีฝุ่น Epoxy สีเนียนเรียบไปกับเนื้อเหล็ก
  • ช่องเก็บแฟ้ม จำนวน 2 ชั้น รวม 16 ช่อง ขนาดกว้างต่อช่อง 10 ซม.
  • สำหรับจัดเก็บแฟ้มสันห่วง สันกว้างโดยเฉพาะ
  • สีครีม
  • ขนาด 92.1×31.1×96.2 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0540540
  ตู้เหล็กเก็บแฟ้มสันกว้าง ครีม (180) ลัคกี้ S-366N

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 3,790.00 ตู้
 • ตู้เหล็กบานเลื่อน 2 ชั้น ครีม (180) ลัคกี้ LCS-1275

  • ผลิตจากเหล็กคุณภาพ เกรด A เคลือบผิวป้องกันสนิม แข็งแรง ทนทาน
  • พ่นสีฝุ่น Epoxy สีเนียนเรียบไปกับเนื้อเหล็ก
  • แผ่นชั้นปรับระดับได้ 1 แผ่น
  • สำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ
  • ชนิดบานเลื่อนทึบ 2 ประตู จัดเก็บเอกสาร 2 ชั้น
  • สีครีม
  • ขนาด 120×45x75 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0540570
  ตู้เหล็กบานเลื่อน 2 ชั้น ครีม (180) ลัคกี้ LCS-1275

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 4,690.00 ตู้
 • ตู้เหล็กเก็บแฟ้มสันกว้าง ครีม (180) ลัคกี้ S-666N

  • ผลิตจากเหล็กคุณภาพ เกรด A เคลือบผิวป้องกันสนิม แข็งแรง ทนทาน
  • พ่นสีฝุ่น Epoxy สีเนียนเรียบไปกับเนื้อเหล็ก
  • ช่องเก็บแฟ้ม จำนวน 4 ชั้น รวม 32 ช่อง ขนาดกว้างต่อช่อง 10 ซม.
  • สำหรับจัดเก็บแฟ้มสันห่วง สันกว้างโดยเฉพาะ
  • สีครีม
  • ขนาด 92.1×31.1×180.5 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0540550
  ตู้เหล็กเก็บแฟ้มสันกว้าง ครีม (180) ลัคกี้ S-666N

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 6,890.00 ตู้
 • ตู้เอกสารบานเปิด 4 ชั้น ครีม (180) ลัคกี้ SH-104

  • ผลิตจากเหล็กคุณภาพ เกรด A เคลือบผิวป้องกันสนิม แข็งแรง ทนทาน
  • พ่นสีฝุ่น Epoxy สีเนียนเรียบไปกับเนื้อเหล็ก
  • แผ่นชั้นปรับระดับได้ 3 แผ่น
  • สำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ
  • บานเปิดทึบ 2 ประตู ลูกบิดแบบก้านโยก พร้อมกุญแจล็อค
  • ชนิดบานเปิดทึบ 2 ประตู จัดเก็บเอกสาร 4 ชั้น
  • สีครีม
  • ขนาด 91.5×45.7×182.9 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0540610
  ตู้เอกสารบานเปิด 4 ชั้น ครีม (180) ลัคกี้ SH-104

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 6,890.00 ตู้
 • ตู้เหล็ก 4 ชั้น เทาควันบุหรี่ (280) ลัคกี้ DO-9155

  • ผลิตจากเหล็กคุณภาพ เกรด A เคลือบผิวป้องกันสนิม แข็งแรง ทนทาน
  • พ่นสีฝุ่น Epoxy สีเนียนเรียบไปกับเนื้อเหล็ก
  • แผ่นชั้นปรับระดับได้ 2 แผ่น
  • สำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ
  • บานเปิดทึบ 2 ประตู ผสมช่องโล่ง 2 ชั้น พร้อมกุญแจล็อค
  • ชนิดบานเปิดทึบผสมช่องโล่ง จัดเก็บเอกสาร 4 ชั้น
  • สีเทา
  • ขนาด 90×40x155 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0540870
  ตู้เหล็ก 4 ชั้น เทาควันบุหรี่ (280) ลัคกี้ DO-9155

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 6,590.00 ตู้
 • ตู้เหล็ก 4 ชั้น เทาควันบุหรี่ (280) ลัคกี้ DS-9155

  • ผลิตจากเหล็กคุณภาพ เกรด A เคลือบผิวป้องกันสนิม แข็งแรง ทนทาน
  • พ่นสีฝุ่น Epoxy สีเนียนเรียบไปกับเนื้อเหล็ก
  • แผ่นชั้นปรับระดับได้ 2 แผ่น
  • สำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ
  • บานเปิดทึบผสมบานเลื่อน อย่างละ 2 ประตู พร้อมกุญแจล็อค
  • ชนิดบานทึบผสม จัดเก็บเอกสาร 4 ชั้น
  • สีเทา
  • ขนาด 90×40x155 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0540880
  ตู้เหล็ก 4 ชั้น เทาควันบุหรี่ (280) ลัคกี้ DS-9155

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 7,500.00 ตู้
 • ตู้เอกสารเหล็กบานโล่ง 3 ชั้น เทา/280 ลัคกี้ O-9115

  • ผลิตจากเหล็กคุณภาพ เกรด A เคลือบผิวป้องกันสนิม แข็งแรง ทนทาน
  • พ่นสีฝุ่น Epoxy สีเนียนเรียบไปกับเนื้อเหล็ก
  • แผ่นชั้นปรับระดับได้ 2 แผ่น
  • สำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ
  • ชนิดช่องโล่ง จัดเก็บเอกสาร 3 ชั้น
  • สีเทาควันบุหรี่
  • ขนาด 90×40x115 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0540990
  ตู้เอกสารเหล็กบานโล่ง 3 ชั้น เทา/280 ลัคกี้ O-9115

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 4,690.00 ตู้
 • ตู้เหล็ก 4 ชั้น เทาควันบุหรี่ (280) ลัคกี้ DD-9155

  • ผลิตจากเหล็กคุณภาพ เกรด A เคลือบผิวป้องกันสนิม แข็งแรง ทนทาน
  • พ่นสีฝุ่น Epoxy สีเนียนเรียบไปกับเนื้อเหล็ก
  • แผ่นชั้นปรับระดับได้ 2 แผ่น
  • สำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ
  • บานเปิดทึบ 2 ประตู พร้อมกุญแจล็อค
  • ชนิดบานเปิดทึบ จัดเก็บเอกสาร 4 ชั้น
  • สีเทา
  • ขนาด 90×40x155 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0540890
  ตู้เหล็ก 4 ชั้น เทาควันบุหรี่ (280) ลัคกี้ DD-9155

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 7,590.00 ตู้
 • ตู้เอกสารเหล็กบานโล่ง 4 ชั้น เทา/280 ลัคกี้ O-9155

  • ผลิตจากเหล็กคุณภาพ เกรด A เคลือบผิวป้องกันสนิม แข็งแรง ทนทาน
  • พ่นสีฝุ่น Epoxy สีเนียนเรียบไปกับเนื้อเหล็ก
  • แผ่นชั้นปรับระดับได้ 3 แผ่น
  • สำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ
  • ชนิดช่องโล่ง จัดเก็บเอกสาร 4 ชั้น
  • สีเทาควันบุหรี่
  • ขนาด 90×40x155 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0541000
  ตู้เอกสารเหล็กบานโล่ง 4 ชั้น เทา/280 ลัคกี้ O-9155

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 5,600.00 ตู้
 • ตู้เอกสารเหล็กบานโล่ง 5 ชั้น เทา/280 ลัคกี้ O-9195

  • ผลิตจากเหล็กคุณภาพ เกรด A เคลือบผิวป้องกันสนิม แข็งแรง ทนทาน
  • พ่นสีฝุ่น Epoxy สีเนียนเรียบไปกับเนื้อเหล็ก
  • แผ่นชั้นปรับระดับได้ 3 แผ่น
  • สำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ
  • ชนิดช่องโล่ง จัดเก็บเอกสาร 5 ชั้น
  • สีเทาควันบุหรี่
  • ขนาด 90×40x195 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0541010
  ตู้เอกสารเหล็กบานโล่ง 5 ชั้น เทา/280 ลัคกี้ O-9195

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 6,700.00 ตู้
 • ตู้เอกสารเหล็ก 4 ลิ้นชัก Kiosk HF-4

  • ผลิตจากแผ่นเหล็กคุณภาพ พ่นสีเนียนเรียบ
  • กล่องลิ้นชักใช้ชุดรางเลื่อนเหล็ก แข็งแรงทนทาน พร้อมกุญแจล็อคลิ้นชักทั้งชุด
  • สำหรับจัดเก็บแฟ้มแขวนโดยเฉพาะ หรือแฟ้มสันห่วงได้
  • ชนิดตู้ลิ้นชักเหล็ก จัดเก็บ 4 ลิ้นชัก
  • หน้าบานเลือกสีได้
  • ขนาด 47×62x132 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A000548
  ตู้เอกสารเหล็ก 4 ลิ้นชัก Kiosk HF-4

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 6,320.00 ตู้
 • ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก เวลโก WSLG14

  • ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก
  • ผลิตจากเหล็กเนื้อหนา พ่นสีเรียบเนียน
  • ชั้นวาง 2 แผ่นชั้น ปรับระดับได้
  • จัดเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ
  • ชนิดตู้บานเปิดเลื่อนกระจก 2 ประตู
  • ขนาด 118.5×40.6×87.8 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0542444
  ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก เขียว+ขาว เวลโก WSLG14

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 5,870.00 ตู้
  0542447
  ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ส้ม+ขาว เวลโก WSLG14

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 5,870.00 ตู้
  0542449
  ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ฟ้า+ขาว เวลโก WSLG14

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 5,870.00 ตู้
  054244T
  ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก เทา เวลโก WSLG14

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 5,870.00 ตู้
 • ตู้บานเลื่อนทึบ 3 ฟุต เวลโก WSLS13-2010

  • ผลิตจากแผ่นเหล็กหนา คุณภาพ
  • สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์และเอกสารต่างๆ
  • ชนิดบานเลื่อนทึบ 2 ประตู จัดวางเอกสาร 3 ชั้น
  • ขนาด 88×45.8×183 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A003787
  ตู้บานเลื่อนทึบ 3 ฟุต เทา เวลโก WSLS13

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 4,250.00 ตู้
  A003788
  ตู้บานเลื่อนทึบ 3 ฟุต เขียว+ขาว เวลโก WSLS13

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 4,250.00 ตู้
  A003789
  ตู้บานเลื่อนทึบ 3 ฟุต ส้ม+ขาว เวลโก WSLS13

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 4,250.00 ตู้
  A003790
  ตู้บานเลื่อนทึบ 3 ฟุต ฟ้า+ขาว เวลโก WSLS13

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 4,250.00 ตู้
 • ตู้ลิ้นชักเหล็กล้อเลื่อน 3 ชั้น เฟอร์ราเดค BBF

  • ผลิตจากเหล็กเนื้อเรียบ แข็งแรง ทนทาน
  • กล่องลิ้นชักใช้ชุดรางเลื่อนเหล็กเคลือบสี ระบบลูกปืน
  • ล้อเลื่อนไนลอนคู่ 5 ล้อ เคลื่อนย้ายสะดวก
  • จัดเก็บเอกสารและอุปกรณ์ 3 ลิ้นชัก
  • ขนาด 30×52x60 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A004172
  ตู้เหล็ก 3 ชั้น ขาว เฟอร์ราเดค BBF

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  Promotion

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 3,985.00 ตู้
  A004727
  ตู้ลิ้นชักเหล็กล้อเลื่อน 3 ชั้น เงิน เฟอร์ราเดค BBF

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  Promotion

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 3,985.00 ตู้
 • ตู้เก็บเอกสารแบบ 10 ลิ้นชัก เวลโก WDR10

  • ผลิตจากแผ่นเหล็กหนา คุณภาพ
  • สำหรับจัดเก็บฟอร์มเอกสารต่างๆ
  • มาพร้อมกุญแจล็อคลิ้นชักทั้งชุด จำนวน 1 ชุด
  • ช่องจัดเก็บฟอร์มเอกสาร จำนวน 12 ช่อง
  • ขนาด 88×40.6×87.8 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A003827
  ตู้เก็บเอกสารแบบ 10 ลิ้นชัก เทา เวลโก WDR10

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 4,150.00 ตู้
  A003828
  ตู้เก็บเอกสารแบบ 10 ลิ้นชัก เขียว เวลโก WDR10

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 4,150.00 ตู้
  A003829
  ตู้เก็บเอกสารแบบ 10 ลิ้นชัก ส้ม เวลโก WDR10

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 4,150.00 ตู้
  A003830
  ตู้เก็บเอกสารแบบ 10 ลิ้นชัก ฟ้า เวลโก WDR10

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 4,150.00 ตู้
 • ตู้ลิ้นชักเหล็กล้อเลื่อน 2 ชั้น เฟอร์ราเดค BF

  • ผลิตจากเหล็กเนื้อเรียบ แข็งแรง ทนทาน
  • กล่องลิ้นชักใช้ชุดรางเลื่อนเหล็กเคลือบสี ระบบลูกปืน
  • ลิ้นชักล่างสำหรับใส่แฟ้มแขวน
  • ล้อเลื่อนไนลอนคู่ 5 ล้อ เคลื่อนย้ายสะดวก
  • จัดเก็บเอกสารและอุปกรณ์ 2 ลิ้นชัก
  • ขนาด 30×52x54 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A004725
  ตู้ลิ้นชักเหล็กล้อเลื่อน 2 ชั้น เงิน เฟอร์ราเดค BF

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  Promotion

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 3,840.00 ตู้
  A004726
  ตู้ลิ้นชักเหล็กล้อเลื่อน 2 ชั้น ขาว เฟอร์ราเดค BF

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  Promotion

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 3,840.00 ตู้
 • ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ Space Pro SPSL-1275

  • ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี หนา 0.6 มม. แข็งแรง ทนทาน
  • แผ่นชั้นวางปรับระดับได้ 2 แผ่น
  • สำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ
  • ชนิดบานเลื่อนทึบ 2 ประตู จัดเก็บเอกสาร 3 ชั้น
  • ขนาด 120×45x75 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A003394
  ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ ครีม Space Pro SPSL-1275

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 4,100.00 ตู้
  A003397
  ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ เทาขาว Space Pro SPSL-1275

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 4,100.00 ตู้
 • ตู้บานเลื่อนกระจก Space Pro SPSL-975G

  • ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี หนา 0.6 มม. แข็งแรง ทนทาน
  • รางเลื่อนลื่นนุ่มนวล ไม่ฝืด
  • แผ่นชั้นวางปรับระดับได้ 2 แผ่น
  • สำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ
  • ชนิดบานเลื่อนกระจก 2 ประตู จัดเก็บเอกสาร 3 ชั้น
  • ขนาด 90×45x75 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A003395
  ตู้บานเลื่อนกระจก ครีม Space Pro SPSL-975G

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 3,390.00 ตู้
  A003396
  ตู้บานเลื่อนกระจก เทาขาว Space Pro SPSL-975G

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 3,390.00 ตู้
 • ตู้บานเลื่อนทึบ Space Pro SPSL-12110

  • ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี หนา 0.6 มม. แข็งแรง ทนทาน
  • รางเลื่อนลื่นนุ่มนวล ไม่ฝืด
  • แผ่นชั้นวางปรับระดับได้ 2 แผ่น
  • สำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ
  • ชนิดบานเลื่อนกระจก 2 ประตู จัดเก็บเอกสาร 3 ชั้น
  • ขนาด 120×45x110 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A003389
  ตู้บานเลื่อนกระจก เทาขาว Space Pro SPSL-12110G

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 4,850.00 ตู้
  A003390
  ตู้บานเลื่อนกระจก ครีม Space Pro SPSL-12110G

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 4,850.00 ตู้
 • ตู้บานเลื่อนกระจก Space Pro SPSL-1275G

  • ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี หนา 0.6 มม. แข็งแรง ทนทาน
  • รางเลื่อนลื่นนุ่มนวล ไม่ฝืด
  • แผ่นชั้นวางปรับระดับได้ 2 แผ่น
  • สำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ
  • ชนิดบานเลื่อนกระจก 2 ประตู จัดเก็บเอกสาร 3 ชั้น
  • ขนาด 120×45x75 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A003391
  ตู้บานเลื่อนกระจก เทาขาว Space Pro SPSL-1275G

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 4,100.00 ตู้
  A003392
  ตู้บานเลื่อนกระจก ครีม Space Pro SPSL-1275G

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 4,100.00 ตู้
 • ตู้เอกสาร4ลิ้นชัก เฟอร์ราเดค OF-024

  • ผลิตจากแผ่นเหล็ก SPPC มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม.
  • เคลือบสารป้องกันสนิม
  • รางลิ้นชัก เลื่อนสะดวก แข็งแรง
  • ชนิดลิ้นชัก 4 ชั้น พร้อมกุญแจล็อค 1 ชุด
  • ขนาด 46.1×61.7×132 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A002029
  ตู้เอกสารเหล็ก 4 ลิ้นชัก ครีม แวลู ชอยส์ OF-024

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  Promotion

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 3,735.00 ตู้
  A002030
  ตู้เอกสารเหล็ก 4 ลิ้นชัก เทาสลับ แวลู ชอยส์ OF-024

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  Promotion

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 3,735.00 ตู้
 • ตู้เอกสาร3ลิ้นชัก OF-023 เฟอร์ราเดค OF-023

  • ผลิตจากแผ่นเหล็ก SPPC มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม.
  • เคลือบสารป้องกันสนิม
  • รางลิ้นชัก เลื่อนสะดวก แข็งแรง
  • ชนิดลิ้นชัก 3 ชั้น พร้อมกุญแจล็อค 1 ชุด
  • ขนาด 46.1×62x99.1 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A002031
  ตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก เทาสลับ แวลู ชอยส์ OF-023

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  Promotion

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 2,985.00 ตู้
  A002032
  ตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก ครีม แวลู ชอยส์ OF-023

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  Promotion

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 2,985.00 ตู้
 • ตู้เก็บเอกสาร 7 ลิ้นชัก OFFICEMATE OA-007

  • ผลิตจากแผ่นเหล็ก หนา 0.6 มม. ทั้งตู้
  • รางลิ้นชัก เลื่อนสะดวก แข็งแรง
  • จัดเก็บฟอร์มเอกสาร จำนวน 7 ลิ้นชัก
  • ขนาด 26.5×38x38.5 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A001997
  ตู้เก็บเอกสาร 7 ลิ้นชัก เทาสลับ แวลู ชอยส์ OA-007

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 1,550.00 ตู้
  A001998
  ตู้เก็บเอกสาร 7 ลิ้นชัก ครีม แวลู ชอยส์ OA-007

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 1,550.00 ตู้
 • ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก OFFICEMATE OF-515

  • ผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม. เคลือบสี เนียนเรียบ
  • รางลิ้นชัก เลื่อนสะดวก แข็งแรง
  • จัดเก็บฟอร์มเอกสาร จำนวน 15 ลิ้นชัก
  • ขนาด 37.5×45.7×132.2 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A002002
  ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก เทา แวลู ชอยส์ OF-515

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 4,290.00 ตู้
  A002003
  ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก ครีม แวลู ชอยส์ OF-515

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 4,290.00 ตู้
 • ตู้บานเลื่อนทึบ เฟอร์ราเดค OS-303

  • ผลิตจากเหล็กเนื้อหนา แข็งแรง มีคุณภาพ
  • เคลือบสี เรียบเสมอ ไม่หลุดลอกง่าย
  • ประตูบานเลื่อน ทั้ง 2 บาน สะดวกเปิด-ปิด
  • พร้อมกุญแจล็อคประตู
  • ขนาด 118.5×40.7×88 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A002016
  ตู้บานเลื่อนทึบ ครีม แวลู ชอยส์ OS-303

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 3,190.00 ตู้
  A002017
  ตู้บานเลื่อนทึบ เทาสลับ แวลู ชอยส์ OS-303

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 3,190.00 ตู้
 • ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต เฟอร์ราเดค OSG-304

  • ผลิตจากแผ่นเหล็ก SPPC มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม.
  • เคลือบสารป้องกันสนิม
  • กระจกหนา ไม่น้อยกว่า 3 มม.
  • แผ่นชั้นปรับระดับได้ 2 แผ่น
  • มาพร้อมกุญแจล็อคจำนวน 1 ชุด
  • ขนาด 118.5×40.7×88 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A001999
  ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต เทาสลับ แวลู ชอยส์ OSG-304

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  Promotion

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 3,346.00 ตู้
  A002000
  ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต ครีม แวลู ชอยส์ OSG-304

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  Promotion

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 3,346.00 ตู้
 • ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต เฟอร์ราเดค OS-304

  • ผลิตจากแผ่นเหล็ก SPPC มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม.
  • เคลือบสารป้องกันสนิม
  • แผ่นชั้นปรับระดับได้ 2 แผ่น
  • ชนิดบานเลื่อนทึบ พร้อมกุญแจล็อค 1 ชุด
  • ขนาด 118.5×40.7×88 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A002006
  ตู้เหล็กบานเลื่อน เทาสลับ แวลู ชอยส์ OS-304

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 3,890.00 ตู้
  A002007
  ตู้เหล็กบานเลื่อน ครีม แวลู ชอยส์ OS-304

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 3,890.00 ตู้
 • ตู้ล้อเลื่อน 2 ลิ้นชัก เฟอร์ราเดค PDA2

  • ผลิตจากไม้ Particle Board เกรด A
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วยเมลามีน กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • ลิ้นชักล่างออกแบบเพื่อจัดเก็บแฟ้มแขวนโดยเฉพาะ
  • ล้อเลื่อนไนลอน 5 ล้อ ชนิดล็อคล้อได้ 2 ล้อ สีดำ เคลื่อนย้ายสะดวก
  • จัดเก็บ 2 ลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อคลิ้นชักทั้งชุด
  • ขนาด 40×50x60 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0540010
  ตู้ล้อเลื่อน 2 ลิ้น บีช+เทาดำ เฟอร์ราเดค PDA2

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 3,690.00 ตู้
  0540012
  ตู้ล้อเลื่อน 2 ลิ้น บีช เฟอร์ราเดค PDA2

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง 3,690.00 ตู้
 • ตู้ 5 ชั้น เฟอร์ราเดค SC2080N

  • ผลิตจากไม้ Particle Board เกรด A
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วย Melamine กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • บานเปิดประตูทึบ 2 ประตู ผสมช่องโล่ง 3 ชั้น ที่จับอะลูมิเนียม พร้อมกุญแจล็อค
  • จัดเก็บแฟ้มสันห่วง ขนาด F4 ได้
  • ชนิดบานเปิดทึบผสมช่องโล่ง จัดวางเอกสาร 5 ชั้น
  • สีบีช+เทาดำ
  • ขนาด 80×40x200 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0540130
  ตู้บานโล่ง 5 ชั้น บีช+เทาดำ เฟอร์ราเดค SC2080N

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 5,890.00 ตู้
  0540132
  ตู้บานโล่ง 5 ชั้น บีช เฟอร์ราเดค SC2080N

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง

  เหลือ 1 ชิ้นเท่านั้น

  5,890.00 ตู้
 • ตู้ล้อเลื่อน 3 ลิ้นชัก เฟอร์ราเดค PDA3

  • ผลิตจากไม้ Particle Board เกรด A
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วย Melamine กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • กล่องลิ้นชักใช้ชุดรางเลื่อนเหล็กเคลือบสี ลูกล้อไนลอน แข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักสิ่งของจำนวนมากได้
  • ล้อเลื่อนไนลอน 5 ล้อ ชนิดล็อคล้อได้ 2 ล้อ สีดำ เคลื่อนย้ายสะดวก
  • จัดเก็บ 3 ลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อคลิ้นชักทั้งชุด
  • ขนาด 40×50x60 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0540022
  ตู้ล้อเลื่อน 3 ลิ้น บีช เฟอร์ราเดค PDA3

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง 3,950.00 ตู้
 • ตู้ 5 ชั้นบานเปิด เฟอร์ราเดค SC2080

  • ผลิตจากไม้ Particle Board เกรด A
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วยเมลามีน กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • บานเปิดประตูทึบ 2 ประตู ผสมช่องโล่ง 3 ชั้น ที่จับอะลูมิเนียม พร้อมกุญแจล็อค
  • จัดเก็บแฟ้มสันห่วง ขนาด F4 ได้
  • ชนิดบานเปิดทึบผสมช่องโล่ง จัดเก็บเอกสาร 5 ชั้น
  • ขนาด 80×40x200 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0540141
  ตู้บานเปิด 5 ชั้น บีช เฟอร์ราเดค SC2080

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 7,450.00 ตู้
  0540142
  ตู้บานเปิด 5 ชั้น บีช+เทาดำ เฟอร์ราเดค SC2080

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 7,450.00 ตู้
 • ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก เวลโก WSLG13

  • ผลิตจากแผ่นเหล็กหนา คุณภาพดี ใช้งานคงทน
  • หน้าบานพ่นสีสดใส แตกต่างจากตู้เหล็กสีเดิมๆ
  • แผ่นชั้นปรับระดับได้ 2 แผ่น
  • บานเลื่อนกระจก 2 ประตู มือจับชนิดฝัง พร้อมกุญแจล็อค
  • ชนิดบานเลื่อนกระจก 2 ประตู จัดเก็บเอกสาร 3 ชั้น
  • ขนาด 88×40.6×87.8 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0541644
  ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก เขียว+ขาว เวลโก WSLG13

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 5,180.00 ตู้
  0541649
  ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ฟ้า+ขาว เวลโก WSLG13

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 5,180.00 ตู้
  054164T
  ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก เทา เวลโก WSLG13

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 5,180.00 ตู้
  0541647
  ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ส้ม+ขาว เวลโก WSLG13

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง

  เหลือ 1 ชิ้นเท่านั้น

  5,180.00 ตู้
 • ตู้เอกสารล้อเลื่อน 3 ลิ้นชัก เฟอร์ราเดค PDB3

  • ผลิตจากไม้ Particle Board เกรด A
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วยเมลามีน กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • กล่องลิ้นชักใช้ชุดรางเลื่อนเหล็กเคลือบสี ลูกล้อไนลอน แข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักสิ่งของจำนวนมากได้
  • ลิ้นชักล่างออกแบบเพื่อจัดเก็บแฟ้มแขวนโดยเฉพาะ
  • ล้อเลื่อน 5 ล้อ เคลื่อนย้ายสะดวก
  • จัดเก็บ 3 ลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อคลิ้นชักทั้งชุด
  • ขนาด 40×50x65 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0540671
  ตู้เอกสารล้อเลื่อน บีช เฟอร์ราเดค PDB3

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง 4,150.00 ตู้
  0540670
  ตู้เอกสารล้อเลื่อน บีช+เทาดำ เฟอร์ราเดค PDB3

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง 4,150.00 ตู้
 • ตู้ 5 ชั้นบานปิด เฟอร์ราเดค SC2082

  • ผลิตจากไม้ Particle Board เกรด A
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วยเมลามีน กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • บานเปิดประตูทึบ 4 ประตู ที่จับอะลูมิเนียม พร้อมกุญแจล็อค
  • จัดเก็บแฟ้มสันห่วง ขนาด F4 ได้ทั้ง 5 ชั้น
  • ชนิดบานเปิดทึบ จัดเก็บเอกสาร 5 ชั้น
  • ขนาด 80×40x80 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0540161
  ตู้บานเปิด 5 ชั้น บีช เฟอร์ราเดค SC2082

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 9,900.00 ตู้
  0540162
  ตู้บานเปิด 5 ชั้น บีช+เทาดำ เฟอร์ราเดค SC2082

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 9,900.00 ตู้
 • ตู้บานเปิดกระจก 5ชั้น เฟอร์ราเดค SC2080G

  • ผลิตจากไม้ Particle Board เกรด A
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วยเมลามีน กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • เก็บเครื่องใช้สำนักงานบานล่างเปิด 2 ชั้น ด้านข้างมีลิ้นชัก 4 ชั้น
  • ขนาด 120×60x200 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0541791
  ตู้บานเปิดกระจก3ชั้นบนล่างบานเปิด2ชั้น บีช เฟอร์ราเดค SC2080G

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง

  เหลือ 3 ชิ้นเท่านั้น

  10,900.00 ตู้
 • ตู้เหล็กบานเลื่อน เวลโก WSLS14

  • ผลิตจากแผ่นเหล็กหนา คุณภาพดี ใช้งานคงทน
  • หน้าบานพ่นสีสดใส แตกต่างจากตู้เหล็กสีเดิมๆ
  • แผ่นชั้นปรับระดับได้ 2 แผ่น
  • บานเลื่อนทึบ 2 ประตู มือจับชนิดฝัง พร้อมกุญแจล็อค
  • ชนิดบานเลื่อนทึบ 2 ประตู จัดเก็บเอกสาร 3 ชั้น
  • ขนาด 118.5×40.6×87.8 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0541654
  ตู้เหล็กบานเลื่อน เขียว+ขาว เวลโก WSLS14

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 5,780.00 ตู้
  0541657
  ตู้เหล็กบานเลื่อน ส้ม+ขาว เวลโก WSLS14

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 5,780.00 ตู้
  0541659
  ตู้เหล็กบานเลื่อน ฟ้า+ขาว เวลโก WSLS14

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 5,780.00 ตู้
  054165T
  ตู้เหล็กบานเลื่อน เทา เวลโก WSLS14

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 5,780.00 ตู้
 • ตู้ 5 ชั้นแฟ้มแขวน เฟอร์ราเดค SC2090

  • ผลิตจากไม้ Particle Board เกรด A
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วยเมลามีน กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • กล่องลิ้นชักใช้ชุดรางเลื่อนเหล็กเคลือบสี ลูกล้อไนลอน แข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักสิ่งของจำนวนมากได้
  • ที่จับอะลูมิเนียม แข็งแรง พร้อมกุญแจล็อคเฉพาะลิ้นชัก
  • สำหรับจัดเก็บแฟ้มแขวนโดยเฉพาะ หรือแฟ้มสันห่วงได้
  • ชนิดลิ้นชักผสมช่องโล่ง จัดเก็บเอกสาร 5 ชั้น
  • ขนาด 60×40x120 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0540171
  ตู้แฟ้มแขวน 5 ชั้น บีช เฟอร์ราเดค SC2090

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 10,890.00 ตู้
  0540172
  ตู้แฟ้มแขวน 5 ชั้น บีช+เทาดำ เฟอร์ราเดค SC2090

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 10,890.00 ตู้
 • ตู้เอกสาร 2 ลิ้นชัก เฟอร์ราเดค PDD2

  • ผลิตจากไม้ Particle Board เกรด A
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วยเมลามีน กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • กล่องลิ้นชักใช้ชุดรางเลื่อนเหล็กเคลือบสี ลูกล้อไนลอน แข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักสิ่งของจำนวนมากได้
  • ออกแบบเพื่อจัดเก็บแฟ้มแขวนโดยเฉพาะ
  • จัดเก็บ 2 ลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อคลิ้นชักทั้งชุด
  • ขนาด 40×60x75 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0540680
  ตู้เอกสาร 2 ลิ้นชัก บีช+เทาดำ เฟอร์ราเดค PDD2

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง

  เหลือ 3 ชิ้นเท่านั้น

  4,050.00 ตู้
  0540681
  ตู้เอกสาร 2 ลิ้นชัก บีช เฟอร์ราเดค PDD2

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง

  เหลือ 2 ชิ้นเท่านั้น

  4,050.00 ตู้
 • ตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก เฟอร์ราเดค PDD3

  • ผลิตจากไม้ Particle Board เกรด A
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วยเมลามีน กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • กล่องลิ้นชักใช้ชุดรางเลื่อนเหล็กเคลือบสี ลูกล้อไนลอน แข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักสิ่งของจำนวนมากได้
  • ลิ้นชักล่างออกแบบเพื่อจัดเก็บแฟ้มแขวนโดยเฉพาะ
  • จัดเก็บ 3 ลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อคลิ้นชักทั้งชุด
  • ขนาด 40×60x75 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0540690
  ตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก บีช+เทาดำ เฟอร์ราเดค PDD3

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง

  เหลือ 6 ชิ้นเท่านั้น

  4,290.00 ตู้
  0540691
  ตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก บีช เฟอร์ราเดค PDD3

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง 4,290.00 ตู้
 • ตู้เอกสารเหล็ก 15ลิ้นชัก เวลโก WDR15

  • ผลิตจากแผ่นเหล็กหนา คุณภาพดี ใช้งานคงทน
  • หน้าบานพ่นสีสดใส แตกต่างจากตู้เหล็กสีเดิมๆ
  • กล่องลิ้นชักใช้ชุดรางเลื่อนเหล็ก แข็งแรงทนทาน พร้อมกุญแจล็อคลิ้นชักทั้งชุด
  • จัดเก็บฟอร์มเอกสาร จำนวน 15 ลิ้นชัก
  • ขนาด 37.3×45.8×132.4 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0541664
  ตู้เอกสารเหล็ก 15 ลิ้นชัก เขียว+ขาว เวลโก WDR15

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 5,599.99 ตู้
  0541667
  ตู้เอกสารเหล็ก 15 ลิ้นชัก ส้ม+ขาว เวลโก WDR15

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 5,599.99 ตู้
  0541669
  ตู้เอกสารเหล็ก 15 ลิ้นชัก ฟ้า+ขาว เวลโก WDR15

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 5,599.99 ตู้
  054166T
  ตู้เอกสารเหล็ก 15 ลิ้นชัก เทา เวลโก WDR15

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 5,599.99 ตู้
 • ตู้เอกสารบานเปิด 3ชั้น เฟอร์ราเดค SC1260

  • ผลิตจากไม้ Particle Board เกรด A
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วยเมลามีน กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • บานเปิดประตูทึบ 2 ประตู ผสมช่องโล่ง 1 ชั้น พร้อมกุญแจล็อค
  • จัดเก็บแฟ้มสันห่วง ขนาด F4 ได้
  • ชนิดบานเปิดทึบผสมช่องโล่ง จัดเก็บเอกสาร 3 ชั้น
  • ขนาด 60×40x120 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0540431
  ตู้เอกสารบานเปิด 2 ชั้น ชั้นบนบานโล่ง 1ชั้น บีช เฟอร์ราเดค SC1260

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง 4,900.00 ตู้
 • ตู้ใส่แบบฟอร์ม เฟอร์ราเดค SF812

  • ผลิตจากไม้ Particle Board เกรด A
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วยเมลามีน กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • บานเปิดประตูทึบ 2 ประตู ผสมช่องเก็บฟอร์มเอกสาร 12 ช่อง ที่จับอะลูมิเนียม พร้อมกุญแจล็อค
  • ขนาด 80×40x120 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0541502
  ตู้ใส่แบบฟอร์ม เทา+เทาดำ เฟอร์ราเดค SF812

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 6,150.00 ตู้
  0541500
  ตู้ใส่แบบฟอร์ม บีช+เทาดำ เฟอร์ราเดค SF812

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง

  เหลือ 3 ชิ้นเท่านั้น

  6,150.00 ตู้
 • ตู้ 2 ชั้น เฟอร์ราเดค SC80N

  • ผลิตจากไม้ Particle Board เกรด A
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วยเมลามีน กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • แผ่นชั้นวาง 1 แผ่น ปรับระดับได้
  • จัดเก็บแฟ้มสันห่วง ขนาด F4 ได้ทั้ง 2 ชั้น
  • ชนิดช่องโล่ง จัดเก็บเอกสาร 2 ชั้น
  • ขนาด 80×40x80 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0540031
  ตู้บานโล่ง 2 ชั้น บีช เฟอร์ราเดค SC80N

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง 3,250.00 ตู้
  0540032
  ตู้บานโล่ง 2 ชั้น บีช+เทาดำ เฟอร์ราเดค SC80N

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง 3,250.00 ตู้
 • ตู้เอกสารบานเปิด 3ชั้น เฟอร์ราเดค SC1281New

  • ผลิตจากไม้ Particle Board เกรด A
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วยเมลามีน กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • บานเปิดประตูทึบ 2 ประตู ผสมช่องโล่ง 1 ชั้น พร้อมกุญแจล็อค
  • ขนาด 80×40x120 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0540441
  ตู้เอกสารบานเปิด 2 ชั้น ชั้นบนบานโล่ง 1 ชั้น บีช เฟอร์ราเดค SC1281New

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง

  เหลือ 5 ชิ้นเท่านั้น

  5,750.00 ตู้
 • ตู้ใส่แบบฟอร์ม เฟอร์ราเดค SF816

  • ผลิตจากไม้ Particle Board เกรด A
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วยเมลามีน กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • บานเปิดประตูทึบ 2 ประตู ผสมช่องเก็บฟอร์มเอกสาร 12 ช่อง ที่จับอะลูมิเนียม พร้อมกุญแจล็อค
  • ชนิดบานเปิดทึบผสมช่องเก็บฟอร์มเอกสาร และช่องโล่ง จัดเก็บเอกสาร 3 ชั้น 12 ช่อง
  • ขนาด 80×40x160 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0541510
  ตู้ใส่แบบฟอร์ม บีช+เทาดำ เฟอร์ราเดค SF816

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 7,000.00 ตู้
  0541512
  ตู้ใส่แบบฟอร์ม เทา+เทาดำ เฟอร์ราเดค SF816

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 7,000.00 ตู้
 • ตู้เอกสารเหล็ก 4ชั้น เวลโก WFC104

  • ผลิตจากแผ่นเหล็กหนา คุณภาพดี ใช้งานคงทน
  • หน้าบานพ่นสีสดใส แตกต่างจากตู้เหล็กสีเดิมๆ
  • กล่องลิ้นชักใช้ชุดรางเลื่อนเหล็ก แข็งแรงทนทาน พร้อมกุญแจล็อคลิ้นชักทั้งชุด
  • สำหรับจัดเก็บแฟ้มแขวนโดยเฉพาะ หรือแฟ้มสันห่วงได้ หรือของใช้ต่างๆ
  • ชนิดตู้ลิ้นชักเหล็ก จัดเก็บ 4 ลิ้นชัก
  • ขนาด 46.7×61.7×132 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0541674
  ตู้เอกสารเหล็ก 4 ชั้น เขียว เวลโก WFC104

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 6,450.00 ตู้
  0541677
  ตู้เอกสารเหล็ก 4 ชั้น ส้ม เวลโก WFC104

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 6,450.00 ตู้
  0541679
  ตู้เอกสารเหล็ก 4 ชั้น ฟ้า เวลโก WFC104

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 6,450.00 ตู้
  054167T
  ตู้เอกสารเหล็ก 4 ชั้น เทา เวลโก WFC104

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 6,450.00 ตู้
 • ตู้เอกสาร 2 ชั้น เฟอร์ราเดค SC80

  • ผลิตจากไม้ Particle Board เกรด A
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วย Melamine กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • แผ่นชั้นวาง 1 แผ่น ปรับระดับได้
  • บานเปิดประตูทึบ 2 ประตู ที่จับอะลูมิเนียม พร้อมกุญแจล็อค
  • จัดเก็บแฟ้มสันห่วง ขนาด F4 ได้ทั้ง 2 ชั้น
  • ชนิดบานเปิดทึบ จัดเก็บเอกสาร 2 ชั้น
  • ขนาด 80×40x80 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0540041
  ตู้ 2 ชั้นบานปิด บีช เฟอร์ราเดค SC80

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 3,900.00 ตู้
  0540042
  ตู้ 2 ชั้นบานปิด บีช+เทาดำ เฟอร์ราเดค SC80

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง 3,900.00 ตู้
 • ตู้เอกสารบานโล่ง 3ชั้น เฟอร์ราเดค SC1280New

  • ผลิตจากไม้ Particle Board เกรด A
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วยเมลามีน กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • แผ่นชั้นวาง 2 แผ่น
  • จัดเก็บแฟ้มสันห่วง ขนาด F4 ได้ทั้ง 3 ชั้น
  • ชนิดช่องโล่ง จัดเก็บเอกสาร 3 ชั้น
  • ขนาด 80×40x120 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0540471
  ตู้เอกสารบานโล่ง 3 ชั้น บีช เฟอร์ราเดค SC1280New

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง 4,290.00 ตู้
 • ตู้ 4 ชั้น แฟ้มแขวนเปิด เฟอร์ราเดค SC1690G

  • ผลิตจากไม้ Particle Board เกรด A
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วยเมลามีน กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • แผ่นชั้นวางปรับระดับได้ 1 แผ่น
  • กล่องลิ้นชักใช้ชุดรางเลื่อนเหล็กเคลือบสี ลูกล้อไนลอน แข็งแรงทนทาน
  • ที่จับอะลูมิเนียม แข็งแรง พร้อมกุญแจล็อค
  • ชนิดลิ้นชักผสมบานเปิดกระจก จัดเก็บเอกสาร 4 ชั้น
  • ขนาด 90×40x160 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0540721
  ตู้แฟ้มแขวน 4 ชั้น บีช เฟอร์ราเดค SC1690G

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 11,490.00 ตู้
 • ตู้ใส่แบบฟอร์ม เฟอร์ราเดค SF820

  • ผลิตจากไม้ Particle Board เกรด A
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วยเมลามีน กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • บานเปิดประตูทึบ 2 ประตู ผสมช่องเก็บฟอร์มเอกสาร 12 ช่อง ที่จับอะลูมิเนียม พร้อมกุญแจล็อค
  • จัดเก็บแฟ้มสันห่วง ขนาด F4 ได้
  • ชนิดบานเปิดทึบผสมช่องเก็บฟอร์มเอกสาร และช่องโล่ง จัดเก็บเอกสาร 4 ชั้น 12 ช่อง
  • ขนาด80×40x200 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0541520
  ตู้ใส่แบบฟอร์ม บีช+เทาดำ เฟอร์ราเดค SF820

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง

  เหลือ 1 ชิ้นเท่านั้น

  7,650.00 ตู้
  0541522
  ตู้ใส่แบบฟอร์ม เทา+เทาดำ เฟอร์ราเดค SF820

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง

  เหลือ 2 ชิ้นเท่านั้น

  7,650.00 ตู้
 • ตู้เอกสารบานเปิดเหล็ก เวลโก WLK30

  • ผลิตจากแผ่นเหล็กหนา คุณภาพดี ใช้งานคงทน
  • หน้าบานพ่นสีสดใส แตกต่างจากตู้เหล็กสีเดิมๆ
  • แผ่นชั้นปรับระดับได้ 3 แผ่น
  • บานเปิดทึบ 2 ประตู ลูกบิดแบบก้านโยก พร้อมกุญแจล็อค
  • สำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ
  • ชนิดบานเปิดทึบ 2 ประตู จัดเก็บเอกสาร 4 ชั้น
  • ขนาด 91.4×45.8×183 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0541684
  ตู้เอกสารบานเปิดเหล็ก เขียว+ขาว เวลโก WLK30

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 6,750.00 ตู้
  0541687
  ตู้เอกสารบานเปิดเหล็ก ส้ม+ขาว เวลโก WLK30

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 6,750.00 ตู้
  0541689
  ตู้เอกสารบานเปิดเหล็ก ฟ้า+ขาว เวลโก WLK30

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 6,750.00 ตู้
  054168T
  ตู้เอกสารบานเปิดเหล็ก เทา เวลโก WLK30

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 6,750.00 ตู้
 • ตู้เอกสารบานเลื่อน เฟอร์ราเดค SC80S

  • ผลิตจากไม้ Particle Board เกรด A
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วยเมลามีน กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • แผ่นชั้นวาง 1 แผ่น ปรับระดับได้
  • บานเลื่อนประตูทึบ 2 ประตู ที่จับอะลูมิเนียม พร้อมกุญแจล็อค
  • จัดเก็บแฟ้มสันห่วง ขนาด F4 ได้ทั้ง 2 ชั้น
  • ชนิดบานเปิดทึบ จัดเก็บเอกสาร 2 ชั้น
  • ขนาด 80×40x80 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0540050
  ตู้บานเลื่อน 2 ชั้น บีช+เทาดำ เฟอร์ราเดค SC80S

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง 4,390.00 ตู้
  0540052
  ตู้บานเลื่อน 2 ชั้น บีช เฟอร์ราเดค SC80S

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง 4,390.00 ตู้
 • ตู้ 4 ชั้น บานเปิดกระจก เฟอร์ราเดค SC1680G

  • ผลิตจากไม้ Particle Board เกรด A
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วยเมลามีน กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • จัดเก็บเอกสารได้ 4 ชั้น เป็นบานเปิดทึบ 2 ประตู และบานเปิดกระจก 2 ประตู
  • ชั้นวางปรับระดับได้ 2 แผ่น
  • ขนาด 80×40x160 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0540731
  ตู้บานเปิดกระจก 4 ชั้น บีช เฟอร์ราเดค SC1680G

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 8,490.00 ตู้
 • ตู้เอกสารบานเปิด 3ชั้น เฟอร์ราเดค SC1281

  • ผลิตจากไม้ Particle Board เกรด A
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วยเมลามีน กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • แผ่นชั้นวาง 2 แผ่น
  • บานเปิดประตูทึบ 2 ประตู ที่จับอะลูมิเนียม พร้อมกุญแจล็อค
  • จัดเก็บแฟ้มสันห่วง ขนาด F4 ได้ทั้ง 3 ชั้น
  • ชนิดบานเปิดทึบ จัดเก็บเอกสาร 3 ชั้น
  • ขนาด 80×40x120 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0541741
  ตู้เอกสารบานเปิด 3 ชั้น บีช เฟอร์ราเดค SC1281

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง

  เหลือ 5 ชิ้นเท่านั้น

  5,990.00 ตู้
 • ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก เวลโก WSLG72

  • ผลิตจากแผ่นเหล็กหนา คุณภาพดี ใช้งานคงทน
  • หน้าบานพ่นสีสดใส แตกต่างจากตู้เหล็กสีเดิมๆ
  • แผ่นชั้นปรับระดับได้ 3 แผ่น
  • บานเลื่อนกระจก 2 ประตู มือจับชนิดฝัง พร้อมกุญแจล็อค
  • ชนิดบานเลื่อนกระจก 2 ประตู จัดเก็บเอกสาร 4 ชั้น
  • ขนาด 91.7×45.7×183 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0541694
  ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก เขียว+ขาว เวลโก WSLG72

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 7,490.00 ตู้
  0541697
  ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก ส้ม+ขาว เวลโก WSLG72

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 7,490.00 ตู้
  0541699
  ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก ฟ้า+ขาว เวลโก WSLG72

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 7,490.00 ตู้
  054169T
  ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก เทา เวลโก WSLG72

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 7,490.00 ตู้
 • ตู้ 2 ชั้น แฟ้มแขวน เฟอร์ราเดค SC90

  • ผลิตจากไม้ Particle Board เกรด A
  • แผ่นตู้ (Top) หนา 25 มม. ปิดขอบ PVC Edge
  • เคลือบผิวด้วยเมลามีน กันน้ำ ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดี
  • กล่องลิ้นชักใช้ชุดรางเลื่อนเหล็กเคลือบสี ลูกล้อไนลอน แข็งแรงทนทาน
  • ที่จับอะลูมิเนียม แข็งแรง พร้อมกุญแจล็อคเฉพาะลิ้นชัก
  • สำหรับจัดเก็บแฟ้มแขวนโดยเฉพาะ หรือแฟ้มสันห่วงได้
  • ขนาด 90×40x80 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0540060
  ตู้ใส่แฟ้มแขวน 2 ชั้น บีช+เทาดำ เฟอร์ราเดค SC90

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง

  เหลือ 5 ชิ้นเท่านั้น

  6,150.00 ตู้
  0540062
  ตู้ใส่แฟ้มแขวน 2 ชั้น บีช เฟอร์ราเดค SC90

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  มีสินค้าพร้อมส่ง

  เหลือ 5 ชิ้นเท่านั้น

  6,150.00 ตู้
 • ตู้เอกสารบานเปิดทึบ น้ำเงิน-ขาว Zingular ZSH-756

  • ผลิตจากแผ่นเหล็กหนา 0.6 มม. คุณภาพดี พ่นสีระบบ Epoxy สีเนียนเรียบไปกับเนื้อเหล็ก
  • ชนิดบานเปิดทึบ 2 ประตู พร้อมกุญแจล็อค
  • แผ่นชั้น 3 แผ่น ปรับระดับได้
  • สีน้ำเงิน+ขาว
  • ขนาด 90×45x185 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  A001748
  ตู้เอกสารบานเปิดทึบ น้ำเงิน-ขาว Zingular ZSH-756

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  Promotion

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 4,995.00 ตู้
 • ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก Zingular ZDG-323

  • ผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม. ซึ่งโดยปกติสินค้าเหล็กทั่วไปจะหนาเพียง 0.5 มม. เท่านั้น
  • พ่นสีด้วยระบบ Epoxy สีเนียนเรียบไปกับเนื้อเหล็ก
  • แผ่นชั้นปรับระดับได้ 2 แผ่น
  • สำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ
  • ชนิดบานเลื่อนกระจก 2 ประตู จัดเก็บเอกสาร 3 ชั้น
  • ขนาด 90×45x90 ซม.

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด

  รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า สถานะ ราคาต่อหน่วย จำนวน หน่วย
  0542158
  ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ครีม Zingular ZDG-323

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 3,250.00 ตู้
  054215T
  ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก Zingular ZDG-323 เทาสลับ

  * สินค้าบริการจัดส่งและประกอบฟรีในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-739-5555

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-7 วัน 3,250.00 ตู้
<12>

Department

เลือกสินค้าตามคุณสมบัติ